WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право колективної власності на Україні - Дипломна робота

Право колективної власності на Україні - Дипломна робота

схваленні.
Одержані в результаті спільної підприємницької діяльності прибутки озподіляються між учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі, якщо інше не передбачено засновницьким договором чи додатковою угодою. Усунення кого-небудь з учасників товариства від участі в одержанні прибутків чи у розлоділі збитків не допускається.
Зміни у складі учасників повного товариства допускаються в разі виходу учасника товариства за власною ініціативою чи його виключення відповідно до правил засновницького договору, вибуття із числа учасників по незалежним причинам. Учасник повного товариства, що було створено на невизначений строк, може в будь-який час вийти з товариствад попередньо письмово попередивши інших учасників не пізніше ніж за три місяці до фактичного виходу. Вихід із товариства, що було створено на визначений строк, опускається лише при наявностію поважних причин та за умови, що попередження про це надійшло не пізніш як за б місяців. За наявності поважних причин а також зі згоди інших учасників в інших випадках він може вийти з його складу у більш короткий термін.Учасник повного товариства за згодою інших учасників вправі передати свою частку іншому учаснику товариства або третій особі . В цьому випадку настає повне правоприємство. Передача (відступлення) своєї частки може бути декільком особам. Виключення зі складу повного товариства проводиться в передбаченому установчим договором порядку при систематичному чи неналежному невиконанні взятих на себе учасником обов`язків, що перешкоджає досягненню його цілей, спричиняє збитки. Учасник товариства вибуває з нього в разі смерті, оголошення померлим, ліквідації, в тому числі банкрутства юридичної особи - учасника товариства, визнання учасника недієздатним, обмежено дієздатним, або безвісті відсутнім, призначення примусової реорганізації юридичної особи. При смерті учасника право на вcтуn до товариства надається його спадкоємцю.
При виході з повного товариства вибувшому учаснику виплачується вартість частини майна товариства, що відповідає його частці. Звернення за позовом на частку учасника повного товариства за його власними боргами не допускається . Однак кредитори такого учасника можуть вимагати у встановленому порядку ліквідації товариства чи виділення його частки.
Повне товариство окрім загальних підстав ліквідується в тому разі, коли в ньому залишається лише один учасник . Він може перетворити у встановленому порядку комаидитне товариство в інше господарське товариство.
Якщо при ліквідації повного товариства виявиться, що наявного майна не вистачає для сплати всіх боргів, за товариство у недостатній частині несуть солідарну відповідальність його учасники усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення . Учасник то-вариства відповідає за борги товариства незалежно від того, виникли вони після чи до його вступу до товариства.
Учасник, який сплатить повністю борги товариства, вправі звернутися з регресною вимогою у відповідній частині до решти учасників, які несуть перед ним відповідальність пропорційно своїй частці у майні товариства.
Командитне товариство.
Командитним товариством, визнається таке господарське товариство, в якому разом з учасниками, що здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і відповідають за зобов'язаннями товариства всім своїм майном (повними учасниками, товаришами), є один або кілька учасників (вкладників), що несуть ризик пов'язаних з діяльністю товариства збитків у межах зроблених ними вкладів та не беруть участі у діяльності товариства. Вкладники іменуються неповними товаришами.
Таким чином в командитному товаристві існує дві категорії учасників:
" повні товариші - несуть відповідальність всім своїм майном;
" командитисти - несуть відповідальність тільки часткою свго внеску в статутний фонд .
Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за боргами товариства.
Установчий договір про командитне товариство, крім умов, передбачених статтею 4 Закону України "Про господарські товариства'', повинен включати розмір часток кожного з учасників з повною відповідальністю, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів, форму їх участі у справах товариства.
В установчому договорі стосовно вкладників вказуються тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства, а також розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.
Правове положення вкладників (повних товаришів) близьке до асоційованих членів кооперативу та учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Так, якщо повний учасник може бути тільки в одному командитному товаристві, то вкладник може диверсифікувати свій капітал і помістити його в декілька таких або інших товариств. Повний учасник командитного товариства не може бути учасником повного товариства, так і навпаки. Вкладник командитного товариства зобов'язаний зробити вклад до складеного капіталу, про що йому видається відповідне свідоцтво. Вони мають право у передбаченому засновницьким договором порядку одержувати частину прибутку товариства, яка належить на їх вклад, діяти від імені товариства тільки за наявності виданої на них довіреності та в й межах, вимагати позачергового повернення внеску в разі ліквідації товариства, ознайомлюватися з його річними звітами та балансами,після закінчення фінансового року вийти з товариства й одержати належний вклад, передати свою частку у майні або її частину іншому вкладнику чи третій особі, про що повинні сповістити товариство у письмовій формі. При повній передачі такої частки участь в командитному товаристві припиняється. Засновницьким договором можуть бути передбачені і інші права, в тому числі на зміну свого становища і набуття права повного товариша.
До зазначених вище особливостей, що мають відношення до створення і діяльності повного товариства доповнено: наявність двох категорій учасників (ловних учасників, що відповідають по зобов'язаннях товариства субсидіарно усім своїм майном, на який може бути звернено стягнення; вкладників,розмір сукупної частини внеску яких обмежений 50% майна товариства і які не несуть додаткової відповідальності по зобов'язаннях товариства).
Вкладники командитного товариства повинні вносити вклади і додаткові внески у розмірі способами і у порядку, передбаченими установчим договором. Сукупний розмір часток вкладників не повинен перевищувати 50 відсотків майна товариства, зазначеного в установчому договорі . На момент реєстрації командитного товариства кожний з вкладників повинен внести не менше 25 відсотків свого внеску.
Управління справами командитного товариства здійснюється тільки учасника-ми з повною відповідальністю. У командитному товаристві, де є тільки один учасник зповною відповідальністю, управління справами здійснюється цим учасником самостійно.Вкладники не вправі перешкоджати діям учасників

 
 

Цікаве

Загрузка...