WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Установчі документи господарських товариств - Реферат

Установчі документи господарських товариств - Реферат

вищевказаних видів господарських товариств повне і командитне товариство є так званими договірними об' єднаннями, оскільки у їх основі лежить договір як угода між учасниками, які зобов'язались один перед одним спільно діяти для досягнення цілей товариства. Договір пов'язує кожного учасника персонально із усіма іншими учасниками. Кожний учасник вправі вимагати від іншого належного виконання договору , взятих ним на себе зобов"язань. За загальним правилом, якщо договором не встановлене інше , ведення справ всередині товариства проводиться за загальною згодою всіх учасників ; у відносинах із третіми особами кожний із учасників вправі діяти від імені товариства і представляти його в цивільному обороті.
"Установчий договір повного або командитного товариства ще називають фідуціарною угодою в тому смислі, що партнерам за договором ( кожному із учасників ) фактично надано більше повноважень, ніж це безпосередньо виражено в договорі, але з умовою, що вони не скористуються надлишками цих прав і в першу чергу будуть керуватися інтересами товариства в цілому. "
Враховуючи особистий характер договору повного товариства, який виражається в тому, що учасники зобов'язані приймати особисту участь у веденні справ товариства, а також наділені широкими повноваженнями по здійсненню ними від імені товариства фактичних і юридичних дій, що в свою чергу, передбачає виникнення особисто - довірчих, товариських відносин, логічно б було передбачити у договорі , що з виходом одного із учасників із складу товариства , а також його смертю
( реорганізацією, ліквідацією, якщо учасником є юридична особа ) товариство припиняється ; хоча закон надає сторонам право домовитись про інше. Зміни у складі учасників такому випадку є рівносильними перезаключенню договору і тягнуть за собою реорганізацію товариства.
Спори, які виникають в процесі виконання договору товариства повинні вирішуватись за згодою усіх учасників. Судовий порядок вирішення спорів між учасниками доцільно допускати лише у випадках, прямо встановлених у договорі, якщо тільки спір не пов'язаний з майновими претензіями учасників один до одного.
Конструкція товариського з'єднання розрахована на невелику кількість учасників, в основному фізичних осіб, хоча учасниками товариства можуть бути й юридичні особи. Тому доцільно б було передбачити в договорі, що змішаний склад повних учасників не допускається. Однак в командитних товариствах, де повними учасниками є юридичні особи, вкладниками можуть бути фізичні особи, і навпаки, якщо повними учасниками є громадяни, то вкладниками можуть бути юридичні особи. Закон України "Про господарські товариства" передбачає ряд інших обов'язкових умов, які повинні бути зазначені в установчому договорі повного товариства.
В установчому договорі повного товариства повинні бути зазначені відомості про вид товариства, предмет та цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчого договору та порядок реорганізації та ліквідації товариства.
Також обов'язково повинні бути зазначені відомості про те, що всі учасники повного товариства займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном. Відповідальність повних учасників за зобов'язаннями товариства носить двоякий характер. Вона є субсидіарною, оскільки наступає тільки у випадку недостатності власних коштів товариства, і солідарною, оскільки розподіляється порівну між усіма учасниками, а кредитор товариства може звернутися до одного з них або до усіх зразу. Учасник, який сплатив борги товариства, вправі звернутися до інших учасників з вимогою про відшкодування йому сум у розмірі збитків, які припадають на цих учасників. По причині такого характеру відповідальності учасників за боргами товариства, одній і тій ж особі заборонено брати участь у якості повного учасника більш, ніж в одному товаристві, але дозволяється брати участь в командитних товариствах в якості вкладників.
Крім цього, у відповідності із ст. 67 Закону України " Про господарські товариства ", установчий договір про повне товариство повинен визначати розмір частки кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення вкладів, форму їх участі у справах товариства. В установчому договорі може визначатися декілька учасників, які наділяються повноваженнями на ведення справ товариства.
Установчий договір командитного товариства , як і договір іншого господарського товариства має містити загальні обов'язкові умови, так і відомості про розмір часток кожного з учасників з повною відповідальністю, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів, форму їх участі у справах товариства. Стосовно вкладників вказується тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства, а також розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.
На відміну від повного та командитного товариств, товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю є статутними об'єднаннями. Зміни у складі учасників суттєвим чином змінюють тільки співвідношення розмірів їх часток у майні товариства ( у повному та командитному товариствах вихід учасників або вступ нових учасників, як правило, і якщо сторони не домовились про інше, тягне за собою ліквідацію або реорганізацію товариства ). Учасники, які вступають в товариства з обмеженоюабо з додатковою відповідальністю мають справу не персонально з кожним із засновників, а з товариством у цілому, в особі його представницьких органів. Товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю не передбачають встановлення між учасниками відносин особистої довіри, оскільки вони є насамперед об'єднаннями капіталів, а не окремих осіб, які не зобов'язані своєю працею приймати участь в діяльності цих об'єднань. Тому поряд із установчим договором, ще одним установчим документом товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю є статут, який як конституція, закріплює організаційно-правовий статус товариства, його майнове становище, порядок створення і компетенцію органів управління і контролю, порядок ліквідації та реорганізації, тощо.
Як правило, установчий договір товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю, як перший установчий документ, містить такі умови: відомості про засновників (учасників), предмет договору, найменування та місцезнаходження товариства, юридичний статус товариства, мета створення товариства , майно товариства, порядок формування статутного фонду , визначення часток учасників, форма внесення вкладів, відповідальність за невиконання або за неналежне виконання договору, правонаступництво, строк дії договору. Інші обов'язкові умови, які повинні бути зазначені в установчих документах товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю містяться в статуті цих товариств.
Порядок створення акціонерного товариства закритого типу складається з таких етапів : підписання установчого договору, скликання і проведення установчих зборів, реєстрація акціонерного товариства закритого типу.
Створення та установчі документи акціонерного товариства відкритого типу мають свої особливості. Згідно з ст.26 Закону України " Про господарські товариства ", засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними господарської діяльності по створенню акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції і третіми особами. Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснити підписку на акції, провести установчі збори і державну реєстрацію.

 
 

Цікаве

Загрузка...