WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Національна програма"Діти україни" - Реферат

Національна програма"Діти україни" - Реферат

складних і надзвичайних умовах;
удосконалення правового законодавства щодо захисту материнства і дитинства.
У подоланні кризи, що склалась, у справі забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей основну роль мають відігравати сім'я, держава, суспільство.
Сім'я
Сім'я є і залишається природним середовищем для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього. Вона має виступати основним джерелом матеріальної та емоційної підтримки, психологічного захисту, засобом збереження і передачі національно-культурних і загальнолюдських цінностей прийдешнім поколінням. У першу чергу сім'я повинна залучати дітей до освіти, культури і прищеплювати загальнолюдські норми суспільного життя. Основними методами збереження та зміцнення здоров'я в умовах сім'ї має стати профілактика захворювань та дотримання певних гігієнічних правил у повсякденному житті, оптимальна фізична активність, загартування організму, повноцінне харчування, запобігання шкідливим явищам - курінню, алкоголізму тощо. Усі державні та суспільні інституції мають підтримувати зусилля батьків або осіб, які їх замінюють, спрямовані на забезпечення відповідних умов для виховання, освіти, розвитку здорової дитини.
Держава
Держава сприяє правовому і соціальному захисту дітей, створенню належних умов для всебічного розвитку молодого покоління. Предметом особливої уваги держави є:
зменшення негативного впливу навколишнього природного середовища на стан здоров'я дітей,розвиток служб планування сім'ї, генетичних центрів, закладів амбулаторно-поліклінічної мережі та забезпечення спеціалізованої медичної допомоги кожній дитині, яка цього потребує;
забезпечення збереження та оптимізація мережі закладів освіти, розвиток і створення нових типів навчально-виховних закладів для дітей різного віку, організація їх повноцінного дозвілля, сприяння розвитку психолого-педагогічних служб, основним завданням яких має бути діагностико-психологічне обстеження, профілактика, корекція, консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу, просвітницька робота, психологічна експертиза нових технологій навчання та виховання.
Під особливою увагою і турботою держави повинні бути діти, які з тих чи інших причин перебувають у скрутних умовах існування. Державна опіка щодо цих дітей має стати одним з пріоритетних напрямів соціальної політики. На зміну ізольованому інтернатному вихованню має прийти інтегроване навчання та виховання.
Реабілітаційні заходи стосовно хворих дітей та дітей-інвалідів розширюватимуться за рахунок розвитку сфери соціальної реабілітації.
Держава всіляко підтримуватиме розвиток усіх форм благодійності та спонсорства стосовно дітей.
Суспільство
Суспільство повинно забезпечити дітям повнокровну участь у всіх сферах діяльності, що їх стосуються. Головні зусилля суспільства та його інституцій мають бути спрямовані на створення розвинутої системи патронажу сімей трудовими колективами та громадськими організаціями, що сприятиме наданню адресної допомоги дітям з особливо неблагополучних, уразливих сімей.
3. ОЧІКУВАНІ НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Здійснення намічених Програмою заходів дасть змогу:
стабілізувати та надалі скоротити рівень смертності дітей у віці до 1 року до 12 на 1000 народжених живими;
знизити рівень смертності дітей від 0 до 14 років до 98 на 100.000 населення відповідного віку за рахунок зменшення смертності від:
інфекційних захворювань - до 3;
вроджених вад розвитку - до 20;
травм, нещасних випадків та отруєнь - до 20;
хвороб нервової системи та органів чуття - до 4;
хвороб органів дихання - до 5;
знизити рівень загальної захворюваності дітей на 15 відсотків;
підвищити рівень охоплення дітей профілактичними щепленнями до 95 відсотків, що дасть змогу:
знизити інфекційну захворюваність у цілому;
ліквідувати захворюваність на поліомієліт та випадки смерті від дифтерії;
довести рівень грудного вигодовування немовлят у віці до 4 місяців до 75 відсотків, що сприятиме значному зменшенню захворюваності дітей молодшого віку;
знизити рівень інвалідизації дитячого населення;
забезпечити право кожної дитини на отримання кваліфікованої медичної допомоги;
скоротити рівень недостатності харчування дітей, подолати вітамінну (вітаміни А і С) та йодну недостатність у дітей;
створити економічні умови для розвитку вітчизняної індустрії дитячого харчування, що дасть змогу скоротити обсяги закупівлі продуктів дитячого харчування за кордоном;
поліпшити якість освіти та виховання дітей з урахуванням їх індивідуальних здібностей і потреб;
створити належні умови для соціальної адаптації та захисту інтересів дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків, дітей-інвалідів;
забезпечити підтримку творчо обдарованої особистості;
забезпечити формування нових засад соціального та правового захисту дітей та сімей з дітьми;
забезпечити інтеграцію зусиль центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
" Указ Президента від 18.01.1996 № 63/96 "Про Національну програму "Діти України""
" Соціальні програми України. Методичний збірник. - К., 2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...