WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основи державного управління в області адміністративно-політичної діяльності - Курсова робота

Основи державного управління в області адміністративно-політичної діяльності - Курсова робота

боротьби зі злочинністю на залізничному, повітряному, морському й річковому транспорті, поширюється на територію декількох областей, носить міжтериторіальний характер.
Транспортні органи внутрішніх справ у порівнянні з територіальними мають менш складну структуру. Вони включають всі основні служби, але не здійснюють такі функції, як нагляд за безпекою дорожнього руху, пожежний нагляд і деякі інші.
На магістралях української залізниці(Північно-Західній, Південній, Придністровській, Одеській, Донецькій і Львівській залізницях) діють управління внутрішніх справ, централізовано підпорядковані МВС України, на великих залізничних станціях - лінійні відділи Управління Міністерства внутрішніх справ (УМВС), на інших об'єктах залізниці - відділення і пункти міліції. Система органів внутрішніх справ на залізничному транспорті підпорядковується Управлінню внутрішніх справ на транспорті МВС України (УВСТ МВС України), на чолі з начальником управління, який призначається на посаду наказом Міністра внутрішніх справ України.
У великих аеропортах, морських і річкових портах функціонують відділи внутрішніх справ, підпорядковані територіальним УМВС областей, міст.
До складу ОВС на транспорті входять усі основні галузеві служби (крім Державтоінспекції), паспортної, пожежної, деяких інших підрозділів.
На деяких промислових підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з особливим режимом роботи (оборонний характер, особливо значна технічна небезпека виробництва і ряд інших) створюються відділи внутрішніх справ для роботи на закритих об'єктах.
Система ОВС водночас управляє та управляється, тобто фактично виступає як об'єкт так і суб'єкт управління.
Компетенція, завдання та функції органів внутрішніх справ, взаємовідносини між ними та окремими службами надають системі органів МВС України необхідної цілісності, чіткого підпорядкування та самостійності окремих елементів, що дає можливість ефективно діяти на основі єдиних правових норм.
Система органів внутрішніх справ проявляє себе, як будь-яка інша соціальна система, як об'єкт, що управляє та управляється, тобто фактично виступає об'єктом і суб'єктом управління.
З урахуванням нинішнього адміністративно-територіального устрою України, соціально-економічних і політичних обставин, криміногенної ситуації в країні та функціонального призначення органів внутрішніх справ, сучасна система органів МВС України складається з двох підсистем: центральних і місцевих органів внутрішніх справ.
Всю систему внутрішніх справ очолює Міністерство внутрішніх справ України -централізований орган державної виконавчої влади. Цей орган і його органи на місцях здійснюють безпосереднє управління в сфері забезпечення суспільного порядку і суспільної безпеки України. Функції органів внутрішніх справ визначаються як у законах України, так і в підзаконних актах, серед яких важливе місце займає Положення про Міністерстві внутрішніх справ України від 17 жовтня 2000 р.
МВС України здійснює державне керування в області внутрішніх справ шляхом централізованого керівництва через відповідні нижчі органи внутрішніх справ, а також безпосередньо.
МВС України як орган управління являє собою систему взаємодіючих елементів. До його організаційної структури входять такі елементи (підрозділи): курівництво міністерства, штаб, галузеві головні управління, управління і відділи, функціональні управління та відділи.
Серед структурних елементів головна роль належить керівництву міністерства, до складу якого входить міністр, його заступники і колегія.
Органи внутрішніх справ являють собою систему, що характеризується суворим дотриманням принципу централізованого управління відповідними елементами (підсистемами) та встановлення між ними субординаційних зв'язків. Місцеві органи внутрішніх справ безпосередньо підпорядковуються вищестоящим органам внутрішніх справ. Правові акти, що, приймаються останніми, є обов'язковими для місцевих органів внутрішніх справ.
МВС України очолює міністр, призначуваний відповідно до Конституції України; він входить до складу Кабінету Міністрів України.
Міністр має заступників, яких за його поданням призначає Кабінет Міністрів України, розподіляє між заступниками міністра та визначає повноваження структурних підрозділів міністерства.
Міністр внутрішніх справ України несе персональну відповідальність за виконання покладених на міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності заступників міністра, керівників підрозділів міністерства.
Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень МВС України, обговорення і прийняття найбільш важливих управлінських рішень з питань діяльності МВС України, органів внутрішніх справ в областях, містах Києві і Севастополеві, АРК створюються колегії в складі міністра (голова колегії),заступників міністра за посадою, а також керівників працівників органів внутрішніх справ.
Члени колегії міністерства затверджуються Кабінетом Міністрів України. Рішення колегії проводяться в "життя" найчастіше наказами міністра.
Основним завданням МВС України є:
- організація та координація діяльності органів внутрішніх справ із захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки;
- участь у розробленні та реалізації державної політики щодо боротьби зі злочинністю;
- забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття й розслідування, розшуку осіб, які вчинили злочини вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють учиненню правопорушень;
- забезпечення основних напрямків удосконалення роботи органів внутрішніх справ, подання їм організаційно-методичної та практичної допомоги;
- забезпечення виконання кримінальних покарань, участь у соціальній реабілітації засуджених;
- організація роботи, пов'язаної з забезпеченням безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки;
- забезпечення законності в діяльності працівників і військовослужбовців системи.
Система місцевих органів внутрішніх справ включає в себе такі структурні елементи: управління (головні управління) внутрішніх справ МВС України в Криму, в областях, містах, відділи (управління) внутрішніх справ у районах (районні у містах) і лінійні відділи (управління) внутрішніх справ.
Всі ланки системи органів внутрішніх справ України функціонують у тісній взаємодії як між собою, так і з іншими державними органами, організаціями та населенням країни, що є гарантією їхньої ефективної діяльності під час виконання покладених на них завдань з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в країні.
Управління (головні управління) внутрішніх справ МВС України в АРК, областях, містах Києві і Севастополі створюються відповідно до чинного законодавства України. Вони безпосередньо на місцях здійснюють функції

 
 

Цікаве

Загрузка...