WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тенденції розвитку юридичної діяльності - Реферат

Тенденції розвитку юридичної діяльності - Реферат

кадрового, методичного забезпечення, які існують в системі юридичної освіти. У порівнянні з медичною деонтологією просліджується відставання у формуванні чіткої, узгодженої системи знань.
Перед сучасною юридичною наукою постає цілий ряд нових завдань, що мають перспективний або першочерговий невідкладний характер. Молода українська держава опинилася в дуже скрутному становищі. Особливі труднощі відчуваються в економічній сфері. Однак, за Конституцією Україна - це демократична, правова, соціальне орієнтована держава, тому вирішення проблем державного будівництва, економічного відродження країни значною мірою залежить від використання правових заходів та механізмів. Ті методи управління, що існували до входження України в систему ринкових відносин, вже не відповідають дійсності, але ще не склалася і нова система управління, не спрацьовують на практиці юридичні гарантії, проголошені чинним законодавством. Тому виникла гостра потреба - засобами юридичного прогнозування сконструювати модель сучасного українського суспільства та вказати на шляхи та методи її практичної реалізації з урахуванням існуючих особливостей внутрішнього порядку та вимог світових стандартів щодо організації державного життя. Це генеральна лінія, якою рухається вся юридична наука, але поряд з цим передбачається вирішення значної кількості більш конкретних завдань: підготовка проектів законодавчих актів, проведення загальної систематизації законодавства, розробка правових механізмів ефективного використання інститутумісцевого самоврядування, передбачення нових тенденцій росту злочинності та обґрунтування відповідних правових гарантій захисту прав та свобод громадян, вивчення та ґрунтовний аналіз практики державотворення інших країн з метою використання їх позитивного досвіду тощо.
Головним науковим закладом, який виконує функцію провідного координаційного центру, є Національна Академія Наук України, в складі якої поряд з іншими знаходиться Інститут держави та права. В цьому закладі зосереджено вагомий науковий потенціал сучасної правової науки України. Значна плеяда відомих фахівців правознавства працюють у вищих та середніх навчальних закладах, залучаючи до наукового знання десятки тисяч студентів.
За даними Інституту законодавства Верховної Ради України на 1996 рік у нашій країні було зареєстровано близько 170 докторів юридичних наук та більше 400 кандидатів юридичних наук за різними фаховими напрямами. За останні роки ці показники значно збільшилися. При цьому слід згадати про певну кількість спеціалістів, що працюють у наукових юридичних установах, центрах, лабораторіях без наукового ступеню чи звання, але також складають вагому частину інтелектуального потенціалу нашої країни. Одне із значущих місць займає Спілка юристів України, яка своєю організуючою цілеспрямованою роботою впливає на координацію зусиль юридичної сфери в цілому. Українськими науковцями-юристами на даному етапі активно ведуться пошуки у всіх галузевих та міжгалузевих складових юридичної науки: конституційному праві, адміністративному праві та управлінні, господарському праві, екологічному праві та ін. Особливу увагу науковців привертають до себе проблеми правового регулювання економічних відносин - це питання реанімації вітчизняного виробництва, подолання безробіття, перекваліфікації працівників. Крім всього іншого, в межах дослідження залишаються проблеми функціонування державного апарату, юридичної відповідальності, захисту прав громадянина та людини, дотримання чіткого режиму законності... Вирішення цих та багатьох інших питань на рівні науково-юридичного прогнозування сприятиме розвитку та стабілізації суспільного життя в країні. Але не тільки у ході дослідження використовуються навички та досвід науковців-юристів. Одне з головних завдань правознавства - сприяти вирішенню практичних питань суспільства, тому багато хто з науковців-юристів працюють безпосередньо у вищому органі законодавчої влади - парламенті, адміністрації Президента України, Конституційному Суді України та в інших органах державної влади, застосовують свої наукові знання та досвід для безпосереднього вирішення загальнодержавних завдань.
На сучасному етапі Українська юридична наука своїм основним завданням має сприяти реформуванню основних сфер державно-політичного, життя, виробленню рекомендацій на основі глибокого аналізу існуючих явищ правової дійсності та узагальнення світового досвіду з питань державного будівництва.
Вирішення багатьох проблем, що виникають у сфері державного управління, значною мірою залежить від правової культури членів суспільства, розвинутості законодавства, інших правових явищ. Однак, в умовах сучасного життя все більше уваги привертає до себе проблема якісного виконання обов'язку державними службовцями, значна частина яких працює у юридичній сфері. Прийняття науково обгрунтованого закону, вироблення виваженого управлінського рішення, захист інтересів громадян або підтримка державного обвинувачення у суді все це вимагає від людей, наділених владними повноваженнями, особливого ставлення до своєї справи, наявності певної системи моральних та професійних якостей.
Список використаної літератури
1. Гусарєв С.Д., Карпов О.М. Юридична деонтологія: Навч. посібник. - Київ, 1998.-156 с.
2. Шмошкін О.В. Юридична деонтологія - К., 1995.
3. Юридична деонтологія / Гусєв, Тіхоміров та ін.- К., 1999.
4. Юридична деонтологія / За ред. Бругалова. - К., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...