WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правова держава: поняття й ознаки - Реферат

Правова держава: поняття й ознаки - Реферат

(авторитарна тиранія, бюрократична олігархія - реакційно-реставраторські сили, а також войовнича охлократія, антигуманна технократія - демагогічно популістські сили) .
Правова держава - шлях до відродження природно-історичних прав і свобод, пріоритету громадянина в його відношенні з державою,загальнолюдських початків у праві, самоцінності людини. Поняття "правова держава" - це фундаментальна загальнолюдська цінність, така ж, як демократія, гуманізм, права людини, політичні й економічні свободи, лібералізм та інші. Суть ідеї правової держави - у пануванні права в суспільному і політичному житті, наявності суверенної правової влади. За допомогою поділу влади держава організується і функціонує правовим способом, ця міра, масштаб демократизації політичного життя. Правова держава відчиняє юридично рівний доступ до участі в політичному житті всім напрямкам і рухам. У чому ж полягає відмінність правової держави від держави як такої? Держава як така характеризується її всевладдям, непов'язаністю правом, свободою держави від суспільства, незахищеністю громадянина від сваволі і насильства з боку державних органів і посадових осіб. На відміну від неї правова держава обмежена правом, виходить із верховенства закону, діє строго у визначених межах, установлених суспільством, підпорядковується товариству, відповідальна перед громадянами, забезпечує соціальну і правову захищеність громадян. Водночас правова держава, як і всяка держава, має загальні риси, що зводяться до таких:
" Їй властива державна влада як засіб проведення внутрішньої і зовнішньої політики.
" Вона являє собою політичну організацію суспільства, засновану на відповідному соціально-економічному базисі суспільства.
" Має у своєму розпорядженні спеціальний державний механізм.
" Має визначену адміністративно-територіальну організацію на своїй території.
" Існує завдяки податкам та іншим зборам.
" Має державний суверенітет.
Особливості механізму правової держави полягають у натсупному:
" Усі його структурні частини й елементи функціонують на основі принципу поділу влади, строго у відповідності зі своїм цільовим призначенням.
" Наділені владними повноваженнями, структурні частини й елементи правової держави у своїй специфічній формі діяльності реалізують волю суспільства.
" Структурні частини й елементи правової держави усю свою діяльність строго поєднують із чинним законодавством.
" Посадові особи несуть персональну відповідальність за зазіхання на права і свободи громадян, гарантовані конституцією й іншими нормативно-правовими актами.
" Права і свободи громадян забезпечуються органами правової держави.
" Механізм правової держави є засобом її існування.
" Функції правової держави реалізуються за допомогою її механізму.
У такий спосіб у правовій державі її механізм вільний від бюрократизму й адміністративно-командних методів керування. Його демократичний характер обумовлений відповідальністю перед товариством на службі якого він знаходиться. Правова держава - концентроване вираження цивільного суспільства. У силу цього його етапи розвитку в цілому і загальному збігаються з етапами розвитку громадянського суспільства. Водночас, оскільки всяка держава має відому самостійність по відношенню до суспільства, то етапам розвитку правової держави властиві визначені особливості, що відбивають його політичний характер. Перший етап розвитку правового цивільного суспільства - це становлення ринкової економіки, підприємництва, гласності, свободи засобів масової інформації, соціальної захищеності громадян. Другий етап - утвердження ринкової економіки, різноманітних форм підприємництва, забезпечення соціальної захищеності громадян, наявність гласності, вільної діяльності засобів масової інформації. Крім цього іноді виділяють також і інші ознаки правової держави:
" зосередження всіх прерогатив державно-владного регулювання в системі державних інститутів;
" наявність розвинутого цивільного товариства;
" створення антимонопольних механізмів, що перешкоджають зосередженню владних повноважень у якійсь одній ланці або інституті;
" встановлення в законі і проведення на ділі суверенності державної влади;
" формування суспільством на основі норм виборчого права законодавчих органів і контроль за формуванням і вираженням законодавчої волі в законах;
" відповідність внутрішнього законодавства загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права;
" правова захищеність усіх суб'єктів соціального спілкування від довільних рішення будь-кого;
" звеличення суду як зразка, моделі і засобу забезпечення правової державності;
" відповідність законів праву і правовій організації системи державної влади;
" єдність прав і обов'язків громадян.
Такі основні характеристики правової держави. У них концентруються загальнолюдські цінності, сформовані в процесі тривалого розвитку державно-організованого суспільства. Природний прогрес людського життя вносить, і буде вносити нові елементи в теорію і практику будівництва правової держави.
?
Список використаної літератури
" Арістотель. Політика. - М.: 1911.
" Венгеров А.Б. Теорія держави і права. Ч.1. Теорія держави - М.: Юристъ, 1995.
" Губа А.В., Письменицький А.А., Слинько Д.В. Теорія держави і права. Посібник для студентів - Харків, 2000.
" Гуменюк А.Р. О едином правовом пространстве как условии формирования правового государства. - М.: 1994.
" Дробязко С.Г. Роль законодавства в утворенні матеріально-технічної бази комунізму - Мінск, 1971.
" Загальна теорія держви і права. Підручник /Під ред. Лазарєва В.В. - М.: Юристъ, 1996.
" Комаров С.А. Загальна теорія держави і права. Підручник - М.: Юрайт, 1997.
" Конституція України.
" Конституційне право зарубіжних країн - М.:1995.
" Лазарєв В.Н. Загальна теорія права і держави - М.: 1994.
" Макаров О.В. Співвідношення права і держави - С-Пб., 1995.
" Монтеск'є Ш.Л. Вибрані твори. - М.: Політвидав, 1955.
" Нерсесянц В.С. Правовий характер взаємовідносин особистості, суспільства і держави /Соціалістична правова держава: проблеми і судження - М.: 1989.
" Спірідонов Л.І. Теорія держави і права - С-Пб., 1995.
" Теорія держави і права. Курс лекцій /Під ред. Марченка М.Н. - М.:Зерцало, 1997.
" Теорія держави і права. Курс лекцій /Під ред. Матузова Н.І. і Малька А.В. М.: Юрист, 1997.
" Туманов В.А. Права людини і виконавча влада /Радянська держава і право - 1990, № 2.
" Фаткуллін Ф.Н. Основні вчення про право і державу. Навчальний посібник - Казань: КФЕІ, 1997.
" Федералізм і демократія /Держава і право - 1992, № 4.
" Хропанюк В.Н. Теорія держави і права. Навчальний посібник для вищих учбових закладів /Під ред. проф. Стрекозова В.Г. - М.: Отчизна, 1993.
" Четвернін В.А. Демократична конституційна держава. Введення в теорію - М.: 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...