WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Установчі документи господарських товариств - Реферат

Установчі документи господарських товариств - Реферат

Отже, процес створення акціонерного товариства складається з таких етапів :
1. Укладання установчого договору про спільну діяльність по створенню акціонерного товариства.
2. Реєстрація повідомлення про випуск акцій.
3. Повідомлення про намір створити акціонерне товариство та проведення підписки на акції. Реєстрація випуску цінних паперів у фінансових оганах.
4. Скликання та проведення установчих зборів. Затвердження установчими зборами статуту товариства.
5. Подання заяви для реєстрації акціонерного товариства. Державна реєстрація акціонерного товариства.
2. Статут господарського товариства, його зміст
Закон України " Про господарські товариства " визначає, що акціонерні товариства, товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту.
Отже, другим установчим документом для вищезазначених видів господарських товариств є статут. Співвідношення установчого договору і статуту є таким, що останній по суті можливо розглядати як частину договору - адже він затверджується учасниками ( засновниками ) в якості одного із основних результатів їх угоди. Тому зміст статуту господарського товариства може частково перекриватися змістом договору ( або навпаки ), наприклад порядок розподілу між учасниками прибутків та збитків, управління діяльністю створеної ними юридичної особи, виходу із її складу може встановлюватися не тільки в установчому договорі, а також і у статуті. Однак деякі принципові положення про взаємовідносини учасників ( засновників ), насамперед - їх воля на створення нової організації, можуть бути відображені тільки в договорі про її створення , а ряд конкретних положень, що стосуються статусу цієї організації, наприклад компетенція її органів, - тільки в статуті.
Необхідність існування статуту в даних видах господарських товариств пояснюється тим, що учасники ( засновники ), які створюють акціонерне товариство, товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю можуть і не брати участь у господарській діяльності товариства ( на відміну від повного чи командитного товариства ), але маючи право на отримання отримуючи прибуток від результатів роботи товариства - дивіденд. Якщо у повному чи командитному товариствах громадяни ( рідше з участю юридичних осіб ) об'єднуються з метою спільно вести підприємницьку діяльність, - брати безпосередню участь у справах товариства, створення акціонерного товариства, товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю є скорше об'єднаннями капіталів.
Отже установчий договір у статутних товариствах спрямований на створення нового суб'єкту правовідносин ; сам порядок управління, мета і предмет діяльності цього суб'єкту вказується у статуті.
Законом передбачаються обов'язкові відомості, які повинні бути вказані в статуті, в залежності від виду товариства.
Так, загальними обов'язковими умовами, які повинні зазначатися в статуті є вид товариства, найменування та місцезнаходжкення, склад засновників та учасників, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства, порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.
Статут акціонерного товариства повинен містити також відомості про види акцій , що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купується засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій.
Можна виділити основні розділи, які складають зміст статуту господарського товариства :
- загальні положення ;
- мета та предмет діяльності ;
- юридичний статус товариства ;
- засновники товариства ;
- майно товариства ;
- статутний фонд товариства ;
- акції товариства ( для акціонерного товариства ) ;
- порядок розподілу прибутків та збитків ;
- органи управління товариством;
- облік та звітність про діяльність ;
- порядок внесення змін до статуту ;
- фонди товариства ;
- відступлення частки в статутному фонді товариства ;
- припинення діяльності товариства ;
- інші умови, в залежності від виду господарського товариства.
Примірний перелік видів діяльності, які можна передбачити в статуті наведено в додатку до даної курсової роботи.
Статут господарського товариства затверджується зборами засновників ( установчими зборами ) господарського товариства, прошнуровується, нумерується ; на статуті робиться відмітка продержавну реєстрацію господарського товариства.
Товариство має право вносити зміни та доповнення до статуту, які теж підлягають державній реєстрації. Зміни ( доповнення ) до установчих документів оформляються окремими додатками до них або шляхом викладу їх у новій редакції. На титулі додатків до установчих документів органом державної реєстрації робиться відмітка про те, що вказані документи є невід"ємною частиною відповідних установчих документів. У випадку внесення установчих документів в новій редакції в цілому на їх титулі робиться відповідна відмітка.
У випадку внесення в установчі документи змін та доповнень, пов'язаних із зміною найменування, організаційної форми або форми власності суб'єкта підприємницької діяльності, робиться його перереєстрація у встановленому законом порядку.
Висновки
Важко переоцінити важливість установчих документів для функціонування будь-якої юридичної особи. Зазначені документи є своєрідною конституцією юридичної особи, яка встановлює правоздатність останньої. Вони визначають її найменування, місцезнаходження, мету й цілі діяльності, види діяльності, порядок формування статутного фонду, порядок розподілу прибутку та збитків, компетенцію органів управління, порядок припинення діяльності та інші важливі питання. Тому учасникам слід якомога серйозніше підходити до складання й затвердження зазначених документів.
Господарські товариства - це є одна з найпоширеніших організаційно-правових форм ведення підприємницької діяльності.
За даними відділу реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності Ужгородської міської ради народних депутатів із загальної кількості суб'єктів підприємницької діяльності частка господарських товариств становить 40 - 45 відсотків.
Найбільш розповсюдженим видом господарських товариств є товариства з обмеженою відповідальністю.
У зв'язку з прийняттям з 1 березня 1996 року нового мінімального розміру заробітної плати, збільшилися мінімальні розміри статутного фонду господарського товариства , що в свою чергу, призвело до певного зменшення частки господарських товариств у числі новостворених суб'єктів підприємницької діяльності. Більшого розвитку набув процес створення приватних підприємств.
Але безумовною перевагою господарських товариств в процесі вибору організаційної форми є чітке законодавче закріплення їх правового статусу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України
2. Цивільний кодекс України
3. Кримінальний кодекс України
4. Закон України " Про господарські товариства " від 19 вересня 1991 року
5. Закон України " Про Антимонопольний комітет України " від 26 листопада 1993 року
6. Закон України " Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності "
7. Постанова Кабінету Міністрів України " Про введення механізму запобігання монополізації товарних ринків " від 11 листопада 1994 року
8. Положення " Про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності " ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 1996 року )
9. Інструкція " Про порядок видачі дозволів на виготовлення печаток та штампів ", затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 жовтня 1993 року
10. Інструкція "Про порядок відкриття розрахункових, поточних і бюджетних рахунків в установах банків ", затверджена постановою " Правління Національного банку України від 11 жовтня 1994 року

 
 

Цікаве

Загрузка...