WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → 1. Митна брокерська діяльність. 2. Суть гемологічного та метрологічного контролю - Контрольна робота

1. Митна брокерська діяльність. 2. Суть гемологічного та метрологічного контролю - Контрольна робота

Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються договором доручення.
Ліцензування діяльності митного брокера здійснюється відповідно до ЗаконуУкраїни "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Митний брокер виконує повноваження в обсязі, встановленому за дорученням особи, яку він представляє, здійснювати будь-які операції, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів, транспортних засобів та документів на них до митного оформлення.
Митний брокер має право здійснювати свої функції з декларування товарів і транспортних засобів у будь-якому митному органі України.
Вчиняючи дії, передбачені частиною першою цієї статті, митний брокер виконує всі обов'язки і несе відповідальність, встановлену законом.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи веде реєстр митних брокерів і забезпечує його періодичну публікацію.
Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від особи, яку вони представляють у процесі здійснення митних процедур, може використовуватися виключно для цілей цих процедур.
За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, митний брокер несе відповідальність відповідно до закону.
Митний брокер повинен мати у своєму штаті не менше двох фахівців з декларування.
Фахівець з декларування повинен мати вищу або середню спеціальну освіту. Свідченням повноважень на декларування, наданих митним органом, у зоні діяльності якого фахівець з декларування здійснює декларування товарів, є персональне кваліфікаційне посвідчення, видане йому як особі, уповноваженій на декларування в митних органах. Для цього в митних органах створюються екзаменаційні комісії, що приймають іспити з метою визначення достатності рівня знань і кваліфікації особи для здійснення функцій фахівця з декларування.
Кваліфікаційні вимоги до фахівців з декларування, їх права та обов'язки, порядок і умови проведення їх навчання, зразок кваліфікаційного посвідчення, а також порядок його отримання та анулювання визначаються Державною митною службою України.
Керівник підприємства, що має намір стати митним брокером, повинен мати вищу освіту та досвід роботи не менше 3 років у галузі зовнішньоекономічної діяльності або з надання послуг по декларуванню товарів.
Митний брокер зобов'язаний:
а) декларувати митному органу товари;
б) забезпечувати сплату встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) з товарів, що ним декларуються;
в) згідно з вимогами законодавства безкоштовно декларувати товари, що надходять в Україну як гуманітарна допомога;
г) перевіряти дійсність документів, потрібних для здійснення митного оформлення;
ґ) за погодженням з митним органом здійснювати ідентифікаційний огляд, якщо товаросупровідні документи не містять повних відомостей, потрібних для декларування товарів;
д) пред'являти митному органу товари й транспортні засоби, що декларуються;
е) подавати митному органу документи, що містять відомості, потрібні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів;
є) на вимогу митного органу бути присутнім при митному оформленні товарів і транспортних засобів та сприяти посадовим особам митного органу під час митного оформлення цих товарів і транспортних засобів;
ж) на вимогу митного органу здійснювати навантаження, вивантаження, перевантаження, визначення кількості товарів, відновлення пошкодженої упаковки, відкриття упаковки, пакування чи перепакування товарів, що підлягають митному оформленню, а також відкриття приміщень та інших місць, де можуть міститися ці товари;
з) інформувати митні органи про пошкодження тари й упаковки, невідповідність товарів відомостям про них, зазначеним у транспортних, комерційних та інших документах, потрібних для здійснення митного оформлення цих товарів;
и) сприяти в разі потреби проведенню ветеринарного, фітосанітарного та інших видів державного контролю, якому підлягають задекларовані товари й транспортні засоби;
і) дотримувати умов і обмежень щодо розпорядження товарами й транспортними засобами, якщо митне оформлення не завершено;
ї) подавати для ознайомлення суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності на їх вимогу ліцензію на провадження діяльності, ці Ліцензійні умови;
й) вести реєстр договорів, укладених з особами, яких він представляє та яким надає послуги, та подавати ці договори митному органу на його вимогу.
Митний брокер для забезпечення своєї діяльності повинен мати електронно-обчислювальну, копіювальну техніку й відповідне програмне забезпечення, які гарантують забезпечення сумісності програмних продуктів і засобів автоматичної обробки інформації, використовуваних цим митним брокером, з програмними продуктами та засобами автоматичної обробки інформації, що використовуються митними органами України.
Митний брокер повинен застрахувати власну діяльність на суму не менш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Суть гемологічного та метрологічного контролю
Метрологічна діяльність - діяльність, яка пов'язана із забезпеченням єдності вимірювань; методика виконання вимірювань - сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з гарантованою точністю; засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;
Державний метрологічний контроль і нагляд здійснюються з метою перевірки додержання вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів і нормативних документів з метрології. Стаття 19. Об'єкти державного метрологічного контролю і нагляду Об'єктами державного метрологічного контролю і нагляду є: засоби вимірювальної техніки; методики виконання вимірювань; кількість фасованого товару в упаковках. Стаття 20. Сфера державного метрологічного контролю і нагляду
Державний метрологічний контроль і нагляд стосовно засобів вимірювальної техніки та методик виконання вимірювань поширюється на вимірювання, результати яких використовуються під час: робіт із забезпечення охорони здоров'я; робіт із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян; контролю якості та безпеки продуктів харчування і лікарських засобів; контролю стану навколишнього природного середовища; контролю безпеки умов праці; геодезичних і гідрометеорологічних робіт;
торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, телекомунікаційних послуг і послуг поштового зв'язку; податкових, банківських і митних операцій;
обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за

 
 

Цікаве

Загрузка...