WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Рішення конституційного суду України - Реферат

Рішення конституційного суду України - Реферат

поданням Голови з числа громадян, які мають право обійняти посаду професійного судді.
Керівник секретаріату, як і судді Конституційного Суду, не може належати до політичнихпартій, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.
Допоміжними робочими органами з питань організації внутрішньої діяльності Конституційного Суду є постійні комісії, які утворюють з числа суддів шляхом відкритого голосування. Конституційний Суд утворює такі постійні комісії:
- з питань регламенту та етики;
- з питань бюджету й кадрів;
- з питань наукового та інформаційного забезпечення;
- з міжнародних зв'язків.
За потреби може бути утворено інші постійні комісії, ліквідовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний і персональний склад.
Діють вони на основі положення, затвердженого Конституційним Судом на пленарному засіданні.
Голів постійних комісій призначає Голова Конституційного .Суду на строк своїх повноважень.
За пропозицією суддів Конституційного Суду ухвалою Конституційного Суду на його пленарному засіданні може бути утворено тимчасову комісію Конституційного Суду з числа фахівців відповідних галузей права для додаткового дослідження матеріалів справи. В ухвалі встановлюють строк для підготовки висновку тимчасовою комісією. Конституційний Суд передає тимчасовій комісії матеріали справи для ознайомлення та надає на її запит додаткові матеріали, необхідні для роботи.
При Конституційному Суді утворюють Науково-консультативну раду. Склад, повноваження й порядок діяльності Науково-консультативної ради затверджує Конституційний Суд.
Матеріали діяльності Конституційного Суду України зберігають у архіві Конституційного Суду.
Матеріали справи, щодо яких Конституційний Суд прийняв рішення або дав висновок, зберігають сто років.
Оригінали рішень і висновків Конституційного Суду зберігають у архіві безстрокове.
Інші матеріали зберігають на загальних підставах, визначених законодавством України.
Для забезпечення Конституційного Суду нормативно-правовими актами, науковою та іншою спеціальною літературою створено бібліотеку.
Друкованим органом Конституційного Суду є "Вісник Конституційного Суду України".
В апараті Конституційного Суду є посада судового розпорядника. На нього покладено забезпечення встановленого порядку в залі засідань, він виконує розпорядження лише головуючого. Судовий розпорядник має право робити зауваження присутнім у залі засідань особам, вимагати від них додержання встановленого порядку та вживати заходів щодо усунення порушень. Вимоги судового розпорядника щодо підтримання порядку є обов'язковими для всіх присутніх. Судовий розпорядник до початку пленарного засідання та під час перерви інформує службу, що пропускає до залу засідань бажаючих бути присутніми на засіданні, про наявність вільних місць у залі.
3. Правове значення рішень Конституційного Суду України
Більш як половина всіх рішень, прийнятих Конституційним Судом, стосується офіційного тлумачення положень Конституції та законів України. Конституційний Суд вирішив цілу низку вузлових питань правозастосовної діяльності в Україні, зокрема щодо: несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності; дня набрання чинності Конституцією України; змісту права людини на інформацію; права на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи; визначення результатів виборів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі; внесення змін до Конституції України; порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України; тлумачення терміна "законодавство"; зворотної дії у часі законів та інших нормативно-правових актів тощо.
Згідно з ч. 2 ст. 150 Основного Закону України, рішення Конституційного Суду України є обов'язковими до виконання на всій території України, остаточними й не можуть бути оскаржені. Тобто виконання рішень Конституційного Суду (як і рішень судів загальної юрисдикції) є конституційним обов'язком кожного, починаючи з глави держави й закінчуючи пересічними громадянами. Аналогічні вимоги містяться в ст. 69 Закону України "Про Конституційний Суд України", а ст. 70 встановлює порядок виконання рішень і висновків КСУ.
Конституційний Суд України за результатами розгляду справ щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим приймає рішення. Конституційний Суд України може визнати неконституційним правовий акт повністю або в окремій його частині.
У разі якщо в процесі розгляду справи за конституційним поданням чи конституційним зверненням виявлено невідповідність Конституції України інших правових актів (їх окремих положень), крім тих, щодо яких відкрито провадження у справі, і які впливають на прийняття рішення чи дачу висновку у справі, Конституційний Суд України визнає такі правові акти (їх окремі положення) неконституційними. Таким чином, виконання рішень Конституційного Суду ? це додержання усіма органами державної влади й органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами норм Конституції та законів України. Рішення Конституційного Суду спрямовані на охорону й забезпечення найвищої юридичної сили Основного Закону, суверенітету і територіальної цілісності України, захист прав і свобод людини й громадянина.
Рішення і висновки Конституційного Суду підписуються не пізніше семи днів після прийняття рішення, дачі висновку і офіційно оприлюднюються наступного робочого дня після їх підписання.
Рішення Конституційного Суду повинно мати чітко визначений законом зміст і містити:
а) найменування рішення, дату і місце прийняття, його номер;
б) персональний склад суддів Конституційного Суду, які брали участь у розгляді справи;
в) перелік учасників судового засідання;
г) зміст конституційного подання;
д) повну назву, дату прийняття, порядковий номер, за яким органом, посадовою особою прийнято правовий акт, конституційність якого розглядається;
е) положення Конституції України, якими керувався Конституційний Суд, приймаючи рішення;
є) мотивувальну частину рішення;
ж) резолютивну частину рішення;
з) обов'язкове зазначення того, що рішення Конституційного Суду є остаточним і оскарженню не підлягає.
Висновки Конституційний Суд дає у справах з питань:
а) офіційного тлумачення Конституції та законів України;
б) про відповідність чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди

 
 

Цікаве

Загрузка...