WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціальна робота і молодіжна політика - Реферат

Соціальна робота і молодіжна політика - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Соціальна робота і молодіжна політика"
ПЛАН
Вступ
1. Правові основи соціальної роботи з молоддю
2. Основні принципи та сфери здійснення соціальної роботи
з дітьми та молоддю
3. Основні напрями державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю
4. Соціальне обслуговування та супровід дітей та молоді
5. Соціальна профілактика, реабілітація та інспектування
серед дітей та молоді
6. Центри соціальних служб для молоді
Висновки
Література
Вступ
Соціальна робота з дітьми та молоддю - діяльність уповноважених органів, підприємств, організацій та установ незалежно від їх підпорядкування і форми власності та окремих громадян, яка спрямована на створення соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб.
Соціальне обслуговування молоді - робота, спрямована на задоволення потреб, які виникають у процесі життєдіяльності, що забезпечує гармонійний та різнобічний розвиток дітей та молоді шляхом надання соціальної допомоги і різноманітних соціальних послуг; збереження, підвищення їх соціального статусу.
1. Правові основи соціальної роботи з молоддю
Законодавство України про соціальну роботу з дітьми та молоддю базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів.
Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародних договорів.
Суб'єктами соціальної роботи з дітьми та молоддю є:
" уповноважені органи, які здійснюють соціальну роботу з дітьми та молоддю;
" фахівці із соціальної роботи.
До уповноважених органів належать:
" органи виконавчої влади;
" органи місцевого самоврядування;
" служби у справах неповнолітніх;
" центри соціальних служб для молоді, їх спеціалізовані формування;
" підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
Об'єктами соціальної роботи з дітьми та молоддю є:
" діти, молодь та члени їх сімей;
" професійні та інші колективи;
" соціальні групи, щодо яких здійснюється соціальна робота.
2. Основні принципи та сфери здійснення соціальної роботи
з дітьми та молоддю
Соціальна робота з дітьми та молоддю грунтується на загальновизнаних гуманістичних, демократичних та правових засадах.
Основними принципами соціальної роботи з дітьми та молоддю є:
" законність, додержання і захист прав людини;
" диференційність, системність, індивідуальний підхід;
" доступність, конфіденційність у соціальній роботі;
" відповідальність суб'єктів соціальної роботи за додержання етичних і правових норм, вимог та правил здійснення соціальної роботи;
" добровільність у прийнятті допомоги.
Сферами здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю є:
" громадська;
" економічна;
" освітня;
" виховна;
" культурна;
" оздоровча.
Соціальна робота з дітьми та молоддю, державне управління та контроль у цій сфері здійснюються на місцевому, регіональному, державному рівнях.
3. Основні напрями державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю
Основними напрямами державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю є:
" визначення правових засад соціальної роботи з дітьми та молоддю;
" розроблення та реалізація державних, галузевих, регіональних програм соціального становлення і соціальної підтримки дітей та молоді;
" створення сприятливих умов для гармонійного розвитку дітей та молоді, задоволення потреб у добровільному виборі виду діяльності, не забороненому законодавством, активної участі в творчій, культурологічній, спортивній і оздоровчій діяльності;
" консультування і надання соціальних послуг, соціально-медичної, психолого-педагогічної, правової, інформаційної та інших видів соціальної допомоги;
" здійснення соціального менеджменту щодо організації діяльності органів виконавчої влади, громадських організацій, спрямованої на подолання соціальних проблем;
" здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання наслідкам негативних явищ та подолання таких наслідків;
" розроблення та здійснення комплексу реабілітаційних заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану дітей та молоді, які зазнали жорстокості, насильства, потрапили в екстремальні ситуації;
" сприяння дитячим і молодіжним організаціям, іншим об'єднанням громадян, фізичним особам у реалізації ними власних соціально значущих ініціатив і проектів;
" забезпечення дотримання соціальних стандартів і нормативів умов життєдіяльності, морального, психологічного та фізичного стану дітей та молоді;
" здійснення кадрового, науково-методичного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного та інших видів забезпечення соціальної роботи;
" сприяння розвитку та підтримка волонтерського руху;
" встановлення та зміцнення зв'язків із соціальними службами для молоді за кордоном, інтеграція в міжнародну систему соціальної роботи з молоддю;
" здійснення комплексу медико-соціальних та реабілітаційних заходів щодо адаптації в суспільстві дітей з вадами фізичного та розумового розвитку.
4. Соціальне обслуговування та супровід дітей та молоді
Соціальне обслуговування дітей та молоді здійснюється у порядку, визначеному законодавством, шляхом надання соціальних послуг:
" гарантованих державою безкоштовних фізкультурно-оздоровчих послуг;
" у доборі роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, професійної орієнтації та перепідготовки;
" у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, спеціального медичного обслуговування, оздоровлення, відпочинку;
" добродійних послуг для задоволення духовних, культурних, естетичних, виховних, освітніх, оздоровчо-лікувальних, рекреаційних та інших потреб.
Соціальний супровід передбачає здійснення: службами у справах неповнолітніх, центрами соціальних служб для молоді системного обліку та догляду дітей і молоді, які опинилися в складних життєвих ситуаціях; систематичних і комплексних заходів, спрямованих на подолання життєвих труднощів, збереження та підвищення соціального статусу дітей та молоді;
системи заходів, спрямованих на подолання різних видів залежностей, які завдають шкоди психічному і фізичному здоров'ю дітей та молоді;соціальної опіки щодо дітей з вадами фізичного та розумового розвитку.
5. Соціальна профілактика, реабілітація та інспектування
серед дітей та молоді
Соціальна профілактика серед дітей та молоді передбачає здійснення:
" системного обліку і догляду за дітьми та молоддю, які виявили схильність до асоціальної поведінки;
" інформаційно-просвітницької, пропагандистської та агітаційної роботи серед дітей та молоді за місцем проживання, навчання або роботи.
Соціальна реабілітація дітей та молоді передбачає здійснення: навчально-виховної реабілітації у загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей та молоді, які потребують соціальної допомоги; у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для дітей та молоді, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку; у загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах) для дітей, які потребують тривалого лікування; соціально-лікувальної та психологічної реабілітації у відповідних закладах охорони здоров'я дітей та молоді, які зазнали

 
 

Цікаве

Загрузка...