WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законодавчі акти, які регулюють завдання та організацію діяльності Заліщицького районного управління юстиції - Реферат

Законодавчі акти, які регулюють завдання та організацію діяльності Заліщицького районного управління юстиції - Реферат


Реферат з правознавства
Законодавчі акти, які регулюють завдання та організацію діяльності Заліщицького районного управління юстиції.
Районне управляння юстиції (РУЮ), як і районні у містах, міські (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонні і міжрайонні управління юстиції а територіальним органом Міністерства юстиції а територіальним органом Міністерства юстиції України, підпорядковується останньому та безпосередньо Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції в автономній Республіці Крим обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції.
РУЮ діє на основні Положення про районні, районні у містах, міські, міськрайонні і міжрайонні управлінні юстиції (надалі Положення), що затверджене Міністерством юстиції України 30.01.2000 року № 36/5 (із змінами, внесеними згідно наказами внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 42/5 від 02.06.2004 р., № 97/5 від 06.09.2004 р.)
Управління юстиції у своїй діяльності керуються Констицією України, законам України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Положенням та іншими.
Відповідно до Положення основними завданнями управління юстиції:
- участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;
- сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законним інтересів фізичних та юридичних осіб;
- забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у визначені сфері діяльності;
- організація надання юридичних послуг для реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;
- організація виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів Україні;
- держава реєстрації МПА районної державної адміністрації, її відділів та інших структурних утворень;
- легалізація місцевих об'єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб згідно чинного законодавства;
- керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях;
- поширення (пропаганда) правових знань серед населення, формування у громадян правового світогляду;
- організація роботи з кадрами апарату УЮ, підвищення кваліфікації його працівників.
РУЮ м. Заліщики в межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.
У випадках, визначених законодавством, НПА УЮ є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянина ми.
Що стосується структури, Заліщицького РУЮ , то очолює ним начальник РУЮ. Крім цієї посади існують ще дві посади провідних спеціалістів із відповідними напрямків роботи.
РУЮ є юридичною особою, яка має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Легалізація об'єднання громадян.
Легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Діяльність тих об'єднань громадян, які не легалізовані або примусово розпущені за рішенням суду є протизаконною.
У разі реєстрації об'єднання громадян набуває статус юридичної особи.
Легалізації громадської організації здійснюється відповідно Міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої влади. Виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.
У разі, коли діяльність місцевої громадської організації поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, її легалізація здійснюється відповідними вищестоящим органам.
Місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчим комітетом сільської, селищної, міської Ради народних депутатів в обов'язковому порядку реєструються місцеві осередки зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян, якщо така реєстрація передбачена статутними документами
Для легалізації громадської організації шляхом повідомлення про її заснування до легалізую чого органу подається заява, підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими представниками. В заяві вказується прізвище, ім'я, по батькові засновників громадської організації або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, назва організації і місцезнаходження центральних супутніх органів, основна мета діяльності громадської організації. Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому порядку.
Громадська організація легалізована шляхом провадження про її заснування, вноситься до книги обліку громадських організацій, що ведеться легалізуючим органом, тобто РУЮ м. Заліщики.
Легалізація об'єднань громадян, що мають однакову назву, не допускається.
Про легалізацію (офіційне визнання) об'єднання громадян легалізуючий орган повідомляє засоби масової інформації.
Реєстрація об'єднань громадян
Відповідно до покладених завдань, РУЮ здійснює державну реєстрацію політичних партій, громадських і благодійних організацій згідно ЗУ "Про об'єднання громадян, Постанови КМУ від 26.02.1995 №140 "Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян", ЗУ "Про благодійництво та благодійні організації".
Перш за все слід визначити, що таке об'єднання громадян, отже - це добровільне громадське формування, створене на основі інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.
Рішення про заснування об'єднань громадян приймаються установчим з'їздом (конференцією) або загальними зборами.
Для реєстрації об'єднання громадян засновники подають заяву, зразок якої у Додатку 1. Якщо об'єднання громадян є політична партія, то заява про її реєстрацію повинна бути підтримка підписами не менш як однієї тисячі громадян України, які мають виборче право.
До заяв додаються статут (положення) в 2 прим. прийнятий установчим з'їздом або загальними зборами; протоком установчого з'їзду (конференції) чи загальних зборів; відомості про склад керівництва центральних статутних органів; дані про місцеві осередки; документи (квитанція) про оплату реєстраційного збору відповідно до законів України. Політичні партії подають також свої програмні документи.
Заява про реєстрацію розглядається в двомісячний строк з дня надходження документів. При потребі орган, який

 
 

Цікаве

Загрузка...