WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Установчі документи господарських товариств - Реферат

Установчі документи господарських товариств - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Установчі документи
господарських товариств"
ПЛАН
Вступ
1. Установчий договір господарського товариства, його зміст
2. Статут господарського товариства, його зміст
Висновки
Список використаних джерел та літератури
Вступ
Підприємницька діяльність громадян і юридичних осіб на території України здійснюється в організаційних формах і у порядку, встановлених законодавством. Вибір її конкретної організаційної форми проводиться підприємцем самостійно. При цьому враховуються зміст і основні напрями діяльності, сфера її здійснення, ресурси, які можуть бути включені до неї, форма власності, кількість і склад осіб, які безпосередньо об'єднуються для ведення підприємницької діяльності, інші початкові умови.
Вибір організаційної форми підприємництва здійснюється через механізм державної реєстрації конкретного виду підприємства, господарського товариства або іншої організаційної форми.
Від прийняття Закону України "Про господарські товариства" пройшло чимало часу, але практика свідчить, що ефективність ведення підприємницької діяльності багато в чому залежить від якості установчих документів: можуть виникати різного роду суперечності щодо майна, яке було внесене засновниками, відповідальності засновників за невиконання зобов'язань по внесенню вкладів (оплати акцій), можливості уступки долі в статутному фонді третій особі, тощо.
Згідно з класифікацією, наведеною в ч.1 ст.2 Закону України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р., № 887-XII, господарські товариства є різновидом підприємств в Україні. Стаття 8 Закону України "Про підприємництво" називає два види установчих документів підприємств - статут і рішення одного або декількох власників або уповноваженого ним (ними) органу про створення суб'єкта підприємницької діяльності. У випадку, коли власників два та більше, таким рішенням є установчий договір.
1. Установчий договір господарського товариства,
його зміст
Узгоджена діяльність учасників цивільних правовідносин може бути спрямована на досягнення спеціальної мети - створення нового суб'єкту цивільного права ( юридичної особи ), яку вони наділяють необхідним майном і якому вони визначають предмет діяльності. За наявності у юридичної особи декількох засновників вони повинні погодити свої взаємовідносини, в тому числі вид ( характер ) і предмет діяльності створюваної організації, розмір і порядок передачі у її статутний фонд майнових внесків, порядок спільної діяльності по створенні юридичної особи та інші умови. Для цього і використовується установчий договір.
За загальним правилом юридична особа створюється згідно з рішенням власника або уповноваженого ним органу. Якщо власників або уповноважених ним органів два або більше, то таким рішенням є установчий договір. Створенню господарського товариства передує рішення як мінімум двох власників. Цим і пояснюється необхідність укладення установчого договору для створення господарського товариства.
У цивільному праві України відомі п'ять видів господарських товариств, в основі створення яких лежить установчий договір : акціонерне товариство, повне і командитне товариства, товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю. Поняття і види господарських товариств , правила їх створення , діяльності, а також права і обов'язки їх учасників та засновників визначає Закон України " Про господарські товариства " від 19 вересня 1991 року № 1576-XII.
В силу установчого договору його учасники ( засновники юридичної особи ) взаємно зобов'язуються у встановленому законом порядку створити нову юридичну особу і надати їй необхідне майно.
За своєю юридичною природою установчий договір господарського товариства є багатосторонньою угодою консенсуального і оплатного характеру. Установчий договір відноситься до групи так званих організаційних договорів
Сторонами установчого договору господарського товариства можуть бути фізичні та юридичні особи. У відповідності з частиною 3 ст. 3 Закону України " Про господарські товариства " іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України. Обов'язковою ознакою для сторони в установчому договорі господарського товариства є наявість правосуб'єктністі - правоздатності і дієздатності.
Договір повинен заключатися у письмовій формі. Підписи фізичних осіб потребують нотаріального засвідчення, а підписи керівників юридичних
осіб повинні завірятися печаткою.
Предметом установчого договору господарського товариства є створення господарського товариства. Спецефічним в даному аспекті є установчий договір акціонерного товариства відкритого типу, оскільки він укладається між засновниками акціонерного товариства та визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції і перед третіми особами. Такий договір по суті є договором про спільну діяльність і діє до моменту державної реєстрації акціонерного товариства. Учасники договору також мають на меті створення юридичної особи, але даний договір не визначає статус організації, що формується учасниками.
На відміну від цього установчий договір визначає не тільки узгоджену діяльність його учасників ( засновників ), але й правове становище нової юридичної особи, будучи одним з ії установчих документів.
Від договору про спільну діяльність договір про спільну діяльність по створенню акціонерного товариства відкритого типу відрізняється тим, що у першому випадку нема створення нової юридичної особи, а у другому - створюється нова юридична особа, новий самостійний власник майна.
Зміст установчого договору господарського товариства визначають ті умови, по яким сторони досягли згоди. Учасники установчого договору - засновники нової юридичної особи - взаємно зобов'язані передати у власність створюваної ними організації встановлені ними ж внески, а також провести узгоджені дії по формуванню господарського товариства до його реєстрації.
Закон визначає загальні обов'язкові умови, які повинні бути зазначені в установчих документах господарського товариства. У відповідності до частини 2 статті 4 Закону України " Про господарські товариства " установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації тареорганізації товариства. Закон передбачає інші обов'язкові умови, в залежності від виду господарського товариства.
Відсутність зазначених відомостей ( включаючи відомості, які повинні містити установчі документи в залежності від виду товариства ) в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.
Згідно змін до Закону України " Про господарські товариства " , внесених Законом України від 02.03.95 р. № 82/95 ВР також установчі документи господарського товариства у випадках, передбачених чинним законодавством , погоджуються з Антимонопольним комітетом України.
В установчому договорі учасники перш за все закріплюють своє волевиявлення на створення юридичної особи і визначають його вид і характер. Установчий договір вступає в силу з моменту його підписання усіма учасниками ( засновниками ).
Його наступна реєстрація має юридичне значення не для дійсності самого договору, а для виникнення відповідної юридичної особи. Отже, до моменту реєстрації установчих документів юридичної особи учасники установчого договору можуть бути взаємно зобов'язані до вчинення певних, узгоджених ними дій.
Серед

 
 

Цікаве

Загрузка...