WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Види управління у галузі екології за чинним законодавством - Реферат

Види управління у галузі екології за чинним законодавством - Реферат

будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих речовин, відходів виробництва, а також правильністю і своєчасністю передачі родовищ корисних копалин для промислового освоєння:
додержанням вимог щодо охорони надр при веденні робіт по їх вивченню, встановленні кондицій на мінеральну сировину, розробці родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин і використанні надр для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
забезпеченням раціонального використання мінеральних ресурсів при їх переробці, найбільш повним і комплексним вилученням наявних корисних компонентів:
проведенням комплексу маркшейдерських і геологічних робіт;
роботою служб внутрівідомчого контролю за станом охорони праці, служб охороні! праці та інших структурних підрозділів підприємств щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;
готовністю воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальних формувань, аварійно-диспетчерських служб до локалізації и ліквідації аварій.
Держнаглядохоронпраці здійснює в межах своєї компетенції державний нагляд на підприємствах, в установах й організаціях незалежно від форм власності, а також за виробничою діяльністю окремих підприємців, за винятком об'єктів Міністерства оборони. Міністерства внутрішніх справ. Служби безпеки. Прикордонних військ, Національної гвардії і спеціальних виробів, які виготовляються за їх замовленнями.
Періодичність обстеження підприємств та об'єктів встановлюється Комітетом залежно від стану умов праці та потенціальної небезпеки виробництва;
реєструє об'єкти газового комплексу, котельні установки і посудини, що працюють під тиском, трубопроводи для пари і гарячої води. підйомні споруди, склади вибухових матеріалів та інші об'єкти, що потребують реєстрації відповідно до чинних нормативних актів;
Проводить: експертизу проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів, розробок нових-технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. Бере участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об'єктів;
вибіркову перевірку наявності і виконання проектів ведення робіт по геологічному вивченню надр, розробки родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, заходів щодо запобігання і усунення шкідливого впливу гірничих робіт на будинки та спору. ди, а також установленого порядку обліку, стану і руху запасів корисних. копалин, перероблюваної сировини та їх втрат:
Видає:
дозволи на введення нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, а також на початок роботи створених підприємств, виготовлення і передачу у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, на впровадження нових технологій: виготовлення, випробування, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження та експлуатацію парових і водогрійних котлів і посуди. що працюють піл тиском, трубопроводів для пари й гарячої води, підйомних споруд, устаткування і технологічних об'єктів газового комплексу;
свідоцтва на право придбання промислових вибухових матеріалів підприємствами і організаціями, дозволи на проведення підривних робіт і виготовлення найпростіших вибухових речовин на місцях робіт:
3. ОРГАНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
До органів спеціального функціонального управління в галузі екології відносяться ті органи, які мають одну або більше функцій управління в галузі екології. Разом з тим вони здійснюють управління і в інших сферах управлінської діяльності.
До таких органів відносять:
1. Міністерство надзвичайних ситуацій;
2. Державтоінспекцію МВС України ( здійснює контроль за викидами шкідливих забруднюючих речовин у повітря з пересувних джерел);
3. Держспоживзахист ( внутрішня екологічна безпека);
4. Держстандарт (забезпечує метрологічний нагляд , видає сертифікати якості);
5. Держбуд (додержання вимог використання земель, додержання вимог при будівництві, моніторинг);
6. Українська державна інспекція реєстру та безпеки судноплавства .
7. Мінінформ.
Розглянемо діяльність органів спеціального функціонального управління на прикладі Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації.
Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації
Його діяльність висвітлюється у відповідному положенні КМ від 24.05.1996.
Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
Комітет реалізує державну політику в галузі стандартизації, забезпечення єдності та достовірності вимірювань і сертифікації, направлену на забезпечення економічної самостійності України.
Головними завданнями Держстандарту України е:
створення та забезпечення функціонування державної системи сертифікації продукції;
забезпечення єдності та достовірності вимірювань з метою захисту інтересів держави і споживачів:
здійснення державного нагляду за впровадженням і додержанням вимог стандартів, технічних умов і зразків (еталонів) на продукцію (роботи, послуги) і державного метрологічного нагляду, використання прав щодо запобігання випуску недоброякісної продукції;
визначення основних напрямів і координація проведення заходів міждержавного і міжнародного співробітництва, пов'язаних із стан-дартизацією, метрологією та сертифікацією:
організація науково-технічної інформації в галузі стандартизації, метрології та сертифікації.
Держстандарт України відповідно до покладених на нього завдань:
готує пропозиції про соціальні, економічні правові основи забезпечення якості продукції (робіт, послуг); взаємодіє з товариствами споживачів та іншими громадськими організаціями у галузі стандартизації, метрології та сертифікації;
визначає з урахуванням завдань соціально-економічного розвитку України пріоритетні напрями розвитку стандартизації, метрології та сертифікації;
здійснює методичне керівництво розробкою міністерствами, ві-домствами й об'єднаннями підприємств програм метрологічного за-безпечення, затверджує і систематично проводить оцінку їх реалізації;
затверджує за поданням міністерств, відомств і об'єднань підприємств головні, базові організації та технічні комітети у галузі стандартизації, координує їх діяльність;
веде в установленому порядку облік і реєстрацію державних стандартів, технічних умов і змін, що до них вносяться, рішень про їх скасування, надсилає заінтересованим організаціям відповідну інформацію:
має виключне право видання та перевидання державних стандартів:
надає методичну допомогу підприємствам, їх об'єднанням і ор-ганізаціям увпровадженні міжнародних стандартів по системах управління якістю, організує сертифікацію цих систем;
забезпечує акредитацію

 
 

Цікаве

Загрузка...