WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Об'єднання підприємств та законодавство України - Реферат

Об'єднання підприємств та законодавство України - Реферат

Об'єднання підприємств та законодавство України
Закон "Про підприємства в Україні" встановлює, що підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України. Рішення про створення об'єднання (установчий договір) і статут цього об'єднання погоджуються з Антимоно-польним комітетом України в порядку, визначеному чинним законодавством. Водночас дію положення Закону України "Про підприємства в Україні" щодо об'єднання окремих категорій підприємств, як-от: зв'язку, вугільної промисловості, державних електроенергетичних та ін. зупинено'. До об'єднання, зареєстрованого в Україні, можуть входити підприємства інших держав. Вітчизняні підприємства можуть входити до об'єднань, зареєстрованих в інших державах. У цих випадках порядок вступу в об'єднання здійснюється відповідно до законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність.
За законодавством України підприємства можуть об'єднуватися в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни.
Асоціація - це договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності. Вона не має права втручатись у виробничу й комерційну діяльність будь-якого з її учасників.
Корпорація - це договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів із делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.
Розгляньмо приклад діяльності корпорації. Корпорація "Укр-агропромбуд" і Міністерство сільського господарства та продовольства України повинні були повернути бюджетну позику, виділену їм 1995 р. для закупівлі сільськогосподарської продукції. Для цього корпорація "Украгропромбуд" зобов'язувалася здійснити розвиток матеріально-технічної бази лісокомплексів, розташованих в Іркутській області (Російська Федерація). Корпорація "Украгропромбуд" повинна була контролювати виконання поставок продовольчих товарів у Іркутську область та лісоматеріалів в Україну в обсягах, передбачених угодою з адміністрацією Іркутської області про економічне співробітництво на 1995 p.*
Консорціумом вважається тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу, створене для досягнення спільної мети. Концерн - це статутне об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на засадах повної фінансової залежності від одного або групи підприємців.
Консорціум підприємств України, Росії, США та Норвегії, який продукує ракетно-космічну техніку, мав на меті до 1998 p. збудувати поблизу екватора "морський космодром". Відповідно до підписаної угоди головним розробником усієї системи став ракетно-космічний концерн "Енергія" (Росія). Ракети виготовляв Дніпропетровський ракетний центр та підприємства Росії; бортові та наземні споруди створює американська компанія "Боїнг". Вона ж взяла на себе турботу про об'єкти, які виводитимуться в космос комплексом; платформу-космодром створювала Норвегія, яка має досвід будівництва платформ для добування нафти й газу з морського дна . Про успішну реалізацію міжнародного проекту "Мор-ський старт" свідчать запуски ракет, зокрема української ракети-носія "Зеніт-3 SL" 28 травня 1999 p. Сьогодні Україна розглядає можливість спорудження в Чорному морі плавучого космодрому для запуску супутників за допомогою української ракети-носія "Зеніт". Проект має робочу назву "Український старт". У Національному космічному агентстві йде підготовка до оголошення тендера на визначення фірми-розробника техігіко-економічного обгрунтування проекту. Пропозиції щодо участі в тендері будуть спрямовані зарубіжним і вітчизняним компаніям. Для реалізації проекту вивчається можливість створення міжнародного консор-ціуму за участю провідних фірм галузі. За основу при розробці проекту буде взято досвід участі України в міжнародному проекті "Морський старт".
Крім зазначених, можуть бути й інші об'єднання, створені за галузевим, територіальним чи іншими принципами.
Міністерством фінансів України зареєстровано міжнародний банківський синдикат "ОНІКС". Його засновниками стали банки України "Аваль", "АЖІО", "Аркада", Будбанк, Вабанк, Градобанк, Легбанк, ОЛБанк, "Полісся", Промінвестбанк, Ощадний банк України, "ТК-Кредит", "Україна", Укрінбанк, Укрсоцбанк (Київ), російські банки "Імперіал", Інкомбанк, "Російський кредит", Ощадний банк Російської Федерації, а також Білорусьбанк (Мінськ), Молдова-банк (Кишинів), Угорський банк для зовнішньої торгівлі (Будапешт), Deutsche Bank, Dresdner Bank, West-deutsche Landesbank (Німеччина) та Союз швейцарських банків. Затверджено статутний фонд "ОНІКСА" в розмірі 10 млн доларів США. Це 1 млн акцій номінальною вартістю 10 доларів США, що розподілені між засновниками синдикату. "ОНІКС" створений для координації та кооперації діяльності учасників синдикату в реалізації значних спільних інвестиційних проектів в Україні та інших державах, а також для проведення заставних, лізингових та інших операцій і захисту економічних інтересів членів синдикату на міжнародних ринках.
На відміну від законодавства держав із високим рівнем розвитку економіки, відповідно до Закону України "Про підприємства в Україні" вказані об'єднання е юридичними особами. Вони можуть мати самостійний і зведений баланси, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Реєстрація об'єднань провадиться від-повідно до Закону України "Про підприємництво". Об'єднання не відповідають за зобов'язаннями підприємств, які входять до їх складу, а підприємства не відповідають за зобов'язаннями об'єднань, якщо інше не передбачено установчим договором (статутом).
Підприємства, які входять до об'єднання, можуть вийти з його складу зі збереженням взаємних зобов'язань та укладених договорів з іншими підприємствами та організаціями. Вихід структурних підрозділів і самостійних підприємств із об'єднань може здійснюватися за згодою власника майна чи уповноваженого ним органу та за участю трудового колективу з наданням їм прав підприємства. Відмову власника може бути оскаржено трудовим колективом до суду (п. 5 ст. З Закону України "Про підприємства в Україні"). Об'єднання ліквідується за рішенням підприємств, які входять до нього в порядку, встановленому для підприємства Законом України "Про підприємства в Україні". Майно, яке залишилося після ліквідації об'єднання, розподіляється згідно зі статутом об'єднання (п. 6 ст. З цього Закону). Щодо окремих категорій підприємств, зокрема зв'язку, вугільної промисловості, державних електроенергетичних, зазначене правило про вихід з об'єднання та ліквідацію підприємств, які входять до нього (пункти 5, 6 Закону України "Про підприємства в Україні"), зупинено1.
Правові засади об'єднань з участю іноземних суб'єктів гос-* подарювання визначає також Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21 листопада 1995 p.2 і Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідаціюпромислово-фінансових груп, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р.3 Ними передбачено створення транснаціональних промислово-фінансових груп (далі - транснаціональні ПФГ). Це об'єднання, до яких можуть входити як українські, так і іноземні юридичні особи, а саме: промислові, сільськогосподарські підприємства, банки, наукові та проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності. Транснаціональна ПФГ має на меті отримання прибутку. Вона створюється на певний термін для реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, в т. ч. програм згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції.
Транснаціональна ПФГ не має статусу юридичної особи. Головне підприємство (тобто таке, що створене відповідно до законодавства України, виготовляє кінцеву продукцію, здійснює її збут, сплачує податки в Україні, офіційно представляє інтереси транснаціональної ПФГ в Україні та за її межами), а також учасники транснаціональної ПФГ зберігають статус юридичної особи. Вони діють відповідно до Генеральної угоди про сумісну діяльність і повинні дотримуватися законодавства України, в т. ч. про обмеження монополізму та недобросовісну конкуренцію.
Головне підприємство не відповідає за зобов'язаннями учасників транснаціональної ПФГ, а останні, своєю чергою, не несуть відповідальності за зобов'язаннями головного

 
 

Цікаве

Загрузка...