WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Об'єкти цивільних прав - Реферат

Об'єкти цивільних прав - Реферат

папери і фондову біржу", не євичерпним, адже в ньому не вказані такі документи, порядок випуску та обігу яких врегульований ін-шими нормативними актами України і які віднесені до цінних паперів світовою практикою. Зокрема, до таких цінних паперів відносяться коносаменти та чеки.
Грошові цінні папери виражають право їх держателів на цінність у вигляді певної суми грошей. Держатель грошового цінного папера має право на отримання грошової суми, що визначена в ньому. До грошових паперів належать" акції, векселі, чеки, ощадні сертифікати та ін.
Цінні папери за своїми емітентами, що випускають їх і зобов'язані здійснити передбачені в них дії, поділяються на державні; випущені за рішенням місцевих -рад народних депутатів; приватні
Державні цінні папери випускаються державою Це, наприклад, приватизаційні папери, казначейські зобов'язання. Державні цінні папери гарантовані усіма активами держави
До цінних паперів, що випускаються за рішенням місцевих рад народних депутатів, відносяться облігації місцевих позик, гарантовані майном відповідних адміністративно-територіальних утворень.
До приватних цінних паперів відносяться ті папери, що випускаються приватними особами (акції акціонерних товариств, облігації підприємств тощо). Цінні папери, що випускаються в обіг приватними особами, гаран-товані виключно майном цих осіб.
В залежності від способу визначення уповноваженої особи, яка є власником цінного папера, останні поділяються на іменні, ордерні та цінні папери на пред'явника. В залежності від того, до якого із цих видів належить цінний папір, визначається спосіб його передачі.
Іменним цінним папером є такий документ, в тексті якого зазначений його власник Однак для легітимації володільця цінного папера у якості суб'єкта права необхідно, щоб його ім'я було зазначене не лише у тексті цінного папера, а й у реєстрі власників іменних цінних паперів. Зокрема, у Законі України "Про Національну депозитарну систему і особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" вказано, що права на участь в управлінні на одержання доходу тощо (тобто як майнові, так і особисті права), які випливають із іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів. На наш погляд, досить точно поняття іменного цінного папера будо дане М. М. Агарковим, який визначав іменний цінний напір як документ, який легітимує свого утримувача у якості суб'єкта зазначеного v ньому права, якщо він визначений у якості такого як в тексті документа, так і в книзі зобов'язаної особи (реєстрі)1.
Іменні цінні папери можуть переходити від одних до інших осіб, однак це пов'язане з виконанням певних формальностей. Так, для передачі іменного цінного папера необхідно поставити на ньому передавальний запис і внести відповідні зміни до реєстру власників іменних цінних паперів. Крім того, можуть встановлюватись обмеження чи навіть заборона щодо передачі іменних документів як v законодавстві, так і в самих цінних паперах. Зокрема, іменним цінним папером, що не підлягає обігу, а його продаж (відчуження) іншим особам визнається недійсним, є іменний ощадний сертифікат.
До іменних цінних паперів можуть відноситись; акції, ощадні сертифікати, облігації.
Ордерним цінним папером є такий документ, держатель якого є легітимованим у якості суб'єкта зазначеного у ньому права, якщо на ньому зупиняється безперервний ряд передавальних записів. Із даного визначення можна зробити висновок, що ордерні цінні папери передаються шляхом вчинення на них передавального запису - індосаменту, який може бути іменним або бланковим При вчиненні іменного індосаменту вказується ім'я особи, що передає цей документ (індосант), а також ім'я набувача (індосата). У разі ж передачі ордерного цінного папера шляхом вчинення бланкового передавального запису індосанту достатньо просто поставити у документі свій підпис. Держатель ордерного цінного папера, до якого він перейшов через бланковий індосамент, може у будь-який час вписати своє ім'я у документ.
Таким чином, держателю ордерного документа надана не обтяжена особливими формальностями можливість передачі прав по цінному паперу. Слід підкреслити, що кожний індосант по ордерному цінному паперу від-повідає не тільки за дійсність права, яке він передає разом з документом, але й за його здійснення. Найбільш поширеними ордерними цінними паперами є коносамент і вексель.
Однією із основних відмінностей між .іменними і ордерними цінними паперами є те, що при передачі іменного цінного папера відчужувач відповідає лише за дійсність права, яке випливає із документа, а при передачі ордерного цінного папера відчужувач (індосант) відповідає не тільки за дійсність права, яке випливає з документа, але й за його здійснення. Держатель ордерного цінного папера може звернутись до кожного індосанта з вимогою задоволення прав, які посвідчуються цінним папером.
Під цінними паперами на пред'явника розуміють папери, володіння якими безпосередньо забезпечує можливість здійснення виражених у них прав. Здійснити право за цінними паперами на пред'явника може особа, що його пред'явить.
Цінні папери на пред'явника відрізняються від іменних та ордерних за такими ознаками:
1) вони випускаються без зазначення особи, яка має право на цінність за документом, а суб'єктом виражених у них прав визначають свого держателя, який пред'являє їх зобов'язаній особі;
2) вони передаються шляхом простої передачі документа новому держателю.
4. ПОСЛУГИ ЯК ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Цивільні правовідносини можуть складатися не лише стосовно вже існуючих матеріальних і духовних благ, а й з приводу створення нових або зміни наявних благ. Об'єктом правовідносин, що виникають з приводу створення чи зміни матеріальних або духовних благ, вважається результат роботи.
Об'єктами, здатними забезпечувати задоволення інтересів, можуть виступати блага як відокремлені від дій, що їх породили, так і невідокремлені. Більшість благ відокремлені від таких дій. Але бувають випадки, коли результат діяльності є таким, що не може бути відокремленим від дій виконавця, не може бути відтвореним без дій того, хто їх чинить (наприклад, задоволення слухача від живої гри музиканта, а не від її запису). Сама діяльність однієї особи може бути джерелом задоволення інтересу іншої особи. Це дає змогу дії такого роду відносити до об'єктів цивільних прав. А відтак, об'єктом цивільних правовідносин можуть бути різноманітні послуги.
Послуги можуть бути фактичними і юридичними. Фактичні послуги - це результат діяльності, споживча вартість (благо), яка створюється працею. Юридичні послуги - це сама діяльність направлена на задоволення інтересів інших осіб. Для цивільного права мають значення різні форми вираження і здійснення тих чи інших послуг. Але незалежно від форми, послуга завжди є благом, носить вартісний характер, її можна оцінити в грошах. Через це вона й може виступати об'єктом цивільних правовідносин.

 
 

Цікаве

Загрузка...