WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тенденції розвитку юридичної діяльності - Реферат

Тенденції розвитку юридичної діяльності - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Тенденції розвитку юридичної діяльності
В умовах реформування в Україні суспільних відносин, зміни економічного та політичного устрою, оновлення духовної сфери дедалі більше інтенсифікуються правові зрушення в житті країни.
Від етапу становлення нині Україна переходить до аналізу пройденого шляху та вибору соціально обумовлених, стратегічних напрямів власного розвитку. Саме зараз закладатимуться ті суспільні, політико-економічні, гуманітарні й інші важливі орієнтири, які в подальшому становитимуть зміст і традиції національної державності та свідомості.
Одним з ключових понять, що складають зміст активності держави, її уповноважених представників щодо реалізації правоохоронних функцій, є діяльність.
Поняття діяльності дуже поширене у сучасній юриспруденції. Воно закладено у тексти та, навіть, у назви багатьох законодавчих актів. І це - об'єктивне свідчення динамізму сучасних правовідносин, чому є об'єктивні причини. Поряд з фактично незмінним існуванням основних сфер життя - сімейною, трудовою, інтелектуальною, творчою, значно ускладнилася самі правовідносини. З'являються зовсім нові види діяльності, продуктом яких є результати мисленнєвої активності людини.
Ціннісні орієнтири суспільства також набувають нових ознак. Поряд із традиційними матеріальними джерелами та показниками стабільності й надійності життя - природними ресурсами - виникають та розвиваються нові, що дедалі більше впливають на різні сфери людського буття, - інформаційні ресурси та інформаційні технології. Все це спричиняє у різних країнах певний перегляд підходів щодо вибору стратегічних пріоритетів, національних інтересів, геополітичних переваг тощо. Змінюються ознаки та деякі характерні риси поняття загрози, з'являються нові, раніше невідомі її джерела.
Найбільш гостро виникає потреба у правовому регулюванні не тільки стосунків між людьми щодо умов соціального життя. Актуальним стає створення ефективного механізму юридичного забезпечення відносин, що є результатом тієї чи іншої діяльності людини. Сама діяльність, завдяки своїм внутрішнім властивостям та соціальній ролі, стає об'єктом правового регулювання. Незважаючи на сталу структуру, вона є дуже різноплановою за своєю метою, предметом, об'єктом та умовами здійснення, що надає їй широкі можливості у чіткому розмежуванні певних юридичних понять.
Така різноплановість у характеристиці діяльності також надає змогу вирішувати складні питання щодо розмежування схожих за процедурою, але зовсім різних за призначенням функцій та суб'єктів їх реалізації. Особливо це стосується тих видів діяльності, мета яких полягає у забезпеченні цілісності та ефективного функціонування такої соціальної системи як держава. Тому видається надзвичайно актуальним розглянути основні теоретичні підходи до використання поняття діяльності у сфері реалізації державою правоохоронних функцій та визначити основні закономірності, що обумовлюють ефективне юридичне забезпечення процесу їх виконання уповноваженими органами та структурами.
Юридична діяльність, як окремий вид соціальної діяльності, також характеризується певними рисами. Вона відбувається у сфері дії права з використанням правових засобів, здійснюється спеціально уповноваженими на то суб'єктами, які володіють юридичними знаннями. Її метою є упорядкування, узгодження суспільних відносин по відношенню до вимог права, вирішення конкретних життєвих ситуацій та задоволення на цій основі індивідуальних, групових та загальнолюдських потреб та інтересів.
Юридична діяльність має організуючий характер, націлена на організацію дій інших суб'єктів і значною мірою пов'язана з державною діяльністю.
Зміст юридичної діяльності у кожній конкретній ситуації складають окремі дії юристів, що націлені на досягнення бажаних правових результатів.
Юридична діяльність у багатьох ситуаціях виявляє елементи творчості, індивідуального підходу, винесення конкретного рішення на підставі загальної моделі поведінки.
Юридична діяльність своїм правовим впливом пронизує майже всі сфери суспільного життя, які підлягають правовому регулюванню.
Таким чином, під юридичною діяльністю слід розуміти один з різновидів соціальної діяльності, який здійснюється юристами-фахівцями з метою отримання правового результату, задоволення законних потреб та інтересів соціальних суб'єктів у відповідності до вимог права.
Юридична діяльність значною мірою пов'язана з політикою і політичною діяльністю. Цим можна пояснити той інтерес, який періодично виявлявся до юриспруденції з боку політичного керівництва країни. Особливо це було помітно у період керівної ролі КПРС - період зрощення апаратів партії та держави.
У партійних документах, які використовувались на рівні законів, йшлося про відданість комуністичній ідеї, про знання основ марксизму, радянського ладу та партійної програми, що становило основу моральних та професійних якостей юриста. Така політизація суспільних відносин, політизація юридичної науки негативно впливала на її стан, на хід наукових досліджень, на суспільство в цілому.
Зараз ситуація дещо змінилася, але у системі деонтологічних знань ще існують недоліки, які, в основному, мають науково-методологічний характер. Наприклад, досі не чітко визначені межі предмету даної науки, недосконалою є і структурна композиція навчальних програм з юридичної деонтології, не вистачає комплексних наукових досліджень. Слід згадати про проблеми

 
 

Цікаве

Загрузка...