WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законодавче закріплення статусу суддів в Україні - Реферат

Законодавче закріплення статусу суддів в Україні - Реферат

Верховного Суду України не може бути обраний на цю посаду більш ніж на два строки підряд.
З питань, що належать до його повноважень, Голова Верховного Суду України видає накази та розпорядження.
За посадою Голова Верховного Суду України також входить до складу Вищої ради юстиції.
Голова Верховного Суду України має Першого заступника та заступників.
Основні питання повноважень Верховного Суду України розглядаються Президією та Пленумом цього органу.
Президія Верховного Суду України діє у складі Голови Верховного Суду України, його заступників, голів судових палат, секретаря Пленуму Верховного Суду України та суддів Верховного Суду України, кількісний склад яких визначається Пленумом Верховного Суду України.
Судді Верховного Суду України обираються до складу Президії Верховного Суду України за погодженням з Головою Верховного Суду України чи за пропозицією суддів Верховного Суду Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
Засідання Президії Верховного Суду України проводиться не менш як один раз на два місяці. Воно є повноважним за умови присутності на ньому не менш як двох третин її складу.
Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх перші заступники, голова Касаційного суду України та голова Апеляційного суду України.
Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за умови присутності на ньому не менш як двох третин складу Пленуму. У роботі Пленуму Верховного Суду України беруть участь Голова Вищої ради юстиції, Генеральний прокурор України та Міністр юстиції України.
Пленум Верховного Суду України скликається в міру потреби, але не менш як один раз на три місяці.
Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України встановлюється Законом та прийнятим відповідно до нього регламентом Пленуму Верховного Суду України.
Пленум Верховного Суду України приймає з розглянутих питань постанови.
Закон України "Про судоустрій України" визначає також статус професійних суддів, народних засідателів та присяжних .
Згідно з Законом правосуддя в Україні здійснюють професійні судді, народні засідателі і присяжні.
Розгляд справ в апеляційному та касаційному порядку здійснюють виключно професійні судді.
Професійними суддями є громадяни, які відповідно до Конституції України призначені чи обрані судцями і обіймають штатну суддівську посаду в одному з судів, передбачених Законом.
На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років і володіє державною мовою.
Суддями спеціалізованих судів можуть бути також особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. У цьому разі на посаду судді спеціалізованого суду може бути рекомендований відповідною кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший тридцяти років, який проживає в Україні не менш як десять років, володіє державною мовою, має вищу освіту у галузі знань, що охоплюються межами юрисдикції відповідного спеціалізованого суду, та стаж роботи за спеціальністю не менше п'яти років (ст. 127 Конституції). Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегії суддів.
Не можуть бути рекомендовані на посаду професійного судді громадяни: визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними; які мають хронічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді; щодо яких провадиться дізнання, досудове слідство чи судовий розгляд кримінальної справи або які мають не зняту чи не погашену судимість.
Порядок добору кандидатів у судді, їх призначення чи обрання суддею, а також додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх професійного рівня визначаються Законом.
Вимоги до професійного судді, порядок захисту професійних інтересів суддів, умови і порядок забезпечення їх соціального захисту визначаються згаданим Законом та Законом України "Про статус суддів".
Добір кандидатів у професійні судді здійснюється з числа осіб, які відповідають вимогам, встановленим за результатами проходження кваліфікаційної атестації відповідно до вимог Закону.
Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом України на підставі рекомендації відповідної кваліфікаційної комісії суддів за поданням Вищої ради юстиції. Усі інші судді обираються безстрокове Верховною Радою України за поданням Голови Верховного Суду України (голови відповідного вищого спеціалізованого суду) (ст. 128 Конституції).
Порядок внесення подання про призначення судді на посаду встановлюється Законом України "Про Вищу раду юстиції".
Особа, призначена на посаду судді чи обрана суддею безстрокове, згідно з вимогами Закону набуває статусу професійного судді відповідного рівня і спеціалізації судів: судді місцевого чи апеляційного, загального або військового суду, судді Апеляційного суду України, судді Касаційного судуУкраїни, судді місцевого, апеляційного або вищого спеціалізованого суду або судді Верховного Суду України.
Посада судді та інші умови його праці згідно з законодавством про працю визначаються в наказі голови відповідного суду.
Підстави та порядок звільнення судді з посади, умови його відповідальності та інші питання статусу судців визначаються відповідно до Конституції Законом України "Про статус суддів".
Переведення судді за його заявою з одного суду до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України або голови відповідного вищого спеціалізованого суду згідно з вимогами Закону.
Професійний судця розглядає справи у першій інстанції одноособове або у складі колегії суддів відповідно до вимог процесуального закону.
Гарантії незалежності і недоторканності професійних суддів, передбачені законом, поширюються на народних засідателів і присяжних на час виконання ними обов'язків зі здійснення правосуддя.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Загальна теорія держави і права / за ред. В. В. Копейчиков. - Київ: Юрінком, 2000.
2. Закон України "Про судоустрій в Україні". - К., 2002.
3. Закон України "Про Конституційний Суд України".
4. Коментар до Конституції України: Підруч. Вид. ІІ, доповнене / За ред. В.В.Копєйчикова. - К., 2001.
5. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. - К., 2002.
6. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навч. посібник. Ч.1. - К., 2001.
7. Конституційне право України /Під ред. В. В. Копейчиков. - Київ: Юрінком, 2002.
8. Конституційне право України /за ред. док. юр. наук проф. В. Ф. Погорілка. - Київ: Наук. думка, 2001.
9. Конституція України. - К., 1996.
10. Основи конституційного права України. Підруч. Вид. ІІ, доповнене / За ред. В.В.Копєйчикова. - К., 2002.
11. Основи конституційного ладу України / А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков, В.В.Медведчук. - К.: Либідь, 2001. - 206 с.
12. Общая теория прав человека / За ред. Е.А.Лукашеві. - М, 1996.
13. Основи правознавства / За ред. І.Б.Усенка. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2002. - 416 с.
14. Правознавство. Навч. посібник. / В.І.Бобир, С.Е.Демський, А.М.Колодій та ін.; За ред. В.В.Копєйчикова. - К., 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...