WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → 1.Конституційний статус Президента України. 2. Кабінет Міністрів України. 3.Центральні та місцеві органи України. 4. Прокуратура. 5. Правоохоронні орг - Реферат

1.Конституційний статус Президента України. 2. Кабінет Міністрів України. 3.Центральні та місцеві органи України. 4. Прокуратура. 5. Правоохоронні орг - Реферат

такі збитки було завдано внаслідок порушення законності.
Вимоги прокурора у зв'язку зі здійсненням загального нагляду обов'язкові для виконання всіма, кому вони адресовані.
При виявленні порушень закону прокурор або його захисник у межах своєї компетенції мають право: 1) опротестувати акти Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, міністерств, державних комітетів і відомств, виконавчих і розпорядчих органів місцевих рад народних депутатів, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також рішення і дії посадових осіб; 2) вносити подання або протести на рішення місцевих рад народних депутатів залежно від характеру порушень; 3) порушувати у встановленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарне провадження або провадження про адміністративнеправопорушення, передавати матеріали на розгляд громад-ських організацій; 4) давати приписи про усунення очевидних порушень закону; 5) вносити подання до державних органів, громадських організацій і посадовим особам про усунення порушень закону та умов, що їм сприяли; 6) звертатись до суду або арбітражного суду з заявами про захист прав і законних інтересів громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб.
5. Правоохоронні органи
Правоохоронні органи у боротьбі із злочинністю та іншими правопорушеннями для виконання своїх функцій наділені владними повноваженнями. Організація і діяльність правоохоронних органів регулюються відповідними законодавчими та іншими нормативними актами стосовно кожного з них.
Саме тому, в забезпеченні законності, як режиму відповідності суспільних відносин діючим законам, дуже важливу роль відіграють правоохоронні ограни.
Правоохоронні органи - це органи, які наділені повноваженнями щодо охорони громадських відносин, урегульованих правом. Вони поділяються на державні та недержавні.
До державних належить прокуратура, органи внутрішніх справ, Служба безпеки України, митні органи, органи охорони державного кордону; органи державної податкової служби, державні контрольно-ревізійні служби, рибоохорони, державної лісової охорони, працівники Антимонопольного комітету, інші органи, що здійснюють правозастосувальні чи правоохоронні функції. Серед них - Національна гвардія, Управління державної охорони, органи Міністерства юстиції та інші.
Суди посідають особливе місце серед правоохоронних органів, тому що судова діяльність є самостійною гілкою державної влади або посідають самостійне місце серед гілок влади.
До недержавних органів належать адвокатура, адвокатські контори, недержавні охоронні, розшукові та ін. установи.
Правоохоронні органи у боротьбі із злочинністю та іншими правопорушеннями для виконання своїх функцій наділені владними повноваженнями, аж до застосування заходів примусу, а до злочинців навіть можуть вживатися заходи, пов'язані з позбавленням волі. Організація і діяльність правоохоронних органів регулюються відповідними законодавчими та іншими нормативними актами стосовно кожного з них.
Правоохоронні органи є важливим гарантом здійснення вимог законності у державі, тому що реальний характер законності має місце тоді, коли вимоги закону не тільки проголошуються, а й впроваджуються в життя.
Органи судової влади посідають дуже важливе місце у системі правоохоронних органів, оскільки лише вони здійснюють правосуддя, розглядаючи і вирішуючи цивільні, кримінальні та інші справи. З розвитком демократії, зміцненням законності роль судів у суспільстві посилюється, особливо щодо захисту прав та законних інтересів громадян.
Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що є у державі. Народові України забезпечується можливість брати участь у здійсненні правосуддя через запровадження інститутів народних засідателів і присяжних.
Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної компетенції. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.
Згідно с законодавством України головною засадою судочинства є законність як конституційний принцип. Це вимога нормативного характеру, яка зобов'язує суд, суддю, прокурора, слідчого, а також усіх осіб, які беруть участь у справі, неухильно і точно виконувати всі норми Конституції, цивільного, цивільно-процесуального, кримінального, кримінально-процесуального і арбітражного законодавства.
Правосуддя є гарантом охорони та виконання інших конституційних принципів, таких як:
- недоторканність особи;
- недоторканність житла;
- охорона особистого життя громадян, таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень;
- здійснення правосуддя тільки судом;
- здійснення правосуддя на засадах рівності громадян перед законом і судом;
- презумпція невинності та ін.
Також правосуддя з метою здійснення законності забезпечує відповідачеві, підозрюваному і обвинуваченому права на захист, на відстоювання їхніх законних інтересів.
Правосуддя, як одна з форм державного управління, забезпечує виконання державою внутрішньої функції здійснення законності і охорони правопорядку, власності, прав і свобод громадян. Це здійснюється шляхом вирішення судом цивільних, кримінальних і господарських справ за правилами, передбаченими цивільним, кримінальним, арбітражним правом, тобто шляхом застосування від імені держави норм права до встановлених у судовому засіданні фактів і відносин, а в необхідних випадках - і мір примусу до правопорушників.
До органів внутрішніх справ належать міліція, пожежні органи, виправно-трудові установи, слідчі апарати, система навчальних закладів МВС України, війська конвойної служби і служби охорони.
Згідно з законом, міліція, яка забезпечує безпеку громадян та захист їхніх прав і свобод, організовує свою діяльність за принципами законності, справедливості, гласності, гуманності, рівноправності тощо.
Нагляд за дотриманням законності в органах міліції здійснює прокурор згідно із законодавством.
Також важливу роль в забезпеченні законності має Державна податкова адміністрація, яка зобов'язана контролювати дотримання податкового законодавства з боку державних та недержавних підприємств, установ, організацій і громадян; правильне обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів, інших обов'язкових платежів, установлених законодавством.
Скарги на дії службових осіб податкових служб вирішуються у порядку підлеглості або в судовому порядку.
У системі податкової адміністрації створена податкова поліція, яка наділяється правом проведення оперативно-розшукової діяльності та розслідування злочинів у галузі податкового законодавства.
Відповідно до Конституції України для забезпечення

 
 

Цікаве

Загрузка...