WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Закон України “Про позашкільну освіту”, його роль в досконаленні системи освіти - Реферат

Закон України “Про позашкільну освіту”, його роль в досконаленні системи освіти - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Закон України "Про позашкільну освіту", його роль в досконаленні системи освіти
Відповідно до Конституції України в червні 2000 року Верховною Радою України прийнятий Закон України "Про позашкільну освіту". Він визначає державну політику в сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні освітні та виховні засади.
Позашкільний навчальний заклад - це широкодоступний заклад освіти, який дає дітям та юнацтву додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, а також забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.
Позашкільна освіта та виховання - процес безперервний. Він не має фіксованих термінів завершення і послідовно переходить із однієї стадії в другу від створення умов, сприятливих для творчої діяльності дітей та підлітків, до забезпечення їх співробітництва у творчому процесі та самостійній творчості, яка і формує потребу особистості у подальшому творчому сприйнятті світу.
Завданням Закону України "Про позашкільну освіту" є:
забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти;
визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти;
створення нормативно-правової бази для подальшого розвитку позашкільної освіти;
встановлення правових засад діяльності позашкільних навчальних закладів;
визначення основних напрямів, змісту і форм навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах;
визначення прав та обов'язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про позашкільну освіту;
створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб з метою розвитку позашкільної освіти;
регулювання відносин між органами державної влади і навчальними закладами, установами та організаціями, які визначають зміст, форми і методи позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів;
створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів позашкільних навчальних закладів.
Основні напрями роботи позашкільного навчального закладу на сучасному етапі - це вдосконалення навчально-виховного процесу, поліпшення його методичного забезпечення, впровадження Концепції позашкільної освіти і виховання, проведення експериментальної роботи з актуальних проблем позашкільної освіти.
Основні напрями і зміст позашкільної освіти та виховання:
Соціо-культурний - передбачає допомогу дитині у визначенні свого статусу як особистості через включення її у систему соціальних відносин, зростання її престижу і авторитету, виконання різних соціальних ролей, раннє залучення до участі у вирішенні трудових, соціально-політичних, моральних проблем суспільства.
Художньо-естетичний - забезпечує художньо-естетичну освіченість та вихованість особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, формування її художньо-естетичної культури засобами кращих національних і світових культурологічних надбань, сприяє виробленню умінь примножувати культурно-мистецькі традиції свого народу.
Дослідницько-експериментальний - передбачає включення дітей та підлітків у науково-дослідну, пошукову діяльність, поширення наукових знань та їх перетворення в інструмент творчого освоєння світу.
Науково-технічний - спрямований на формування у дітей і підлітків техніко-технологічних знань, розширення їх політехнічного світогляду, задоволення потреб юної особистості у вдосконаленні освіти з основ інформатики та комп'ютеризації, конструкторської, експериментальної та винахідницької діяльності, реалізації здібностей шляхом пошуку та розвитку вмінь, навичок технічного моделювання, конструювання тощо.
Еколого-природничий - забезпечує оволодіння знаннями про навколишнє середовище (природне і соціальне), усвідомлення себе частиною природи та можливість постійного спілкування з нею; формування екологічної культури особистості, набуття навичок і досвіду вирішення екологічних проблем та передбачення можливих наслідків власної природоперетворюючої діяльності, залучення до практичної природоохоронної роботи, екологічної діяльності зі збереження навколишнього середовища.
Туристсько-краєзнавчий - передбачає залучення до активної діяльності у сфері туризму і краєзнавства, дослідництва та пошуку у сфері знань про комплексну генетичну картину життя певних територій, вивчення окремих географічних об'єктів і явищ соціального життя у природно-історичному аспекті, а також формування фізично здорової і духовно розвиненої особистості.
Фізкультурно-оздоровчий - забезпечує науково-обґрунтований об'єм рухової активності молоді, формування у неї навичок здорового способу життя як невід'ємного компоненту загальної культури особистості та оволодіння системою знань про людину, її повноцінний, фізичний і духовний розвиток, формування фізичних здібностей, зміцнення здоров'я, гармонії духу і тіла.
Військово-патріотичний - забезпечує формування громадянина, виховання високих духовних якостей і патріотичних почуттів та глибокої громадянської відповідальності за долю українського народу та держави, підготовку молодого покоління до військової служби.
Дозвіллєво-розважальний - передбачає організацію культурного дозвілля дітей та підлітків, спілкування з однолітками у різних формах ігрової та дозвіллєво-розважальної діяльності, поліпшення психологічного здоров'я, зняття психічної та фізичної напруги.
Такі напрями діяльності мають створити умови для професійної орієнтації та самовизначення особистості: від формування стійких мотивів до самореалізації у професійній діяльності, підготовку молоді до змін професій, адаптації до ринкової

 
 

Цікаве

Загрузка...