WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → ШПАРГАЛКИ З ПРАВОЗНАВСТВА - Реферат

ШПАРГАЛКИ З ПРАВОЗНАВСТВА - Реферат

результатів виборів Президента України.
Як і Закон України "Про вибори народних депутатів України", цей Закон у гл. 1 фіксує основні принципи й засади виборів Президента України. Конституція України передбачає, що Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права таємним голосуванням строком на п'ять років. Далі встановлюється, що вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими (достроковими) і повторними. Чергові вибори Президента України про-водяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. Рішення про проведення виборів Президента України ухвалює Верховна Рада України не пізніш як за шість місяців до закінчення терміну повноважень Президента України і за чотири місяці до дня виборів. У разі до-строкового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період 90 днів од дня припинення повноважень. Ви-бори призначаються на неділю або інший неробочий день, про що повідомляється через засоби масової інформації.
Для проведення виборів створюються 27 виборчих округів (по одному в Автономній Республіці Крим, областях України, містах Києві та Севастополі). Виборчі округи поділяються на виборчі дільниці, з кількістю від 20 до 3000 виборців, а у виняткових випадках - з меншою чи більшою кількістю ви-борців.
Організацію та проведення виборів Президента України здійснює Центральна виборча комісія з виборів народних депутатів України - Центральна виборча комісія з виборів Президента України, окружні та дільничні комісії.
Право висувати кандидатів у Президенти України належить громадянам України, які мають право голосу. Вони реалізують це право через політичні партії та їхні виборчі блоки, зареєстровані відповідним чином, а також через збори виборців. Реєстрація претендентів як кандидатів у Президенти України здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніше як на п'ятий день після подання всіх необ* хід них для реєстрації документів.
Особа, яка отримала посвідчення про реєстрацію її як кандидата в Президенти України, має право вести передвиборну агітацію та користуватися передбаченими в законодавстві гарантіями діяльності.
Час і місце, організація і порядок голосування, підрахунок голосів на виборчій дільниці та підведення підсумків голосування у виборчому округу відбуваються в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори народних депутатів України". Центральна виборча комісія з виборів Президента України на підставі протоколів окружних виборчих комісій не пізніш як у тижневий строк після виборів установлює результати виборів Президента України. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них узяло участь більше половини виборців, внесених до списків виборців. Обраним Президентом України вважається кандидат, який одержав на вибо-рах більше половини голосів виборців, котрі взяли участь у голосуванні. Конституція додає до цього, що Президент України вступає на пост не пізніше ніж через ЗО днів після офіційного оголошення результатів виборів. Вступаючи на пост, Президент України складає присягу на урочистому засіданні Верховної Ради України, текст і порядок проголошення якої визначається Конституцією України.
За Законом України "Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад" основні принципи й за-гальні засади виборів депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад є такими ж, як принципи й засади виборів народних депутатів України та Президента України, Цей Закон установлює, що вибори депутатів і голів рад можуть бути черговими, повторними, а також, замість депутатів і голів рад, які вибули, і по-зачерговими (достроковими). Рішення про проведення чергових і позачергових (дострокових) виборів народних депутатів і голів рад ухвалює Верховна Рада України, про проведення виборів голів рад замість тих, які вибули, - відповідні ради, а про проведення повторних виборів і голів рад, і депутатів замість тих, які вибули, - відповідна сільська, селищна, районна, міська, районна у місті, обласна виборча комісія.
Чергові вибори депутатів і голів рад призначаються не пізніше як за три місяці до закінчення строку повноважень депутатів і голів рад. Вони призначаються на неділю або інший неробочий день, про що повідомляється через засоби масової інформації не пізніше ніж на третій день після їх призначення.
Для проведення виборів депутатів рад утворюються виборчі округи, а для проведення голосування і підрахунку голосів під час виборів депутатів і голів рад територія районів, міст обласного підпорядкування, районів у містах ділиться на виборчі дільниці. Створюються також виборчі комісії:
o сільські, селищні, районні, міські, районні у містах, обласні (територіальні) виборчі комісії з виборів депутатів і голів рад;
o окружні виборчі комісії з виборів депутатів обласних, Київської та Севастопольської міських рад;
o дільничні виборчі комісії.
Останні складають списки виборців із виборів народних депутатів і голів рад. Право висування кандидатів належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними як безпосередньо на зборах громадян, так і через політичні партії, рухи, виборчі блоки, громадські організації та трудові колективи. Висування кандидатів починається за 70 днів до дня виборів. Реєстрація кандидатів здійснюється відповідною (окружною) територіальною виборчою комісією за наявності передбачених законодавством документів. Зареєстрований відповідним чином кандидат відтоді має право на здійснення передвиборної агітації та використання гарантій його діяльності.
Голосування проводиться у день виборів із 7-ї до 20-ї години. Відповідальність за організацію голосування несе дільнична виборча комісія.
Обраним слід уважати кандидата в депутати, який одержав найбільшу порівняно з іншими кандидатами кількість голосів виборців. Кандидат на по-саду голови ради вважається обраним за умови додержання вимог, передбачених для кандидата в депутати, якщо за нього проголосували принаймні 10% виборців, яких було внесено до списку.
30. Територіальний устрій України
Під територіальним устроєм держави розуміють її територіальну організацію, тобто систему відносин між державою в цілому (її центральною владою) і територіальними складовими (населенням і чинними органами суспільної влади). Категорію "територіальний устрій" не слід ототожнювати з поняттям "державний устрій", під яким розуміють по-літико-територіальну організацію держави, що визначається політико-правовим статусом територі-альних складових і порядком, принципами їхніх відносин із державою в цілому таміж собою. За державним устроєм усі держави диференціюються на унітарні, федеративні, конфедеративні та імперські.
Відповідно до ст. 2 Конституції Україна є унітарною державою.
Унітарна держава - держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що здебільшого

 
 

Цікаве

Загрузка...