WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основи державного управління в області адміністративно-політичної діяльності - Курсова робота

Основи державного управління в області адміністративно-політичної діяльності - Курсова робота

юридичною освітою, які за моральними, психологічними та людськими властивостями гідні перебувати на службі в міліції.
У сфері управління юстицією.
Стратегічний напрямом діяльності Міністерства юстиції є створення єдиного правового поля нормативно-правових актів, що пройшли експертизу, на відповідність Конституції України та іншим актам законодавства. Для цього доцільно надати органам юстиції повноваження щодо здійснення правової експертизи актів органів місцевого самоврядування і закріпити вказане на законодавчому рівні, зокрема в Законі "Про нормативно-правові акти".
Збільшення кількості нормативно-правових актів, чинних в Україні, зумовлює необхідність здійснення спеціальних заходів щодо їх систематизації, усуненнядублювання, прогалин, протиріч та неузгодженостей. Необхідно врахувати й те, що керівники юридичних служб мають недостатній фаховий рівень, що негативно впливає на стан нормотворчої роботи даних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а це, в свою чергу, - на якість розроблених ними проектів нормативно-правових актів: призводить до дублювання актів законодавства, неузгодженого і нераціонального використання матеріальних, фінансових, інтелектуальних ресурсів та гальмування нормотворчого процесу в цілому.
З метою вирішення зазначених проблем, на мою думку, необхідно запровадити механізм подвійного підпорядкування юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а на Міністерство юстиції покласти функції методичного керівництва ними щодо розроблення проектів та підготовки відомчих нормативно-правових актів.
У зв'язку з цим Міністерством юстиції підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації". Ними передбачається, що керівники юридичних служб призначаються на посаду та звільняються з неї за погодженням з Міністерством юстиції.
Пропонується також ввести в практику спільну роботу з відповідними підрозділами Міністерства стосовно розроблення законопроектів; участь у підготовці інших проектів нормативно-правових актів, міжнародних договорів (контрактів); розгляд проектів нормативно-правових актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції міністерства; підготовку проектів письмових висновків та зауважень до них.
На подальше підвищення ролі Міністерства юстиції спрямований Закон "Про органи юстиції України", проект якого внесено на розгляд Верховної Ради України. Він має стати основою реалізації державної правової політики, створити належне правове поле для подальшого реформування органів юстиції, логічно завершити створення цілісної системи української юстиції.
Зазначені вище пропозиції та прийняття названих нормативно-правових актів сприятимуть правовому та організаційному забезпеченню реалізації державної правової політики, спрямованої на захист прав, свобод людини і громадянина, проведенню в Україні правової реформи та розвитку правової науки.
Реформування органів юстиції, створення і забезпечення належного функціонування районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції - завдання державної ваги, спрямоване на забезпечення реалізації державної правової політики, надання правових послуг населенню, а найголовніше - на ефективне здійснення функцій по захисту конституційних прав і свобод людини й громадянина. Потрібно подолати правовий нігілізм, а це якраз і можливо тоді, коли кожен громадянин реально відчує, що його права і свободи непорушні і надійно захищаються.
V. ВИСНОВОК.
Таким чином, розглянувши змістовну тему управління адміністративно-політичною сферою, можна зробити висновок, що для існування держави і забезпечення її нормального функціонування, недостатньо прийняття законів та іншої нормативної бази, яка регламентує діяльність органів державної влади, права та обов'язки громадян.
Роботу щодо реалізації правових положень здійснюють велика кількість державних органів і органів місцевого самоврядування шляхом повсякденної діяльності по забезпеченню громадського порядку, національної безпеки та інших важливих напрямків діяльності.
Адміністративно-політичне управління можна характеризувати як складову частину (елемент) управління, що забезпечує виконання Конституції, законів України, інших нормативних актів, додержання дисципліни, а також охорону громадського порядку, національної безпеки, територіальної цілісності.
VІ. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Законодавчі і нормативні акти органів державної влади
1. Конституція України
2. Декларація "Про державний суверенітет України"
3. Закон України "Про оборону"
4. Закон України "Про Збройні Сили України"
5. Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".
6. Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу"
7. Закон України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав"
8. Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України",
9. Закон України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України".
10. Кодекс України "Про адміністративні правопорушення"
11. Закон України "Про державний кордон України",
12. Закон України "Про Прикордонні війська України",
13. Закон України "Про Службу безпеки України",
14. Закон України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України"
15. Закон України "Про міліцію"
16. Закон України "Про нотаріат"
17. Закон України "Про органи реєстрації актів громадянського стану",
18. Закон України "Про державну виконавчу службу"
Навчальні посібники і монографічні видання
1. Колпаков В.К. "Адміністративне право України", - К.: 1999
2. Авер'янов В.Б. "Державне управління в Україні" (Навчальний посібник), - К.: 1999
3. Павловский Р.С. "Административное право", - К.: 1986
4. Битяк Ю.П., В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. "Административное право Украины" - Харьков: 2003
5. Ківалов С.В., Біла Л.P. "Адміністративне право України" (Навчально-методичний посібник),- Одеса: 2002.
6. Кондратьєв К. "Суд, правоохоронні та правозахисні органи України", - К.: 2002
7. Коваль Л.В. "Адміністративне право України", - К.: 1996
8. Гончарук С.Т. "Адміністративне право України", - К.: 2001
9. Клименко Г.Б. "Адміністративне право", - Харків: 2000
Література для порівняльного аналізу
1. Бахрах Д.Н. Административное право, - М.: 1996
2. Овсянко Д.М. Административное право, - М.: 1997
3. Алехин А.П. Административное право Российской Федерации, -М.: 1997
4. Коренев А.П. Административное право России, M.: МЮИ МВД России. Изд-во "Щит-М", 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...