WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Оренда земельних ділянок - Контрольна робота

Оренда земельних ділянок - Контрольна робота

займає спеціальне законодавство про оренду земель, серцевиною якого є Закон України "Про оренду землі". Цей акт став етапним актом законодавчого рівня у сфері регулювання земельних орендних відносин в Україні.
Не передбачена законом така підстава припинення договору оренди земельної ділянки як зміна особи орендаря шляхом реорганізації юридичної особи, оскільки при такій її формі, наприклад, як перетворення, можлива зміна основних напрямків діяльності. У такому разі це повинно бути в обов'язковому порядку підставою розірвання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Таким чином, п.3 ст.28 Закону "Про оренду землі" потребує приведення її у відповідність із ст.6 Закону.
Законодавством практично не виділені особливості припинення договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Проведений аналіз дає можливість стверджувати, що ряд підстав прямо стосуються оренди саме цих земель, наприклад, випадкове пошкодження об'єкта оренди, яке суттєво перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, нераціональне використання земельної ділянки, використання земельної ділянки способами, що призводять до зниження родючості грунтів, їх хімічного і радіоактивного забруднення, погіршення екологічної обстановки, використання землі не за цільовим призначенням, невикористання протягом одного року земельноїділянки, наданої для сільськогосподарського виробництва, смерть громадянина-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у ст.8 Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки. Ці підстави повинні бути окремо виділені та конкретизовані саме стосовно земель сільськогосподарського призначення.
Висновки
Розвиток земельних орендних відносин є закономірним проявом аграрної реформи, що характеризує перехід України як самостійної держави до ринкових економічних відносин; оренда земель сільськогосподарського призначення характеризує новий аграрний економічний уклад на селі, який має перспективу подальшого розвитку в Україні;
Прийняття Конституції України, регламентація у ній важливих питань земельних відносин є передумовою для подальшого розвитку та вдосконалення регулювання земельних орендних відносин;
Важлива роль у регулюванні земельних орендних відносин належить договорам оренди земельної ділянки. Їх аналіз вказує на необхідність прийняття Типового договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення;
Орендні земельні відносини відроджуються за нових соціально-економічних і правових умов, що визначає їх класичний характер (орендодавцем земель виступає їх власник. Однак, потребує вдосконалення правове регулювання оренди земель, які перебувають у державній власності, в частині щодо можливого кола їх орендодавців);
Витоками земельних орендних відносин були трудова оренда (20-і роки) та орендний підряд (80-і роки), що обумовлює певну спадковість правових норм у чинному законодавстві України;
Оренду земель сільськогосподарського призначення можна визначити як своєрідну договірну форму сільськогосподарського землевикористання, зміст якої складають строкове, платне володіння та користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення у межах, встановлених законодавством та договором, що передбачає передачу її власником орендарю, який відповідає вимогам, встановленим законом, для здійснення підприємницької чи іншої діяльності з використанням природних властивостей земель при умові їх раціонального використання;
У земельному законодавстві слід закріпити визначення поняття "сільськогосподарські угіддя" як основної складової сільськогосподарських земель, що характеризується особливим грунтовим покривом, і внаслідок своїх природних властивостей (родючості) використовується як головний та незамінний засіб виробництва у сільському господарстві для вирощування сільськогосподарських культур, має пріоритетний правовий режим і належить посиленій правовій охороні з боку держави.
Правовий режим земель сільськогосподарського призначення повинен бути посилений у відповідності з Конституцією України, що, насамперед, повинно відобразитись у посиленні їх правової охорони як "основного національного багатства";
Ст.3 Закону України "Про оренду землі" слід доповнити словами: "сумісною із цільовим призначенням земельної ділянки".
Доповнити п.5 ст.31 Закону України "Про оренду землі" словами: "земельно-правову відповідальність".
Докорінна реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств та поширена у зв'язку з цим практика земельного паювання, реальні умови її реалізації (при кризовій ситуації в сфері аграрної економіки) призвели до істотного зростання у системі земельних орендних відносин оренди земельних паїв і, як наслідок цього, до загального зростання масштабів оренди земель в Україні. Така тенденція у найближчі десять років буде домінуючою, що, в свою чергу, викликає необхідність чіткого регулювання цього інституту новим Земельним кодексом України;
У Законі України "Про оренду землі" неохідно мати спеціальний розділ, який би врахував всі особливості оренди земель сільськогосподарського призначення та усі наслідки, пов'язані з цим, причому норми Закону "Про оренду землі" повинні стати правовою матерією для нового Земельного кодексу України.
Врахування запропонованих висновків і пропозицій, на думку автора, дозволить усунути окремі недоліки чинного законодавства України, що регулює земельні орендні відносини.
Список використаної літератури
1. Земельна реформа в Україні у 2001 - 2002 роках. Звіт інформаційно-ресурсного центру "Реформування земельних відносин в Україні за 2001 - 2002 роки". - К., 2003. - 160 с.
2. Земельне право України: Підручник / За ред. М. В. Шульги. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 368 с.
3. Ільницька Н. Оренда земель сільськогосподарського призначення: поняття та деякі проблеми // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ.- Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України.- 2000.- №1.- С.254-258.
4. Ільницька Н. Оренда земель як правова форма їх використання // Право України. - 2000. - №8. - С.60-64.
5. Управління земельними ресурсами. / За ред д. е. н., проф. В. Г. В'юна. - Миколаїв: МФ НаУКМА, 2002. - 316 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...