WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Судово-бухгалтерська експертиза правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати податків - Реферат

Судово-бухгалтерська експертиза правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати податків - Реферат


Даний реферат виконаний командою сайту
www.ukrreferat.com - найбільшого сайту з українськими рефератами та курсовими роботами!
Реферат
на тему:
Судово-бухгалтерська експертиза правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків
Порядок призначення судової експертизи, організація проведення судової експертизи, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів регулюються Законом України "Про судову експертизу", кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним та арбітражно-процесуальним кодексами України, Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз.
Постанова про призначення судової експертизи може бути винесена лише після порушення кримінальної або цивільної справи. Порядок призначення та виконання експертизи встановлюється відповідними статтями КПК України:
- ст. 196 КПК - порядок призначення експертизи;
- ст. 310 КПК - проведенння експертизи у суді;
- ст. 75 КПК - умови виконання експертизи;
- ст. 312 КПК - проведенння додаткових та повторних експертиз;
- ст. 77 КПК - права та обов'язки експерта.
До судово-бухгалтерської експертизи відноситься дослідження закономірностей утворення і відображення інформації у бухгалтерському та податковому обліку за господарськими операціями по справах, що перебувають у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду.
До завдань судово-бухгалтерської експертизи відноситься встановлення:
o документальної обґрунтованості розміру нестач або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення;
o документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, надання послуг;
o документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, цінних паперів;
o документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати і інших виплат;
o відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку валових доходів та валових витрат по фінансово-господарських операціях, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток;
o відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ;
o відповідності відображення фінансово-господарських операцій вимогам нормативних актів з обліку, звітності.
У процесі проведення судово-бухгалтерської експертизи ми вирішимо для Вас такі питання:
o Установлення наявності або відсутності нестачі чи надлишків товарно-матеріальних цінностей і коштів, розмір завданого збитку.
o Установлення правильності документального оформлення операції прийому, збереження, реалізації товарно-матеріальних цінностей і руху коштів.
o Визначення кола осіб, за якими відповідно до документальних даних у період утворення нестач (надлишків) числилися товарно-матеріальні цінності і кошти.
o Визначення документального обґрунтування списання сировини, матеріалів, готової продукції і товарів.
o Установлення документального обґрунтування розміру сум за поданими позовами, що вирішуються в порядку цивільного суду.
o Установлення недоліків в організації бухгалтерського обліку і контролю, що призвели чи могли призвести до матеріального збитку, або заважали його своєчасному виявленню.
o Інші питання, що відносяться до порядку ведення бухгалтерського обліку і звітності (правильність складання балансів, записів в облікові реєстри тощо).
Однією з особливостей діяльності людини на сучасному етапі розвитку суспільства є поширення високотехнологічних засобів зв'язку, виконання окремих виробничих операцій та обробки інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій тощо. Згадані нововведення значно полегшують працю людини, зменшуючи обсяг механічної праці та створюючи таким чином можливість для якіснішої оцінки та аналізу досягнутих результатів. Такі зміни стали також невід'ємною частиною ведення бухгалтерського обліку, значно спростивши механічні операції у роботі бухгалтера.
Однак використання досягнень науки і техніки не завжди супроводжується позитивним ефектом. Сьогодні все частіше спостерігається застосування таких засобів зі злочинною метою. Останнє призводить до того, що порушення правових норм, на думку С.Ф. Іванова, "...стають грандіозніші, а техніка їх витонченішою".
За таких умов закономірним є підвищення вимог до знань судових експертів і технічного забезпечення експертизи. Забезпечення відповідного рівня вказаних факторів є важливим для достовірності, повноти та об'єктивності експертних висновків, оскільки вони є потенційною основою рішень суду або слідчого.
Не є винятком з цього судово-бухгалтерська експертиза, зважаючи на механізми та наслідки вчинення економічних правопорушень. Використання технічних засобів у роботі експерта-бухгалтера обумовлюється потребою автоматизації процесу дослідження та формою об'єктів експертного дослідження, особливості та можливості існування яких слід з'ясувати.
На думку Рудницького та ін. [2, 135-136], можливо й необхідно впровадити автоматизовану систему обробки інформації в дослідженнях експерта-бухгалтера, яка передбачає визначення певного алгоритму дослідження і завдань експерта-бухгалтера, що знаходяться в межах його компетенції. Однак з такою позицією не можна погодитися, оскільки неможливе створення єдиної комп'ютерної програми для проведення дослідження в процесі судово-бухгалтерської експертизи. Останнє пов'язане, насамперед, з сутністю судово-бухгалтерської експертизи, яка є дослідженням з метою відповіді на конкретні питання, пов'язані з обставинами конкретної справи. Причому експерт вивчає окремі конкретні операції, що стосуються окремих об'єктів бухгалтерського обліку та різних часових періодів. Крім того, не сприяє створенню єдиної комп'ютерної програми для дослідження експерта-бухгалтера різноманітність та індивідуальність обставин кожної справи. Це, у свою чергу, наповнює різним змістом однакові питання до експерта у різних справах, а також експертні процедури, методи, способи та прийоми експертного дослідження. Усю визначену сукупність передбачити в одній програмі неможливо й неефективно.
Щодо об'єктів дослідження експерта-бухгалтера, то, як відомо, основними (загальними) об'єктами, без яких не може відбутися судово-бухгалтерська експертиза, є облікові документи. У все більшої кількості суб'єктів господарювання первинні та інші облікові документи створюються за допомогою комп'ютерної техніки, тобто в електронному вигляді. Відповідно до ст. 13 ЗУ "Про електронні документи..." [1], підприємства не зобов'язані виготовляти паперові копії електронних документів: лише тоді, коли неможливе виготовлення копій таких документів у електронному вигляді. Тобто існує ймовірність надання експерту-бухгалтеру для дослідження документів тільки велектронному вигляді. Відповідно, він повинен знати особливості функціонування комп'ютерних систем бухгалтерського обліку, як оцінити якість даних на носіях електронної інформації, а також методику їх дослідження з метою надання відповідей на поставлені перед ним питання. Закономірно, що за надання об'єктів в електронному вигляді в процесі дослідження експертом-бухгалтером будуть використовуватися комп'ютерні програми з ведення бухгалтерського обліку. Разом з тим, при оцінці достовірності та якості таких джерел інформації необхідним є вивчення бази даних комп'ютерних програм. Вирішенню питання, чи входять подібні дії до меж компетенції експерта-бухгалтера будуть присвячені подальші дослідження.
Література
1. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 № 851-IV.
2. Рудницький В.С. та ін. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень (опорний конспект). Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 304 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...