WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання банкрутства згідно Закону “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (від 30 червня 1999 р.) (рефера - Реферат

Правове регулювання банкрутства згідно Закону “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (від 30 червня 1999 р.) (рефера - Реферат

провадження у справі про банкрутство;
16. інші документи, які підтверджують неплатоспроможність боржника.
Боржник подає заяву в господарський суд за наявності майна, достатнього для покриття судових витрат, якщо інше не передбачено законодавством.
Боржник зобов'язаний звернутися в місячний строк до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство у разі виникнення таких обставин:
o задоволення вимог одного або кількох кредиторів приведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами;
o орган боржника, уповноважений відповідно до установчих документів або законодавства прийняти рішення проліквідацію боржника, прийняв рішення про звернення в господарський суд з заявою боржника про порушення справи про банкрутство;
o при ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі;
o в інших випадках, передбачених законом "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Якщо справа про банкрутство порушується за заявою боржника, боржник зобов'язаний одночасне подати план санації відповідно до вимог даного Закону.
Заява кредитора повинна містити крім відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, такі відомості:
o розмір вимог кредитора до боржника з зазначенням розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті;
o виклад обставин, що підтверджують наявність зобов'язання боржника перед кредитором, з якого виникла вимога, а також строк його виконання;
o докази того, що сума підтверджених вимог перевищує суму в триста мінімальних розмірів заробітної плати, якщо інше не передбачено вищеназваним Законом;
o докази обгрунтованості вимог кредитора;
o інші обставини, на яких грунтується заява кредитора. Заява кредитора може грунтуватися на об'єднаній
заборгованості боржника щодо різних зобов'язань перед цим кредитором.
Кредитори мають право об'єднати свої вимоги до боржника і звернутися до суду з однією заявою. Така заява підписується всіма кредиторами, які об'єднали свої вимоги.
При проведенні процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, створений відповідно до цього Закону.
До заяви кредитора - органу державної податкової служби чи інших державних органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), додаються докази вжиття заходів до отримання заборгованості по обов'язкових платежах у встановленому законодавством порядку.
3. Ліквідаційна процедура
У випадках, передбачених цим Законом, господарський суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.
Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти місяців. Господарський суд може продовжити цей строк на шість місяців, якщо інше не передбачено законом "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
До наслідків, які наступають після прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, закон відносить:
1. завершення підприємницької1 діяльності банкрута закінченням технологічного циклуй виготовлення продукції у разі можливості її продажу;
2. строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута та зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів} вважається таким, що настав;
3. припинення нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута;
4. відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;
5.укладення угод, пов'язаних з відчуженням майна банкрута чи передачею його майна третім особам, допускається в порядку, передбаченому цим розділом;
6. скасування арешту, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладеннянових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;
7. вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури;
8. виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом,; здійснюється у випадках і порядку, передбаченому цим розділом.
З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, про що робиться запис у його трудовій книжці, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута, якщо цього не було зроблено раніше.
Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури здійснюється ліквідатором у офіційних друкованих органах за рахунок банкрута у п'ятиденний строк з дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом.
Ліквідатор (ліквідаційна комісія), призначені господ а рським судом, виконують свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому законодавством.
У ліквідаційній процедурі господарський суд: 14" розглядає скарги на дії учасників ліквідаційної' процедури; здійснює інші повноваження, передбачені цим Загюном.
Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:
o приймає до свого, відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження;
o виїюнує функції з управління та розпорядження майном банкрута;
o здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством;
o аналізує фінансове становище банкрута;
o виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;
o очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;
o пред'являє до

 
 

Цікаве

Загрузка...