WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Рішення конституційного суду України - Реферат

Рішення конституційного суду України - Реферат

тимчасовій комісії матеріали справи для ознайомлення та надає на її запит додаткові матеріали, необхідні для роботи.
При Конституційному Суді утворюють Науково-консультативну раду. Склад, повноваження й порядок діяльності Науково-консультативної ради затверджує Конституційний Суд.
Матеріали діяльності Конституційного Суду України зберігають у архіві Конституційного Суду.
Матеріали справи, щодо яких Конституційний Суд прийняв рішення або дав висновок, зберігають сто років.
Оригінали рішень і висновків Конституційного Суду зберігають у архіві безстрокове.
Інші матеріали зберігають на загальних підставах, визначених законодавством України.
Для забезпечення Конституційного Суду нормативно-правовими актами, науковою та іншою спеціальною літературою створено бібліотеку.
Друкованим органом Конституційного Суду є "Вісник Конституційного Суду України".
В апараті Конституційного Суду є посада судового розпорядника. На нього покладено забезпечення встановленого порядку в залі засідань, він виконує розпорядження лише головуючого. Судовий розпорядник має право робити зауваження присутнім у залі засідань особам, вимагати від них додержання встановленого порядку та вживати заходів щодо усунення порушень. Вимоги судового розпорядника щодо підтримання порядку є обов'язковими для всіх присутніх. Судовий розпорядник до початку пленарного засідання та під час перерви інформує службу, що пропускає до залу засідань бажаючих бути присутніми на засіданні, про наявність вільних місць у залі.
3. Правове значення рішень Конституційного Суду України
Більш як половина всіх рішень, прийнятих Конституційним Судом, стосується офіційного тлумачення положень Конституції та законів України. Конституційний Суд вирішив цілу низку вузлових питань правозастосовної діяльності в Україні, зокрема щодо: несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності; дня набрання чинності Конституцією України; змісту права людини на інформацію; права на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи; визначення результатів виборів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі; внесення змін до Конституції України; порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України; тлумачення терміна "законодавство"; зворотної дії у часі законів та інших нормативно-правових актів тощо.
Згідно з ч. 2 ст. 150 Основного Закону України, рішення Конституційного Суду України є обов'язковими до виконання на всій території України, остаточними й не можуть бути оскаржені. Тобто виконання рішень Конституційного Суду (як і рішень судів загальної юрисдикції) є конституційним обов'язком кожного, починаючи з глави держави й закінчуючи пересічними громадянами. Аналогічні вимоги містяться в ст. 69 Закону України "Про Конституційний Суд України", а ст. 70 встановлює порядок виконання рішень і висновків КСУ.
Конституційний Суд України за результатами розгляду справ щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим приймає рішення. Конституційний Суд України може визнати неконституційним правовий акт повністю або в окремій його частині.
У разі якщо в процесі розгляду справи за конституційним поданням чи конституційним зверненням виявлено невідповідність Конституції України інших правових актів (їх окремих положень), крім тих, щодо яких відкрито провадження у справі, і які впливають на прийняття рішення чи дачу висновку у справі, Конституційний Суд України визнає такі правові акти (їх окремі положення) неконституційними. Таким чином, виконання рішень Конституційного Суду ? це додержання усіма органами державної влади й органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами норм Конституції та законів України. Рішення Конституційного Суду спрямовані на охорону й забезпечення найвищої юридичної сили Основного Закону, суверенітету і територіальної цілісності України, захист прав і свобод людини й громадянина.
Рішення і висновки Конституційного Суду підписуються не пізніше семи днів після прийняття рішення, дачі висновку і офіційно оприлюднюються наступного робочого дня після їх підписання.
4. Зміст та порядок виконання рішень
Конституційного Суду України
Рішення Конституційного Суду України містить:
1) найменування рішення, дату і місце прийняття, його номер;
2) персональний склад суддів Конституційного Суду України,
які брали участь у розгляді справи;
3) перелік учасників судового засідання;
4) зміст конституційного подання;
5) повну назву, дату прийняття, порядковий номер, за яким
органом, посадовою особою прийнято правовий акт, конституційність
якого розглядається;
6) положення Конституції України, якими керувався
Конституційний Суд України при прийнятті рішення;
7) мотивувальну частину рішення;
8) резолютивну частину рішення;
9) обов'язкове зазначення того, що рішення Конституційного
Суду України є остаточним і оскарженню не підлягає. Копії рішень і висновків Конституційного Суду України надсилаються наступного робочого дня після їх офіційного оприлюднення суб'єкту права на конституційне подання чи конституційне звернення, з ініціативи якого розглядалася справа, до Міністерства юстиції України, а також до органу влади, що прийняв правовий акт, який був предметом розгляду в Конституційному Суді України.
Рішення і висновки Конституційного Суду України підписуються не пізніше семи днів післяприйняття рішення, дачі висновку.
Рішення і висновки Конституційного Суду України офіційно оприлюднюються наступного робочого дня після їх підписання.
Рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України публікуються у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.
У разі необхідності Конституційний Суд України може визначити у своєму рішенні, висновку порядок і строки їх виконання, а також покласти на відповідні державні органи обов'язки щодо забезпечення виконання рішення, додержання висновку.
Рішення і висновки Конституційного Суду рівною мірою є обов'язковими до виконання. У разі необхідності Конституційний Суд може визначити у своєму рішенні, висновку порядок і строки їх реалізації, а також покласти на відповідні державні органи обов'язки щодо забезпечення виконання рішення, додержання висновку.
Невиконання рішень та недодержання висновків Конституційного Суду тягнуть за собою відповідальність згідно з законом.
Висновки
Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Завдання його полягає в гарантуванні верховенства Конституції як Основного Закону держави на всій території України. Його рішення є остаточними: вони не можуть бути оскаржені. Вісімнадцять суддів Конституційного Суду України за своїм складом відображають паритет трьох гілок влади в державі. Об'єктом конституційної перевірки не можуть бути заяви, звернення та інші акти загальнополітичного характеру, що не мають прямого юридичного значення.
Таким чином, виконання рішень Конституційного Суду - ? це додержання усіма органами державної влади й органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами норм Конституції та законів України. Рішення Конституційного Суду спрямовані на охорону й забезпечення найвищої юридичної сили Основного Закону, суверенітету і територіальної цілісності України, захист прав і свобод людини й громадянина.
Використана література
1. Конституція України
2. Закон України "Про Конституційний Суд України"
3. Закон про судоустрій в Україні N 2531-III [2531-14] від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 40, ст.191.
4. Бойко В.Нова Конституція і судова влада. Право України.-1997.
5. Погорілко В.Ф. Конституційне право України - Київ Наукова думка 1999р.
6. Лисенков С.Л. Конституція України: матеріали до вивчення - Київ Либідь 1997р.
7. Шемшученко Ю.С., Мурашин Г.0. Конституційний Суд України -Київ іе Юре 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...