WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційне закріплення системи органів державної влади в Україні - Реферат

Конституційне закріплення системи органів державної влади в Україні - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Конституційне закріплення системи органів державної влади в Україні"
ПЛАН
Вступ
1. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні
2. Президент України - глава держави
3. Кабінет Міністрів України - Уряд України
4. Центральні та місцеві органи виконавчої влади в Україні
5. Органи місцевого самоврядування в Україні
Список використаної літератури
Вступ
Державна влада в Україні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. Судочинство в Україні здійснюється Конститу-ційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципом територіальності й спеціалізації.
1. Верховна Рада України
як єдиний орган законодавчої влади в Україні
Верховна Рада України розглядає та вирішує питання державного і суспільного життя, що потребують урегулювання законами України, а також здійснює установчі та контрольні функції, передбачені Конституцією України. Вона приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених Конституцією.
До повноважень Верховної Ради України належать:
o внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбаченими розділом XIII Конституції України;
o призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених ст. 73 Конституції;
o прийняття законів;
o визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики;
o призначення виборів Президента України у строки, передбачені Конституцією;
o заслуховування щорічних і позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
o усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту);
o надання згоди про призначення Президентом України Прем'єр-міністра України;
o здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України та ін.
Конституція України встановлює також, що виключно законами визначаються:
o права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина;
o громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства; права корінних народів і національних меншин;-порядок застосування мов; правовий режим власності; правові засади і гарантії підприємництва; засади зовнішніх зносин;
o засади регулювання демографічних і міграційних процесів та ін.
Конституція передбачає, що виключно законами України встановлюються:
o Державний бюджет України та бюджетна система України;
o система оподаткування, податки і збори;
o засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків тощо.
Отже, єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Конституційний склад Верховної Ради України - 450 народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням строком на чотири роки.
Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі. Вони не можуть бути на державній службі або мати інший представницький мандат, їм гарантується депутатська недоторканність.
Верховна Рада України працює сесійно. Вона є повноважною за умови обрання не менш як 2/3 від її конституційного складу. Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніш ніж на 30-й день після офіційного оголошення результатів виборів. Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстарший за віком депутат. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. Позачергові сесії Верховної Ради, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу не менш як 1/3 народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України або йа вимогу Президента України.
Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради.
Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та може відкликати їх.
Голова Верховної Ради України: веде засідання Верховної Ради України; організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України; підписує акти, прийняті Верховною Радою України; репрезентує Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади в Україні та органами влади інших держав; організовує роботу апарату Верховної Ради України.
Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів. Останні здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України. Для під-готовлення і попереднього розгляду питань Верховна Рада України в межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії.
Верховна Рада України для проведення розслідувань із питань, що становлять суспільний інтерес, може створювати тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України.
Процес законотворчої діяльності Верховної Ради України характеризується правом законодавчої ініціативи, прийняттям та оприлюдненням. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить: Президентові України; народним депутатам України; Кабінетові Міністрів України; Національному банкові України.
Закони Верховна Рада приймає більшістю від її конституційного складу. Закони, що вносять зміни до Конституції та сама Конституція України приймається не менше як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України.
Закон підписується Головою Верховної Ради України і невідкладно надсилається Президентові України.
Президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, або повертає закон із своїми умотивованими пропозиціями для повторного розгляду. Якщо Верховна Рада України під час повторного розгляду підтвердить закон 2/3 від її конституційного складу, то Президент України зобов'язаний підписати і оприлюднити такий закон протягом 10 днів. Закон набирає чинності через 10 днів після його оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.
2. Президент України - глава держави
Президент України є главою держави і виступає від її імені. Він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Новообраний Президент України вступає на пост не пізніш як через ЗО днів після офіційного оголошення результатів виборів, ізмоменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.
Президент України має такі повноваження:
o забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
o звертається з посланнями до народу та із щорічними й позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
o виносить рішення про визнання іноземних держав;
o призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією;
o припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом ЗО днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;
o призначає, за згодою Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України;
o припиняє повноваження Прем'єр-міністра України, виносить рішення про його відставку та ін.
Президент України

 
 

Цікаве

Загрузка...