WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридична відповідальність - Реферат

Юридична відповідальність - Реферат

виконання зобов'язань встановлена неустойка (штраф, пеня).
Законом чи договором можуть бути передбачені випадки, коли допускається стягування тільки неустойки (штрафу, пені), а не збитків; коли збитки можуть бути стягнуті в повній сумі понад неустойку (штраф, пеня); коли за вибором кредитора можуть бути стягнуті або неустойка, або збитки.
Таким чином, кожний вид юридичної відповідальності має як свої конкретні цілі, так і спільні - це покарання за правопорушення і попередження, недопустимість їх в майбутньому.
Як уже зазначалось вище , юридична відповідальність виступає гарантом стану законності та правопорядку в суспільстві. Проте в державі також існує таке поняття , як державна дисципліна. Юридична відповідальність значною мірою впливає на стан державної дисципліни. На особливу увагу заслуговує питання про дисципліну. Дисципліна є найважливішим соціальним чинником, що має безпосередній вплив на життя суспільства і кожної людини. Від рівня дисципліни значною мірою залежать успіхи в економічній діяльності, якість соціального обслуговування.
Дисципліна і правопорядок взаємопов'язані і характеризують у суспільстві взаємозв'язок людини із своїм трудовим колективом, суспільством, масою інших людей. Ставлення людини до питань дисципліни є одним із показників рівня соціалізації - здатності усвідомлювати, підтримувати і розвивати соціальні взаємодії.
Дисципліна - це певний порядок поведінки людей, що забезпечує узгодженість їх дій у колективі, суспільному і державному житті. Існує ряд різновидів дисципліни залежно від того, що регулює і якими нормами стверджується порядок поведінки людей: дисципліна державна, громадська, партійна, трудова, договірна, технологічна, військова і т. ін. Проте в даному випадку заслуговує на увагу саме державна дисципліна.
Державна дисципліна - це дотримання всіма організаціями і громадянами встановленого державою порядку діяльності державних органів, підприємств і установ по виконанню покладених на них обов'язків. Державна дисципліна передбачає свідоме позитивне ставлення громадян до встановленого правопорядку, що виражає інтереси всього населення. Дисципліна сприяє розвитку соціально-політичної активності громадян,являє собою невід'ємну рису демократії. Державна і громадська дисципліна - важливі форми вияву соціальної відповідальності особи. В дотриманні державної і громадської дисципліни виявляється політична, правова і моральна культура громадян.
Актуальним завданням нашого суспільства є удосконалення дисципліни, виконання законів, підзаконних актів, договорів, інших обов'язкових рішень. У систематичній роботі щодо зміцнення правопорядку, законності, дисципліни потрібно домагатися стабільності правових актів, щоб нове рішення приймалося лише після виконання попереднього рішення або виникнення нових обставин.
Проте законність і державна дисципліна не тотожні, обсяг їх нормативної основи не збігається. Якщо законність опирається лише на правові акти загального характеру (правові норми), то державна дисципліна, як і решта видів дисципліни, - ще й на конкретні розпорядження, тобто на індивідуальні акти.
Усталеність дисципліни залежить від рівня правового виховання. У правовій практиці діє принцип: незнання закону не звільняє правопорушника від відповідальності; скоївши правопорушення, не можна посилатися в своє виправдання на незнання закону.
Отже, основна вимога державної дисципліни - це найсуворіше виконання законів та інших, заснованих на законах, нормативних та індивідуальних актів. Законність є серцевина, основа дисципліни. Це й визначає тісний їх взаємозв'язок і взаємозалежність зміцнення державної дисципліни невіддільне від процесу зміцнення законності.
Висновки
Отже, юридична відповідальність - це вид соціальної від-повідальності.
Вона характеризується такими ознаками: а) зовнішнім характером; б) застосуванням лише за здійснені правопорушення; в) зв'язком з державним примусом у формах каральних і правовідновлюючих заходів; г) виз-наченістю у нормах права. Основною рисою юридичної відповідальності є її тісний зв'язок з правом і державним примусом. Тому її можна розглядати як правовідносини, в яких держава має право застосувати певні заходи примусу до суб'єктів, які скоїли правопорушення і зобов'язані зазнавати втрат чи обмежень, передбачених санкціями норм права. Юридична відповідальність не зводиться до державного примусу, як і останній - до першої.
Розрізняють наступні види юридичної відповідальності:
" кримінальну;
" адміністративну;
" цивільну;
" дисциплінарну відповідальності.
Підставами юридичної відповідальності є склад правопорушення, деліктоздатність (осудність, дієздатність) суб'єкта, його вік і наявність законодавства. Юридична відповідальність наступає лише за факт правопо-рушення. Всяке правопорушення має свою структуру, яку називають складом правопорушення. Склад правопорушення є підставою юридичної відповідальності. Склад правопорушення обов'язково повинен бути закріплений у чинному законодавстві. Це законні підстави юридичної відповідальності.
Список використаних джерел
1. Андрусяк Т. Теорія держави і права. - Львів, 1997. - 311 с.
2. Братусь С.Н. Юридическая ответственность й законность. - М., 1976. 489 с.
3. Загальна теорі держави і права / за ред. В.В. Копєйчикова-К.Юрінком. 1997-326 с.
4. Коваль С.В. Основи правознавства у схемах і таблицях -Тернопіль. Лілея. 1997- 156 с.
5. Колодій А.М., Копєйчиков В.В., Лисенко С.Л. Теорія держави і права. -К., "Юрінформ", 1995. - 245 с.
6. Котюк В.О. Основи держави і права. - К.: "Вентурі," 1995. - 278 с.
7. Кравчук М.В. Теорія держави і права- Тернопіль. Економічна думка. 1999- 114 с.
8. Основи держави і права. Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1997. -245 с.
9. Правознавство./ за ред. М.Настюка. - Львів, Світ, 1995.- 241 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...