WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основи державного управління в області адміністративно-політичної діяльності - Курсова робота

Основи державного управління в області адміністративно-політичної діяльності - Курсова робота

військової служби, закріплення соціального статусу військовослужбовця повинен бути Військовий кодекс України.
Треба зазначити, що реформування законодавства про оборону потребує певної програми (плану). Розробляти та здійснювати цю програму повинні комісії найвищих органів державної влади та управління органів відповідно до Державної програми будівництва і розвитку ЗСУ. До цього мають залучатися спеціалісти в галузі військового будівництва, військові юристи, а також військова громадськість.
Слід сподіватися, що через деякий час Україна стане стабільною, міцною державою, у становленні якої провідне місце займе і вдосконалення законодавства про оборону.
Усфері управління ОВС.
Система органів Міністерства внутрішніх справ є складовим елементом системи державного управління і відповідно вимагає корінних змін як у організації, так і в функціональній структурі. Наукою управління доведено, що в межах сталої організаційної форми функції можуть моделюватися. Суттєві зміни функцій обов'язково викликають зміни організаційної форми.
Органи внутрішніх справ України, які є частиною виконавчої влади, за своєю організацією та діяльністю не в повній мірі відповідають вимогам, що пред'являє до них сьогодення. Це потребує відповідного перегляду ролі, завдань і місця органів внутрішніх справ (насамперед міліції - як гаранта правопорядку і стабільності в суспільстві). Нині більшість цивілізованих країн приділяють належну увагу удосконаленню організації та діяльності органів внутрішніх справ, зокрема поліції, як одному з найважливіших інститутів демократичного суспільства, піднесенню її на рівень вимог сучасності й майбутнього .
Сьогодні в умовах перетворень суспільно-політичного ладу та економічної системи України, проблема реформування міліції набула гостроти і актуальності. Лише вивчення стану злочинності в Україні висуває перед ОВС нові завдання, спонукає до перегляду стратегічних напрямків їхньої діяльності, пошуку нових підходів до організації охорони громадського порядку і боротьби з правопорушеннями, які б відповідали сучасній обстановці і тенденціям її розвитку.
Оскільки ОВС, а саме міліція, є одним з найважливіших органів у системі правоохоронних органів за обсягом компетенцій і наближенням до повсякденного життя, то серед головних напрямків реформування повинно стати: відокремлення міліції від ОВС і створення на її базі окремого міністерства, яке виконуватиме тільки функції по захисту життя, здоров'я, прав і свобод громадян, власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань. При цьому повинна зберігатися і бути досить ефективною взаємодія та чітка співпраця підрозділів новоутвореної структури з підрозділами ОВС; необхідно зменшити до мінімуму штатну чисельність управлінського апарату і збільшити до максимуму штат служб та підрозділів, які мають практичну спрямованість роботи, за допомогою делегування частин управлінських функцій від міністерства до головних управлінь та управлінь в областях, не створюючи при цьому управління, які вирішуватимуть однозначні чи подібні завдання. Це необхідно для чіткого розмежування і забезпечення найбільшого співвідношення функцій міністерства і підпорядкованих підрозділів; звільнити міліцію від непритаманних їй функцій.
Вирішення названих питань можливо лише в процесі реформування системи ОВС, нагальна необхідність якого назріла і спричинена рядом важливих чинників.
ОВС разом із суспільством переживають кризу. А виконання ними багатьох функцій, які безпосередньо не стосуються охорони громадського порядку і подоланню злочинності, негативно позначаються на їхній діяльності. Незважаючи на значну чисельність працівників ОВС, ефективність їхньої роботи по захисту прав і свобод людини поки що, на жаль, недостатня.
Щоб усунути ці та ряд інших недоліків, необхідно виконати такі завдання: максимально підвищити ефективність управління і службово-бойову готовність міліції; створити повноцінну базу її функціонування; широко використовувати позитивно зарекомендовані на практиці форми і методи оперативної, службової і службово-бойової діяльності; впровадити наукові рекомендації і прийнятний в умовах України позитивний зарубіжний досвід; поліпшити роботу з кадрами, підвищити рівень їхнього професіоналізму, виконавчої дисципліни і наукової організації праці; зміцнити ділове співробітництво з іншими правоохоронними органами; встановити і підтримувати на новій основі тісний зв'язок і взаємодію з населенням і громадськими інститутами на місцях; постійно розширювати і поглиблювати взаємовигідні міжнародні зв'язки; поставити на необхідний рівень стан фінансового і матеріального забезпечення; вирішити важливе завдання з правового і соціального захисту особового складу міліції та членів їх сімей; створити необхідні умови для забезпечення внутрішньої безпеки міліції України.
Реальний стан вирішення цих завдань залежить в першу чергу від чинного законодавства. Воно має відповідати сьогоденню, не суперечити один одному і, головне, реалізовуватися на практиці, не мати формального характеру. А це можливо, на мою думку, лише при проведенні всеохоплюючої реформи у політичній, економічної, соціальній та інших сферах. На перший план повинні бути винесені питання реального правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина в усіх галузях життя. Цьому має сприяти розвиток міжнародних відносин нашої держави з іншими країнами, міжнародними організаціями тощо.
З метою підвищення професійно-освітнього рівня ОВС важливо розробити і реалізувати програми розвитку навчальних закладів, наукових установ МВС, цілеспрямованої підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які, маючи певну вузьку спеціалізацію, одночасно були б спеціалістами широкого профілю і будь-коли могли показати високий професійний рівень знань.
Отже, необхідність реформи системи органів МВС обумовлена потребами економічних і політичних перетворень, що відбуваються у країні. Удосконалення діяльності системи МВС є необхідною умовою проведення послідовної державної допомоги в даній сфері суспільних відносин. Організація системи МВС, як і будь-якої складної соціальної системи, включає різноманітні відносини, зв'язки, залежність, причому одні з них мають об'єктивно необхідний, а інші - випадковий характер. Тому практичному вирішенню проблем удосконалення діяльності системи МВС має передувати ретельне і гласне теоретичне пророблення намічених перетворень, моделювання запропонованих організаційних і функціональних змін, форм і методів управління.
Сьогодні соціологічні опитування громадян України свідчать, на жаль, що тільки 15% громадян довіряють міліції. Це наводить на невтішні роздуми і одночасно спонукає до рішучих дій реформування, яке має бути в першу чергу спрямоване на створення мобільної, організаційної структури з простими складовими, які виконували б суто властиві їм функції і при цьому не дублювали роботу інших. До складу її входили б професіонали з

 
 

Цікаве

Загрузка...