WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основи державного управління в області адміністративно-політичної діяльності - Курсова робота

Основи державного управління в області адміністративно-політичної діяльності - Курсова робота

виконавчої влади у галузі внутрішніх справ, виконуючи поставлені перед ними завдання через підпорядковані їм відповідні служби та міські, районні відділи (управління) внутрішніх справ.
Управління (головні управління) внутрішніх справ МВС України є апаратом, що безпосередньо виконує завдання по боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку в межах наданих їм повноважень. Їх очолюють начальники, які призначаються на посаду наказом Міністра внутрішніх справ України.
Основними формами управлінської діяльності зазначених органів є: видання наказів, інструкцій та вказівок, затвердження планів заходів, здійснення контрольних функцій, проведення семінарів-нарад, зборів тощо.
Кожна галузева служба (підрозділ) має певну внутрішню структуру, яка формується відповідно до виконуваних нею завдань та функцій. Зокрема, до складу управління (головного управління) внутрішніх справ МВС України входять відділи (управління) карного розшуку, державної служби боротьби з економічною злочинністю, боротьби з організованою злочинністю, адміністративної служби міліції, державної автомобільної інспекції, організації роботи дільничних інспекторів міліції, слідчі підрозділи, підрозділи дізнання, державної служби охорони, пожежної охорони, штабні підрозділи, паспортної роботи, реєстраційної та міграційної роботи та інші.
Міські (районні) відділи (управління) внутрішніх справ практично реалізують загальні для всіх ланок завдання, які визначаються законами України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також актами органів місцевого самоврядування. На основі законів та підзаконних актів МВС України шляхом видання наказів (інструкцій) визначає форми і методи діяльності апаратів внутрішніх справ на місцях для виконання покладених завдань.
Місцевим органам внутрішніх справ належить провідна роль в охороні громадського порядку, боротьбі зі злочинністю, оскільки безпосередньо вони своїми силами й засобами забезпечують порядок у громадських місцях, запобігають правопорушенням і припиняють їх.
Структура місцевих і районних відділів (управлінь) внутрішніх справ відповідає їх основних функціям. Вони визначаються штатними розписами, в яких дається найменування посад, чисельність та посадові оклади. МВС України в межах чисельності та фонду заробітної плати затверджує штати відповідних органів внутрішніх справ.
Керують міськими, районними відділами (управліннями) начальники, які призначаються на посаду наказом начальника УВС (ГУВС) за узгодженням з МВС України.
До складу відділів (управлінь) місцевих органів внутрішніх справ входять: штаби, відділи (відділення) карного розшуку, відділ служби по боротьбі з економічною злочинністю, слідчий підрозділ, підрозділ державної автомобільної інспекції, паспортні служби, інспекція виправних робіт, служба дільничних інспекторів міліції. При відділах (управліннях) внутрішніх справ існують також відділи (управління) державної служби охорони. Щоб забезпечити безперервне виконання функцій охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю в апаратах внутрішніх справ діють чергові частини, є камери попереднього ув'язнення, можуть бути також медичні витверезники та інші підрозділи.
Міські й районні відділи (управління) внутрішніх справ у своєму складі можуть мати відділення міліції, які обслуговують певну територію і побудовані за галузевим принципом. Їх співробітники, виходячи з галузевого поділу, працюють за відповідними напрямками.
Міліція та її підрозділи.
Міліція України є найважливішою складовою частиною органів внутрішніх справ, що грає вирішальну роль у загальнодержавній системі забезпечення суспільного порядку і спокою, суспільної безпеки і боротьби зі злочинністю. Правовий статус міліції визначений Законом України "Про міліцію".
Завдання і обов'язки, покладені державою на міліцію, виконують різні апарати загальної (територіальної), транспортної і спеціальної міліції, які в організаційному відношенні належать до складу центральних і місцевих органів внутрішніх справ або є самостійними підрозділами.
Згідно із Законом України "Про міліцію" міліція України - це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.
Міліція виконує адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції.
Адміністративна діяльність міліції регламентується нормами адміністративного права і полягає в організації і практичному проведенні заходів щодо охорони правопорядку, здійснюється службами і підрозділами міліції суспільної безпеки: патрульно-постовою службою, службою дільничних інспекторів, підрозділами, що організують роботу спеціальних установ (приймачів-розподільників), Державтоінспекцією, відділами дозвільної системи й ін.
Оперативно-розшукова діяльність міліції регулюється нормами різних галузей права: адміністративного, карного, карно-процесуального й ін. Ця діяльність здійснюється оперативними підрозділами органів внутрішніх справ: карною і спеціальною міліцією, спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, оперативно-розшуковими підрозділами Державтоінспекції.
Карно-процесуальна діяльність міліції регулюється карно-процесуальним законодавством і здійснюється різними службами і підрозділами карної міліції і міліції суспільної безпеки. Предмет цієї діяльності - проведення дізнання по кримінальних справах і ін.
Профілактична діяльність міліції здійснюється всіма службами міліції і регулюється законами і відомчими нормативними актами, що регламентують діяльність міліції, насамперед служб і підрозділів карної міліції і міліції суспільної безпеки.
Основними завданнями міліції є:
- забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;
- запобігання правопорушенням та їх припинення;
- охорона і забезпечення громадського порядку;
- виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;
- забезпечення безпеки дорожнього руху;
- захист власності від злочинних посягань;
- виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;
- участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків.
Вона складається з підрозділів: кримінальної міліції; міліції громадської безпеки, транспортної міліції, державної автомобільної інспекції; міліції охорони, спеціальної міліції.
До кримінальної міліції належать служби карного розшуку, по боротьбі з організованою злочинністю, кримінального пошуку, боротьби з економічною злочинністю, слідчої роботи і дізнання, діяльність яких складається в організації і

 
 

Цікаве

Загрузка...