WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання зовнішньоекономічних консигнаційних і концесійних угод - Реферат

Правове регулювання зовнішньоекономічних консигнаційних і концесійних угод - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Правове регулювання зовнішньоекономічних консигнаційних і концесійних угод"
ПЛАН
1. Основні типи і переумови застосування консигнаційних угод, їх правове регулювання
2. Концесійні угоди, особливості їх укладання і питання правового регулювання
Список використаної літератури
1. Основні типи і переумови
застосування консигнаційних угод, їх правове регулювання
Договір консигнації являє собою різновид договору комісії. Він передбачає, що експортер (консигнант) постачає товар на склад посередника (консигнатора) для подальшої реалізації їх на ринку консигнатора протягом певного терміну.
Консигнатор здійснює платежі консигнанту по мірі пеалізації товару зі складу. Нереалізовані товари посередник має право повернути експортеру.
Така форма торгівлі використовується за умови: слабкого освоєння ринку; поставки нових товарів чи товарів масового виробництва, в стійкому збуті яких експортер не впевнений.
Особливості договору консигнації:
- визначення терміну реалізації, протягом якого товари повинні бути продані.
- визначення суми вартості товарів, які одночасно зберігаються на консигнаційному складі і поповнюються залежно від ступеня їх реалізації
- визначення типу консигнації:
Незворотня -якщо якась частина товару не буде реалізована у певний термін, консигнатор зобов"язується купити її у консигнанта за тверду суму.
Частково зворотня - консигнатор зобов"язаний реалізувати товар на певну суму, а товари на залишок суми, якщо їх не вдається реалізувати повернути консигнанту.
Зворотня - всі нереалізовані товари повинні бути передані консигнанту, або є можливість продовдити термін консигнації або надати знижку.
За умов консигнаційних угод (різновид комісії) консигнант поставляє консигнатору певні товари для подальшої їх реалізації на обумовленому ринку. Товари є власністтю консигнанта до їх реалізації. Консигнатор здійснює оплату по мірі реалізації тов. Консигнатор зобов'язаний застрах. товари, реалізувати їх за визнач.строк та здійсн.оплату.
Виділяють консигнацію: без повернення, з поверненням, з частковим поверненням.
За умов першої товари не реалізовані консигнатором мають бути ним викуплені. Консигнація з поверненням передбачає повернення консигнанту нереалізованої продукції. Консигнація з частковим поверненням передбачає повернення консигнанту певної частини нереаліз.товарів а іншу частину викупає консигнатор. Консигнатор отримує винагороду від консигнанта. Важливою передумовою є те, що консигнатор, як посередник мусить ефективно функціонувати на певному збутовому ринку, мати власні потужності, приміщення, склади, фін.ресурси, не має права реалізувати на даному ринку товари що конкурують з наданими консигнантом.
2. Концесійні угоди, особливості їх укладання і питання правового регулювання
Концесія - надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб'єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов'язань по створенню (будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) об'єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику;
Договір концесії (концесійний договір) - договір, відповідно до якого уповноважений орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування (концесієдавець) надає на платній та строковій основі суб'єкту підприємницької діяльності (концесіонеру) право створити (побудувати) об'єкт концесії чи суттєво його поліпшити та (або) здійснювати його управління (експлуатацію) відповідно до цього Закону з метою задоволення громадських потреб;
Основними принципами діяльності, пов'язаної з наданням та отриманням концесії (далі - концесійної діяльності), є: законність здійснення концесійної діяльності; державне регулювання концесійної діяльності та контроль за її здійсненням; здійснення концесійної діяльності на підставі концесійного договору; вибір концесіонерів переважно на конкурсній основі; врахування особливостей надання об'єкта у концесію в окремих сферах господарської діяльності; комплексне використання об'єкта концесії; взаємовигода сторін у концесійному договорі; державні гарантії капіталовкладень концесіонера; оплатне використання об'єкта концесії; забезпечення законних прав та інтересів споживачів товарів (робіт, послуг), що надаються концесіонером; стабільність умов концесійних договорів; розподіл ризиків між сторонами концесійного договору; участь держави, органів місцевого самоврядування у частковому фінансуванні об'єктів концесії, які мають соціальне значення.
Передача концесіонером своїх майнових прав, що випливають з концесійного договору чи об'єктів концесії, повністю або частково третім особам можлива тільки за умови надання на це згоди концесієдавця, якщо інше не встановлено спеціальним законом про концесійну діяльність в окремих сферах господарської діяльності.
Відносини щодо надання в концесію об'єктів права державної чи комунальної власності регулюються концесійним договором, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.
Спеціальними законами можуть визначатися особливості здійснення концесійної діяльності в окремих сферах господарської діяльності.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору. Концесійний договір укладається на строк, визначений у договорі, який має бути не менше 10 років та не більше 50 років.
Концесійний договір вважається укладеним з дня досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.
Строк дії концесійного договору може бути змінений за згодою сторін в межах строків, передбачених частиною першою цієї статті.
Кабінетом Міністрів України можуть бути затверджені типові концесійні договори для здійснення певних видів концесійної діяльності.
Істотними умовами договору концесії є:

 
 

Цікаве

Загрузка...