WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право колективної власності на Україні - Дипломна робота

Право колективної власності на Україні - Дипломна робота

з повною відповідальністю по управлінню справами командитного товариства.
Командитне товариство, крім підстав, зазначених у статті 19 Закону України "Про господарські товариства", припиняється також у разі вибуття всіх учасників з повною відповідальністю.
При вибутті усіх вкладників учасники з повною відповідальністю вправі замість ліквідації товариства перетворити його в повне товариство. У цьому випадку, як і у разі ліквідації товариства, необхідно внести відповідні зміни до установчого договору і державного реєстру.
Наявні у командитного товариства грошові кошти, включаючи і виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці найманих працівників товариства і виконання обов'язків перед банками, бюджетом, іншими кредиторами у першу чергу розподіляються між вкладниками для повернення їм їх вкладів, а потім між учасниками з повною відповідальністю у порядку і на умовах, передбачених Законом те установчим договором. У разі недостатності коштів товариства для повного повернення вкладникам їх вкладів наявні кошти розподіляються між вкладниками відповідно до їх долі у майні товариства .
Відмінність перелікованих товариств полягає також у тому, що для створення перших трьох видів товариств (AT, ТОВ, ТДВ) необхідні - статут та установчій договір, а для четвертого та п` ятого (ПТУ КТ) потрібен тільки установчий договір.
З метою кооперації підприємницької діяльності підприємства незалежно від форми власності мають право об'єднувати свою виробничу , наукову , комерційну та іншу діяльність і створювати господарські об` єднання.
2.3. Об`єкти права власності господарських об`єднань.
Закон України "Про підприємства в Україні (ст. 3) надає підприємствам право об'єднувати на добровільних засадах виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України.
Підприємства можуть об'єднуватися в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання за галузевим,територіальним та іншими принципами.
Об'єднання діють на підставі договору або статуту, що його затверджують їх засновники або власники. Членами об'єднання можуть бути лише підприємства, які при входженні до об'єднання зберігають права юридичної особи.
Відповідно до п. З ст. З Закону України "Про підприємства в Україні" об'єднання є юридичною особою, може мати самостійний і зведений баланси, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.
Отже, господарське об'єднання являє собою складну організацію, яка створена на основі поєднання матеріальних інтересів підприємств-учасників, діє на підставі установчого договору або статуту і реєструється як юридична особа.
Будучи юридичною особою, господарське об'єднання є власником майна, яке юридичне відокремлене від майна його членів.
Особливості відносин власності господарських об'єднань виявляються в тому, що майно, яке стає власністю об'єднання, вже належить суб'єктам власності - окремим юридичним особам. Інакше кажучи, власність господарських об'єднань виникає на основі власності їх членів.
Друга особливість цих відносин - добровільний порядок їх виникнення. Об'єднання стає власником частини майна своїх членів, добровільно переданої у його власність.
Таким чином, право власності господарського об'єднання закріплює належність майна, добровільно переданого юридичній особі його засновниками - іншими юридичними особами.
Отже, суб'єктами права власності виступають господарські об'єднання як новостворені юридичні особи.
Об'єктом права власності об'єднання є майно, добровільно передане йому підприємствами і організаціями, а також набуте в результаті господарської діяльнос-ті та на інших підставах, не заборонених законом (ст. 27 Закону України "Про власність"). Оскільки підприємства, які входять до складу об'єднань, зберігають права юридичної особи, їх майно не входить до складу об'єктів права власності господарського об'єднання.
З урахуванням цього розмежовується відповідальність об'єднання і його членів, як суб'єктів права: об'єднання не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а останні не відповідають за зобов'язаннями об'єднання і один одного.
Договором (статутом, положенням) можуть бути передбачені винятки з цього правила.
За рахунок майна заеновників, отриманих доходів об'єднання може не тільки набувати майно, а й створювати нові організації з правами юридичної особи. Ці підприємства можуть входити або не входити в об'єднання залежно від установчих документів об'єднання і самого підприємства. Власником таких підприємств (їх майна) є об'єднання. На відміну від підприємств - членів об'єднання (за винятком підприємств зв'язку, вугільної промисловості, підприємств нафтової, газової, нафтопереробної промисловості, державних підприємств транспорту та ін.) таке підприємство позбавлено права вільного виходу із об'єднання (п. З ст. 27 Закону України "Про власність").
Об'єднання здійснює право володіння, користування, розпорядження закріпленим за ним майном, яке складається із основних фондів, оборотних коштів, інших матеріальних цінностей, відповідно до мети своєї діяльності і призначення майна.
Після припинення діяльності об'єднання майно, яке залишилося, розподіляється між підприємствами та організаціями, що входили до нього (п. 5 ст. 27 України "Про власність").
До об`єднань зареєстрованих в Україні підприємств можуть входити підприємства інших держав, як і підприємства України до об `єднань підприємств, що зареєстровані на території інших країн.
Порядок вступу до таких об'єднань та їх організації та діяльності здійснюється відповідно до законодавства України про зовнішньо економічну діяльність.
Підприємства - учасники господарських об`єднань зберігають правове положення юридичної особи і вправі:
- добровільно вийти в будь-який момент з об`єднання на умовах та в порядку визначених законом, договором про створення об'єднання та його статутом;
- делегувати об'єднанню частину своїх повноважень, так само як і повертати ці повноваження у визначеному установчими документами порядку;
- бути членом будь-якого іншого об`єднання;
- одержувати в керівних органах об` єднання або їх посадових осіб інформацію, пов`язану з діяльністю підприємства;
- одержувати частину прибутку чи іншої вигоди від спільної діяльності членів об`єднання;
- придбати та реалізовувати на визначених установчими документами об'єднання цінні папери в тому числі акції інших членів об'єднання;
- виконувати інші дії та мати інші визначені установчими документами права.
Підприємства, що входять до складу створених урядом України об'єднань можуть у встановленому порядку порушувати перед засновником клопотання про вихід зі складу об'єднання, вводити до складу йогокерівних органів своїх представників, виконувати інші дії та мати інші права, що передбачень засновницькими документами.
Об'єднання підприємств є юридичними особами і управління ними

 
 

Цікаве

Загрузка...