WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суб'єкти адміністративного права - Курсова робота

Суб'єкти адміністративного права - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
"Суб'єкти адміністративного права"
Зміст.
1.Введення.
2.Поняття суб'єктів адміністративного права:
а) суб'єкти права в сфері соціального управління;
б) суб'єктивні адміністративно-правові зобов'язання.
3.Громадянин як суб'єкт адміністративного права:
а) статус громадянина в адміністративно-правовій сфері;
б) суб'єкти адміністративного права в процесі;
в) права виконавців зв'язку;
г) закон " Про утворення "
4.Індивідуальні суб'єкти адміністративного права:
а) адміністративна правосуб'єктність індивідуальних суб'єктів;
б) адміністративно-правовий статус громадянина;
в) адміністративно-правовий статус іноземних громадян і осіб без громадянства;
г)спеціальні адміністративно-правові статуси індивідуальних суб'єктів;
д) способи захисту прав громадян;
е) право громадян на адміністративну скаргу;
ж) право громадян на судовий захист;
з) право громадян на відшкодування збитку.
5.Висновок.
6.Література.
1) Введення.
До найважливіших функцій держави Конституція України віднесла забезпечення прав і свободи людини, соціальний, правовий і економічний захист громадян. Саме права і волі людини, їх гарантії, визначають зміст і соціальну спрямованість державної діяльності.
З метою забезпечення проведення реформ системи державного керування, створення і забезпечення, прав людини і громадянина розроблена і здійснюється в житті Концепція адміністративної реформи в Україні.
Найважливішою галуззю правової системи України є адміністративне право. Його правова база ґрунтується на конституційних положеннях України, законодавчих актах Верховної Ради, актах Президента і Парламенту. Так само адміністративне право тісно пов'язано з виконавчою владою і державним управлінням.
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства метою адміністративного права є встановлення і регламентація таких взаємин громадян, якими кожній людині повинне бути гарантовано реальне здійснення й охорона в сфері виконавчої влади приналежних йому прав і свобод, а також їх ефективний захист у випадку їх порушення.
2. Поняття суб'єктів адміністративного права.
В адміністративному праві під суб'єктом розуміють носія (власника) прав і свобод у сфері державного управління, що передбачені адміністративно-правовими нормами, що здатен надані права реалізувати, а покладені обов'язки виконувати.
З даного визначення виходить, що "претендент" на статус суб'єкта адміністративного права по своїх особливостях потенційно здатний бути носієм суб'єктивних прав і обов'язків у сфері державного управління, тобто повинний мати комплекс соціальних передумов, які дозволяють надати йому суб'єктивні права й обов'язки.
До таких обов'язків (соціальних передумов) належать:
зовнішня відокремленість, що характеризується наданням системостворених ознак;
особистісність у суспільних відносинах управлінського типу, тобто виступу в особі однієї людини - особи;
здатність виражати чи здійснювати особисто бажання у відносинах з державою, чи державне бажання в процесі адміністративно-правового регулювання суспільних відносин.
"Претендент" здобуває статус суб'єкта тільки в тому випадку, якщо держава, використовуючи адміністративно-правові корені, робить його носієм прав і обов'язків, що реалізуються останніми в сфері державного керування.
Таким чином, соціальні особливості створюють комплекс передумов, що свідчать про потенційну можливість бути суб'єктом, а адміністративно-правові норми, використовуючи ці передумови, по-перше, переробляють "претендента" на суб'єкта, по-друге, визначають його місце і роль у сфері державного управління. До першого відносяться загальні норми для всіх суб'єктів адміністративного права (наприклад, норми про право звернення в органи влади з пропозиціями); до других - норми, що реалізуються тільки даним суб'єктом (н-д., норми, що визначають права податкової міліції).
Потенційна здатність мати права й обов'язки в сфері державного управління (адміністративна правоздатність) реалізувати надані права й обов'язки в сфері державного управління (адміністративна дієздатність), наявність суб'єктивних прав і обов'язків у сфері державного управління формує адміністративно-правовий статус суб'єкта, є складовими адміністративної правосуб'єктності. Стиснуті характеристики такі:
Адміністративна правоздатність - це здатність суб'єкта мати права й обов'язки в сфері державного управління. Правоздатність з'являється з моменту виникнення суб'єкта. Якщо мова йде про фізичну особу, то з моменту народження громадянина; якщо про юридичну особу - з моменту державної реєстрації підприємства, установи, організації. Припиняється - з моменту зникнення суб'єкта, тобто з моменту припинення діяльності і ліквідації підприємства, установи, організації, але якщо мова йде про фізичну особу, то з моменту смерті.
Адміністративна дієздатність - це здатність суб'єкта самостійно, осмисленими діями реалізувати надані йому права і виконувати покладені на нього обов'язки в сфері державного управління. Складовими дієздатності є адміністративна деліктоздатність, тобто здатність суб'єкта нести за порушення адміністративно-правових норм юридичну відповідальність.
Адміністративне законодавство України донині не передбачає адміністративної відповідальності юридичних осіб, хоча вказівка з приводу її можливості вже має місце.
Не виділяючи за юридичними особами адміністративної відповідальності, законодавець установлює для них матеріальну й іншу відповідальність, що кваліфікується як "методи адміністративного характеру" (Закон України "Про національну раду з питань телебачення і радіомовлення" від 25 вересня 1997 р.). Таку відповідальність доцільніше було б визначити терміном "відповідальності в адміністративному порядку".
Отже, адміністративна деліктоздатність укладається в здатності фізичних осіб нести адміністративну відповідальність, а юридичних осіб - відповідати в адміністративному порядку, включаючи матеріальну.
Суб'єктивні права в сфері державного управління -це надана і гарантована державою, а також закріплена в адміністративно-правових нормах міра можливого (дозволеного) поводження в правовідносинах, що забезпечена кореспондуючим зобов'язанням іншого суб'єкта правовідносин.
Таким чином, суб'єктивні права в сфері державного управління такі:
" Можливість визначеного поводження;
" Можливість, надана особі, що володіє адміністративною правоздатністю й адміністративною дієздатністю,
" Можливість, надана з метою задоволення його інтересів у сфері державного управління і вирішення завдань, що стоять перед ним;
" Поводження, що реалізується в правовідносинах;
" Поводження у визначених рамках, межах. Порушення цих меж (міри можливого поводження) є зловживання правом;
" Існують тільки в зв'язку з відповідним юридичним зобов'язанням збоку іншого суб'єкта правовідносин і без виконання цього зобов'язання не можуть бути реалізовані;
" Реалізація прав гарантується державним примусом, це ж стосується носія кореспондуючого зобов'язання;
" Мають юридичну природу,

 
 

Цікаве

Загрузка...