WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основи державного управління в області адміністративно-політичної діяльності - Курсова робота

Основи державного управління в області адміністративно-політичної діяльності - Курсова робота

Україною та іншими державами на двосторонньому , регіональному та глобальному рівнях.
3.Забезпечує участь України у підготовці міжнародних договорів з іншими країнами і міжнародними організаціями та подає КМУ пропозиції про підписання, ратифікацію,схвалення міжнародних договорів або приєднання до них.
4.Бере участь у роботі міжнародних організацій, органів міжурядових комісій та комітетів, конференцій , конгресів, симпозіумів і нарад з питань міжнародної політики, приймає іноземні делегації для обговорення питань зовнішньої політики.
5. Координує діяльність міністерств інших центральних органів державної виконавчої влади України у сфері зовнішньополітичних відносин.
6. Забезпечує візову політику України, видачі дипломатичних і службових паспортів.
При виконанні покладених на нього функцій МЗС України взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади України, органами АРК, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
МЗС України в межах своїх повноважень приймає на основі й у виконання діючого законодавства накази, організує і контролює їхнє виконання, а в разі потреби приймає разом з іншими центральними органами виконавчої влади загальні акти.
МЗС України здійснює свої повноваження безпосередньо і через дипломатичні представництва України за кордоном, консульські установи України за кордоном, представництва України при міжнародних організаціях, представництва МЗС України на території України, організації й установи, що входять у сферу його керування.
Для погодженого рішення питань, що відносяться до повноважень МЗС України, у ньому створюється колегія. Члени колегії МЗС України затверджуються Кабінетом Міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами Міністра закордонних справ України.
До системи МЗС входять: дипломатичні представництва, консульські установи, постійні представництва України при міжнародних організаціях, представництва МЗС в Україні, а також установи й організації, пов'язані з підготовкою, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації кадрів.
Органами МЗС України за кордоном є дипломатичні представництва України, консульські установи, місії України за кордоном.
Дипломатичне представництво України - це постійно діюча установа України за кордоном, покликана підтримувати офіційні міждержавні відносини, здійснювати представництво України, захищати інтереси України, права й інтереси її громадян і юридичних осіб.
Керівництво дипломатичним представництвом здійснює МЗС України. Діяльність дипломатичного представництва ґрунтується на положеннях Віденської конференції про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 р., двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорах України, законодавстві України і держави перебування. Правовий статус дипломатичного представництва урегульований Положенням про дипломатичне представництво України за кордоном, затвердженим Розпорядженням Президента України від 22 жовтня 1992 р.
Функції дипломатичного представництва України включають:
- представництво України в державі перебування і підтримка з цією державою офіційних відносин;
- захист інтересів України, прав і інтересів її громадян і юридичних осіб у цій державі;
- ведення переговорів з його урядом;
- з'ясування всіма законними способами інформації про положення і події в країні перебування й інформує про їх відповідні органи України;
- поширення в країні перебування інформацію про положення в Україні і подіях міжнародного життя;
- сприяння розвитку співробітництва в області економіки, культури і науки.
Дипломатичне представництво України з доручення Міністра закордонних справ України може виконувати і консульські функції.
Очолює дипломатичне представництво України - посол або посланник чи повірений у справах. Він є головним представником України в країні перебування, здійснює керівництво, координацію і контроль за діяльністю всіх установ України, фахівців, посадових і інших облич, що знаходяться в цій державі.
Главою дипломатичного представництва України, членами дипломатичного персоналу можуть бути тільки громадяни України, а членами адміністративно-технічного й обслуговуючого персоналу - як громадяни України, так і громадяни країни перебування при відповідному повідомленні міністра закордонних справ цієї держави. Посол чи посланник призначається указом Президента України по представленню Міністра закордонних справ України у випадку одержання згоди (агреману) на це призначення іноземної держави, у яку він направляється. Повірник у справах України, а також інші члени дипломатичного персоналу призначаються наказом Міністра закордонних справ України.
Консульські установи України (Консульське управління МЗС України, представництва МЗС України в Україні, консульські відділи дипломатичних представництв України, генеральні консульства, консульства, віце-консульства і консульські агентства) захищають за кордоном права й інтереси України, юридичних осіб, громадян України, сприяють розвитку дружніх відносин України з іншими державами, розширенню економічних, торгових, науково-технічних, гуманітарних, культурних, спортивних зв'язків і туризму, а також вихідцям з України і їхніх нащадків у підтримці контактів з Україною.
Консульські установи здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, міжнародними договорами і звичаями, а також Консульським статутом України, затвердженим Указом Президента України від 2 квітня 1994 р. Консульські установи підлеглі МЗС України і діють під загальним керівництвом глави дипломатичного представництва України в країні перебування. Генеральні консульства, консульства, віце-консульства і консульські агентства очолюються відповідно генеральними консулами, консулами, віце-консулами і консульськими агентами. МЗС України за узгодженням із країною перебування визначає місцезнаходження консульської установи, його клас і консульський округ.
Консул веде облік громадян України, що постійно чи проживають тимчасово знаходяться в його консульському окрузі, приймає письмові й усні звертання юридичних осіб і громадян України й іноземних юридичних осіб і громадян, надає допомогу у виконанні службових обов'язків членам державних делегацій України й інших представників державних органів України, органам місцевого самоврядування, а також керівникам державних підприємств і установ, що знаходяться в границях його консульського округу.
Консул також здійснює військової облік громадян України, виконує доручення слідчого чи судових органів України, обов'язки нотаріуса, реєстратора актів громадського стану, функції охорони і розпорядження майном громадян України; контролює дотримання законодавства держави перебування і договорів, укладених Україною з цією державою, міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і країна перебування, щодо громадян України, що

 
 

Цікаве

Загрузка...