WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридична відповідальність підприємств у сфері фінансової діяльності підприємств - Реферат

Юридична відповідальність підприємств у сфері фінансової діяльності підприємств - Реферат

порядку, встановлених нормами адмістративного права.
Основним нормативним актом, що регулює адмістративну відповідальність, є Кодекс України про адмістративні правопорушення. Він закріплює поняття адмістративного правопорушення, види адмістративних стягнень, загальні правила та порядок їх застосування, систему складу адмістративних проступків. Паралельно з цим Кодексом діють норми, з різних причин не включені до нього, що також встановлюють адмістративну відповідальність, але містяться в законодавчих міжгалузевих актах (наприклад у Законах "Про державну податкову службу в Україні", "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами").
Адмістративний проступок - це насамперед діяння, поведінка, вчинок людини, дія чи бездіяльність, це акт зовнішнього вираження ставлення особи до реальної дійсності, інших людей, держави, суспільства. Таке діяння визнається адмістративним проступком за наявності певних ознак, до яких належать суспільна шкідливість, протиправність, винуватість та адмістративна караність.
Мірою адмістративної відповідальностіє адмістративне стягнення, яке тягне за собою певні несприятливі для порушника наслідки, застосовується з метою його виховання та попередження вчинення нових правопорушень. У ст. 24 КпАП названо сім видів адмістративних стягнень: попередження, штраф, оплатне виручення предмета, конфіскація предмета або грошей, позбавлення спеціального права, виправні роботи та адмістративний арешт.
Чинний КпАП передбачає і ряд адмістративних проступків, які вчиняються в сфері фінансової діяльності.
3. Кримінальна відповідальність
Кримінальна відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності, яка встановлюється державою в кримінальному праві і настає за протиправні діяння людини, які були нею вчинені умисно або з необережності.
Характерними ознаками кримінальної відповідальності є її зв'язок лише зі спеціальним видом правопорушення - злочином та обов'язок особи відповідати перед державою за вчинення цього злочину лише відповідно до закону і лише за вироком суду.
Підставою для кримінальної відповідальності є наявність передбачених кримінальним правом об'єктивних (об'єкт, предмет, діяння, наслідки та причинний зв'язок) і суб'єктивних (суб'єкт, вина, мотив і мета) ознак, які характеризують певне суспільно небезпечне діяння як злочин. Сукупність таких ознак має назву склад злочину, який визначається диспозицією певної статті Особливої частини та положеннями Загальної частини Кримінального кодексу України.
Порушення законодавства у сфері фінансової діяльності підприємств визначаються злочинами і тягнуть за собою кримінальну відповідальність лише за умови, що вони є суспільно небезпечними, тобто спричиняють або містять у собі реальну загрозу спричинення шкоди суспільним відносинам, які охороняються кримінальним законом.
Кримінальна відповідальність за суспільно небезпечні правопорушення у сфері фінансової діяльності підприємств може наставати за вчинення:
- злочинів у сфері гоподарської діяльності: ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків, ухилення від сплати податків та ін.;
- службових злочинів, зокрема зловживання владою та службовим становищем, службове підроблення, службова недбалість, перевищення влади або службових повноважень;
- злочинів проти власності - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Висновок
Отже, фінанси - це ситема певних економічних відносин, за допомогою яких у грошовій формі шляхом формування й використання спеціальних (централізованих і децентралізованих) цільових фондів у суспільстві здійснюються процеси розподілу національного багатства, сукупного суспільного продукту і національного доходу з метою досягнення завдань соціально-економічного розвитку, що стоять перед суспільством.
Використання фінансів дає змогу підприємствам виробничої сфери забезпечувати вирішення виробничих і соціально-економічних проблем свого функціонування. При цьому сфера фінансових відносин підприємств включає в себе відносини:
- між підприємством і його засновниками з приводу формування статутного капіталу;
- між підприємством і державою у межах законодавства про оподаткування, соціальне страхування, формування загальнодержавних цільових грошових фондів;
- між підприємством і банками з приводу одержання й повернення кредитів;
- між підприємством та його постачальниками й покупцями з приводу виконання господарських договорів і зобов'язань;
- усередині підприємства;
- між підприємством у цілому та його підрозділами;
- між підприємством і його працівниками.
У сфері фінансової діяльності підприємств часто існують порушення законодавства, тому підприємства несуть юридичну відповідальність, що є одним із видів соціальної відповідальності. Є також два види юридичної відповідальності підприємств у сфері їх фінансової відповідальності:
- адмістративна відповідальність;
- кримінальна відповідальність.
Список використаної літератури
1. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 2003. - 348 с.
2. Декрет Кабінету Міністрів україни від 19 лютого 1993 р. "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".
3. Онисько С.М., Марич П.М. Фінанси підприємств. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. - Львів: "Магнолія Плюс", 2004.
4. Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2002. - 392 с.
5. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - К.:ЦУЛ, 2004.
6. Старцева О.В. Підприємницьке право: Підручник. - К.: Істина, 2005. - 600с.

 
 

Цікаве

Загрузка...