WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право колективної власності на Україні - Дипломна робота

Право колективної власності на Україні - Дипломна робота

подати документи для перереєстрації з підтвердженням опублікування інформації про зміни в друкарських засобах масової інформації. Перереєстрація підприємств проводиться в порядку встановленому для їхньої державної реєстрації.
Положенням передбачені порядок і умови видачі дубліката свідчення про державну реєстрацію. Він видається у випадку втрати (знищення) свідчення про державну реєстрацію підприємства.
Також у випадку втрати (знищення) оригіналів установчих документів засновник зобов'язаний звернутися в орган державної реєстрації з проханням про зняття копій з оригіналів, що зберігаються в цьому органі.
У Положенні про реєстрацію підприємств деталізовані підстави і порядок скасування державної реєстрації.
Скасування державної реєстрації підприємства може бути добровільним (за заявою підприємства) або примусовим, на підставі рішення суду, арбітражного суду у випадках:
а) визнання недійсним або такими, що суперечать чинному законодавству, установчих документів;
б) здійснення діяльності, що суперечить установчим документам чи чинному законодавству України;
в) разі несвоєчасного повідомлення підприємством про зміни його місцезнаходження.
Скасування державної реєстрації підприємства припиняє підприємницьку діяльність і є юридичною підставою для його ліквідації як господарюючого правового суб'єкта. Статусу. юридичної особи підприємство позбавляється після здійснення всіх заходів щодо ліквідації його як суб'єкта підприємницької діяльності.
Таким чином, на сьогоднішній день в Україні процедура державної реєстрації підприємств являє собою складний процес, у ході якого виникає безліч непорозумінь і проблем, що уповільнюють створення нових юридичних осіб.
Більшості правознавців сходяться на тому, що реєстрацію підприємств повинний здійснювати єдиний орган - Державна реєстраційна палата з регіональними відділеннями на місцях. Багатьох проблем у процесі створення підприємств можна уникнути, якщо законодавчо встановити процедуру реєстрації підприємств, як-от, внесення юридичних осіб у торговий реєстр, на прикладі практики західноєвропейських країн. У торговий реєстр вносяться основні дані про підприємство і згодом будь-які зміни, про що підприємства зобов'язано доводити до відома орган, що реєструє.
Порядок державної реєстрації підприємств в Україні, шляхом змін і перетворень законодавства України з питань, пов'язаних з створенням нових юридичних осіб, може бути набагато полегшений. Неврегульованість багатьох проблем, пов'язаних з реєстрацією підприємств, на законодавчому рівні, стримує хід ринкових відносин в Україні.
РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ПРАВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ.
Суб'єкти права колективної власності.
Суб'єктами права колективної власності є трудові колективи державних підприємств, колективи орендарів, колективні підприємства, кооперативи, акціонерні товариства, господарські товариства, господарські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та інші громадські об'єднання, релігійні та інші організації, що є юридичними особами.
Суб'єктами права колективної власності на землю є колективні сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські кооперативи, садівницькі товариства, сільськогосподарські акціонерні товариства, у тому числі створені на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств.
Підстави виникнення права колективної власності.
Право колективної власності виникає на підставі:
- добровільного об'єднання майна громадян і юридичних осіб для створення кооперативів, акціонерних товариств, інших господарських товариств і об'єднань; передачі державних підприємств в оренду;
- викупу колективами трудящих державного майна;
- перетворення державних підприємств в акціонерні та інші товариства;
- безоплатної передачі майна державного підприємства у власність трудового колективу, державних субсидій; пожертвувань організацій і громадян, інших цивільно-правових угод.
У колективну власність можуть бути передані землі колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших
державних сільськогосподарських підприємств, землі садівницьких товариств - за рішенням загальних зборів цих підприємств, кооперативів, товариств.
О`бєкти права власноісті колективу орендарів
Об'єктами права власності колективу орендарів є вироблена продукція, одержані доходи та інше майно, придбане на підставах, не заборонених законом.
2.1. Власність кооперативів.
Кооперативом визнається основана на членстві громадян організація для спільного ведення господарської та іншої діяльності шляхом особистої трудової участі та об'єднання майна його членів. Слід зазначити, що п. 1 ст. 12 Закону України "Про кооперацію в СРСР" поряд з членством громадян допускає можливість членства в кооперативах і юридичних осіб, якщо це прямо передбачено законом або статутом кооперативу.
Кооператив як первинне об'єднання громадян виступає суб'єктом виробничих відносин, які складаються між конкретним кооперативом і державними організаціями, а також між кооперативом і його членами з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання відповідних матеріальних благ і послуг.
Урегульовані нормами права ці відносини набувають форми правових. Кооператив виступає власником певних матеріально-фінансових ресурсів (засобів виробництва, обміну або предметів споживання), які становлять економічну основу його діяльності.
Майно, що оформлене, придбане за рахунок внесків громадян, тобто за рахунок приватної власності, належить на праві власності кооперативу як юридичній особі.. Отже, власність кооперативу як юридичної особи - це власність приватна.
Суб'єктом права власності в цьому разі виступає не громадянин, не пайовик, за рахунок майна яких оформлена власність кооперативу, а кооператив, товариство в цілому, які в товарно-грошових відносинах чи інших цивільно-правових,майнових відносинах виступають від свого імені як юридичні особи.
Як єдиний власник належного йому майна, кооператив самостійно відповідає
за зобов'язаннями всім належним йому майном. Він не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени кооперативу не несуть відповідальності за його боргами, якщо інше не передбачено законодавством або статутом кооперативу. Так, відповідно до ст. 43 Закону "Про кооперацію в СРСР" додаткову (субсидіарну) відповідальність за боргами кооперативу встановлено для членів кооперативів у сферах виробництва та послуг як додаткову гарантію їх надійної діяльності..
З усього наведеного можна зробити висновок, що право власності кооперативів є одним із видів права приватної власності і розглядається як право юридичних осіб (кооперативу, товариства та їх об'єднань, спілок та створених ними підприємств,організацій) володіти, користуватися і розпоряджатися належним їм майном. Суб'єктами права власності

 
 

Цікаве

Загрузка...