WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Порядок призначення пенсій за двоскладовою формулою - Реферат

Порядок призначення пенсій за двоскладовою формулою - Реферат

прийняття Закону одержувати пенсію меншу, ніж зараз. Водночас по нашому регіону всередньому зросте розмір пенсій на 30 відсотків.
Для перерахунку пенсій, призначених до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", враховується заробіток, з якого було раніше обчислено пенсію згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення", за документами, наявними в пенсійній справі.
Визначення коефiцiенту страхового стажу за формулою у вiдсотках, а саме, шляхом дiлення суми мiсяцiв страхового стажу застрахованоi особи за всю трудову дiяльнiсть на 12. Це означае, що робота протягом повного календарного року та сплати в цей перiод щомiсяця страхових внескiв у розмiрi не меншому нiж розмiр внеску iз мiнiмальноi заробiтноi плати, оцiнюеться як 1 вiдсоток.
Кс = С : 12
С - сума мiсяцiв страхового стажу.
Повний вiдпрацьований рiк дорiвнюе 1 вiдсотку.
При визначеннi розмiру пенсii за двоскладовою формулою страховий стаж розподiляють на двi частини: на перiод до набрання чинностi Законом та перiод пiсля набрання чинностi Законом. У цьому випадку до перiодiв до набрання чинностi Законом застосовуватиметься механiзм оцiнки страхового стажу, який передбачений чинним законодавством, тобто 55 вiдсоткiв за 25 рокiв у чоловiкiв i за 20 рокiв у жiнок та додатково по 1 вiдсотку за кожний повний рiк роботи понад зазначений стаж (25 рокiв у чоловiкiв i 20 рокiв у жiнок).
Загальна величина коефiцiенту страхового стажу з урахуванням перiоду роботи як до набрання чинностi Законом так i пiсля набрання чинностi Законом, не може перевищувати 75вiдсоткiв, а для осiб, якi працювали на роботах з шкiдливими умовами працi за Списком N 1- 85 вiдсоткiв.
Отже, З 1 січня 2004 року передбачена можливість обчислити пенсію за віком за "двоскладовою формулою". Це другий варіант розрахунку пенсії за віком як такої, що складається з двох частин. При такому механізмі обчислення пенсії здійснюється так: обчислюється частина пенсії за період роботи до 1 січня 2004 року та частина пенсії за період роботи після 1 січня 2004 року.
Частина пенсії за страховий стаж до 1 січня 2004 року розраховується за нормами Закону України "Про пенсійне забезпечення": 55% заробітку за стаж 20 років у жінки та плюс по одному відсотку за кожний рік понад 20 років, але не більше, ніж 75% (для осіб, які працюють на роботах із шкідливими та важкими умовами праці за Списком № 1 - 85%). Пенсія обчислюється за вибором: або із заробітку за будь-яких 60 календарних місяців роботи підряд протягом усієї трудової діяльності до 1 липня 2003 року та за весь період роботи, починаючи з 1 липня 2003 року по 31 грудня 2003 року (1), або із заробітку за 24 останніх календарних місяці роботи до 31 грудня 2003 року (2). Заробіток коригується відповідно до постанови Кабінету міністрів від 24 липня 2003 року №1151 та враховується в межах максимальної величини заробітку, із якого сплачуються страхові внески до соціальних фондів. Обчислений розмір пенсії обмежується максимальним розміром 168 грн. (за Списком №1 - 224 грн.).
Друга складова - частина пенсії за період роботи з 1 січня 2004 року - обчислюється за нормами нового закону: обраховуються місячні коефіцієнти заробітку за кожний місяць заробітної плати, починаючи з січня 2004 року і до моменту звернення за пенсією та середньоарифметичний коефіцієнт заробітку, визначається заробітна плата для обчислення пенсії шляхом множення середньої заробітної плати для обчислення пенсії за рік, який передує року звернення за призначенням пенсії, на середньоарифметичний коефіцієнт, визначається коефіцієнт трудового стажу теж за період роботи з 1 січня 2004 року та розмір пенсії за новою формулою (П = Зп х Кс). Розмір заробітку обмежується максимальною величиною заробітку, із якого сплачуються страхові внески до соціальних фондів, яка на даний час становить 2660 грн.
Загальний розмір пенсії складатиметься із суми двох частин пенсії: розміру пенсії за період до 1 січня 2004 року, проіндексованої до моменту призначення пенсії, та розміру пенсії за період після 1 січня 2004 року.
Список використаної літератури
1. Конституція України - Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1996. - №30. - С.141.
2. Про пенсійне забезпечення - Закон України від 5 листопада 1991 р. // ВВР. - 1992. - №3. - С.10 (зі змінами).
3. Про внесення змін у Закон України "Про пенсійне забезпечення" - постанова Верховної Ради України від 4 червня 1997 р. // Урядовий кур'єр. - 1997. - 1997. - 25 жовтня.
4. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. - К., 1998.
5. Міщенко В.І., Гордієнко В.В. Недержавні пенсійні фонди в системі реформування пенсійної системи України // Фінанси України. - 1997. - №12. - С.32.
6. Сивак С. Організаційно правові основи недержавного пенсійного забезпечення // Право України. - 1999. - №1. - С.119-121.
7. Сташків Б. Пенсія як об'єкт правовідносин в соціальному забезпеченні // Право України. - 1998. - №11. - С.89-93.
8. Сташків Б. Загальна характеристика юридичних фактів у пенсійному забезпеченні // Право України. - 1998. - №1. - С.115-119.
9. Сивак С. Конституційні гарантії права на пенсійне забезпечення і пенсійна реформа // Право України. - 1997. - №12. - С.70-74.
10. Юридичний словник - К., 1974. - 671.

 
 

Цікаве

Загрузка...