WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Функції соціального забезпечення - Контрольна робота

Функції соціального забезпечення - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
"Функції соціального забезпечення"
ПЛАН
1. Поняття і принципи соціального забезпечення
2. Соціальне законодавство України, особливості його застосування
3. Правові форми і види соціального забезпечення
4. Права громадян на соціальний захист і основні форми його забезпечення
Використана література
1. Поняття і принципи соціального забезпечення
Офіційно термін "соціальне забезпечення" закріплений у між-народному Пакті про економічні, соціальні і культурні права, прийнятому Генеральною Асамблеєю 00Н 16 грудня 1966 року. У ньому, зокрема, говориться про те, що держави, які беруть участь у цьому Пакті, Визнають право кожної людини на соціальне забезпечення, що включає соціальне, страхування.
Термін "соціальний захист" належить до функції держави, що означає турботу про матеріальне забезпечення непрацездатних громадян.
статус визначений Указом Президента України від 30 серпня 2000 року.
Соціальний захист - це система державного гарантування прав громадян України на матеріальне забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством України.
Соціальний захист забезпечується на основі загальнообов'язкового державного соціального страхування, створення мережі державних, комунальних, приватних закладів охорони здоров'я, догляду за непрацездатними та соціального забезпечення, інших організаційних та фінансових заходів, що здійснюються безпосередньо державою, сприяння здійсненню таких заходів громадськими та іншими недержавними організаціями.
Для здійснення цієї функції створений спеціальний орган державної виконавчої влади - Міністерство праці та соціальної політики України. Його
Соціальний захист населення України здійснюється за наступними принципами:
" визнання соціального захисту пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави;
" законодавче визначення основних соціальних гарантій;
" загальнодоступність і гарантований рівень соціального забезпечення найнагальніших життєвих потреб для всіх громадян;
" законодавчо встановлений розподіл відповідальності між державою, роботодавцями та працівниками щодо забезпечення гарантій по соціальному страхуванню;
" визначення рівня наданих гарантій на підставі соціальних нормативів;
" забезпечення непрацездатному населенню рівня життя, який відповідає встановленному законом прожитковому мінімуму;
" відповідність основних засад соціального захисту рівню соціальноекономічного розвитку держави.
2. Соціальне законодавство України,
особливості його застосування
Законодавство України про соціальний захист населення базується на Конституції України.
Основу законодавства про соціальний захист становить цей Кодекс. Інші закони України з питань соціального захисту видаються відповідно до цього Кодексу.
Актами законодавства про соціальний захист також є укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України з відповідних питань. У випадку, коли указ Президента України або постанова Кабінету Міністрів України суперечать положенням цього Кодексу чи іншому законові, застосовуються відповідно положення цього Кодексу або закону.
Міністерства, відомства, інші центральні органи державної виконавчої влади України можуть видавати акти, що регулюють питання соціального захисту, лише у випадках і в межах, передбачених цим Кодексом, законами та іншими актами законодавства про соціальних захист.
Чинні міжнародні договори з питань соціального захисту, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Якщо міжнародним договором України, ратифікованим у формі Закону, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про соціальний захист, діють правила міжнародного договору.
Соціальне законодавство інших країн застосовується в Україні у випадках, передбачених міжнародними договорами України та чинним законодавством України.
3. Правові форми і види соціального забезпечення
Соціальне забезпечення виступає в декількох організаційно-правових формах і видах, що пов'язано зі специфікою забезпечення окремих категорій громадян. Усі вони визначені Конституцією України, поточним законодавством і характеризують соціальне забезпечення з зовнішньої сторони - з боку його організації.
В Україні, існують такі форми соціального забезпечення:
1) обов'язкове державне пенсійне страхування;
2) обов'язкове державне соціальне страхування працівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності;
3) соціальне забезпечення за рахунок прямих асигнувань з Державного бюджету України;
4) забезпечення за рахунок коштів соціальних фондів підприємств, творчих об'єднань, благодійних організацій і приватних добровільних внесків громадян;
5) утримання непрацездатних громадян у державних, комунальних та інших установах соціального призначення;
6) адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, непрацездатним громадянам за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів;
7) недержавне пенсійне забезпечення громадян згідно з договорами працівників з роботодавцями, недержавними фондами, приватними пенсійними системами.
Для кожної з цих форм соціального забезпечення, як правило, є специфічно: певний контингент забезпечуваних; джерела фінансування, з яких провадиться забезпечення; види забезпечення (обслуговування); орга-ни, що здійснюють його.
Обов'язкове державне пенсійне страхування здійснюється державою. Пенсійним фондом України, системою матеріального забезпечення непрацездатних громадян пенсіями, допомогами, іншими видами забезпечення й обслуговування, передбачених законодавством.
За рахунок коштів Пенсійного фонду виплачуються пенсії за віком, за інвалідністю, в разі втрати годувальника, соціальні пенсії відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення" і "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"., пенсії військовослужбовцям термінової служби, допомоги сім'ям з дітьми, інші види соціальних виплат, передбачені законодавством.
Управління пенсійним страхуванням і пенсійним забезпеченням покладено на Пенсійний фонд України і його обласні, міські управління та відділи в районах, містах і районні у містах, що утворюють загальну сис-тему органів управління фінансами Пенсійного фонду.
Іншою суміжною формою соціального забезпечення є обов'язкове державне соціальне страхування працівників підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності. Ця форма являє собою систему забезпечення працівників і членів їх сімей у період соціально-трудових відносин з підприємством. Джерелом фінансування в даному випадку служитьФонд соціального страхування України.
Визначну роль у соціальному забезпеченні окремих категорій громадян відіграють благодійні фонди, діяльність котрих регламентується Законом України "Про благодійність і благодійні організації" від 16 вересня 1997 р. Форми здійснення благодійної діяльності можуть бути різні: від надання благодійної допомоги у виді одноразової чи систематичної фінансової, матеріальної й іншої підтримки до прийняття на себе благодійними організаціями витрат з безкоштовного, повного чи часткового утримання об'єктів добродійності.
Утримання непрацездатних громадян у державних, комунальних та інших

 
 

Цікаве

Загрузка...