WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Порядок та форми розрахунків у господарському обороті - Реферат

Порядок та форми розрахунків у господарському обороті - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Порядок та форми розрахунків
у господарському обороті"
ПЛАН
1. Основні правові засади розрахунків у господарському обороті
2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
3. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень
4. Договірне списання
5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
6. Розрахунки за акредитивами
7. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості
1. Основні правові засади розрахунків
у господарському обороті
Порядок проведення розрахункових операцій за безготівковими розрахунками регулюється Інструкцією "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 № 135 та іншими нормативно-правовими актами Національного банку.
Банки здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів на підставі відповідних договорів і своїх внутрішніх правил здійснення безготівкових розрахунків, якщо ці правила відповідають вимогам даної Інструкції, інших нормативно-правових актів.
Кошти з рахунків клієнтів банки списують тільки за дорученнями власників цих рахунків або за розпорядженнями стягувачів - у випадках, передбачених розділом V вищезазначеної Інструкції,
Доручення платників та розпорядження стягувачів про списання коштів з рахунків платники та стягувані складають на відповідних бланках розрахункових документів, форма та порядок оформлення яких визначаються даною Інструкцією.
Платник може давати доручення про списання коштів зі свого рахунку в формі електронного розрахункового документа, якщо це передбачено договором між ним і банком.
При здійсненні розрахунків можуть застосовуватись акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також форми розрахунків за розрахунковими чеками та з використанням розрахункових документів на паперових носіях та в електронному вигляді.
Дана Інструкція встановлює правила використання при здійсненні розрахункових операцій платіжних інструментів у формі:
o меморіального ордера;
o платіжного доручення;
o платіжної вимоги-доручення;
o платіжної вимоги;
o розрахункового чека;
o акредитива.
2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
Банк приймає до виконання платіжне доручення від платника за умови, якщо сума цього платіжного доручення не перевищує суму, що є на його рахунку.
Платіжні доручення застосовуються в розрахунках за товарними і нетоварними платежами:
o за фактично відвантажену/продану продукцію (виконані роботи, надані послуги тощо);
o у порядку попередньої оплати - якщо такий порядок розрахунків установлено законодавством та/або обумовлено в договорі;
o для завершення розрахунків за актами звірки взаємної заборгованості підприємств, які складені не пізніше строку, установленого чинним законодавством;
o для перерахування підприємствами сум, які належать фізичним особам (заробітна плата, пенсії тощо), на їх рахунки, що відкриті в банках;
o для сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та/або державних цільових фондів;
o в інших випадках відповідно до укладених договорів та/або . чинного законодавства.
3. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень
Платіжні вимоги-доручення можуть застосовуватися в розрахунках усіма учасниками безготівкових розрахунків.
Верхня частина вимоги-доручення оформляється, одержувачем коштів згідно з вимогами до заповнення реквізитів розрахункових документів, і передається безпосередньо платнику не менше ніж у двох примірниках.
Доставку вимог-доручень до платника може здійснювати банк одержувача через банк платника на договірних умовах.
У разі згоди оплатити вимогу-доручення платник заповнює її нижню частину і подає до банку, що його обслуговує.
Сума, яку платник погоджується сплатити одержувачу та зазначає в нижній частині вимоги-доручення, не може перевищувати суму, яку вимагає до сплати одержувач і яка зазначена у верхній частині вимоги-доручення.
Банк платника приймає вимогу-доручення від платника протягом 20 календарних днів з дати оформлення її одержувачем.
Платіжна вимога-доручення повертається без виконання, якщо сума, що зазначена платником, перевищує суму, що є на рахунку платника.
Розрахунки платіжними вимогами в разі здійснення примусового списання (стягнення) коштів на підставі рішень судів та інших державних і недержавних органів
Стягувані, які мають рахунки в банках, і стягувані, які рахунків у банках не мають, здійснюють примусове списання (стягнення) коштів з рахунків платників, відкритих у банках, у порядку, передбаченому цим розділом.
Порядок виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів з платників, рахунки яким відкриті в органах державного казначейства, визначається і регулюється нормативно-правовими актами Державного казначейства України.
У разі надходження до банку платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів з цих рахунків вони передаються для виконання відповідному органу державного казначейства, якщо це передбачено договором між банком та цим органом державного казначейства, в іншому випадку повертаються без виконання в порядку, передбаченому пунктами 15 і 16 розділу іі даної Інструкції.
Примусове списання (стягнення) коштів з рахунків платників дозволяється лише у випадках, установлених законами України.
Примусове списання (стягнення) суми боргового зобов'язання за кредитним договором здійснюється банком на підставі відповідного наказу в разі несвоєчасного погашення позичальником, що є клієнтом цього банку, кредиту або відсотків за його користування.
Списання коштів з рахунку боржника на підставі наказу про примусову сплату боргового зобов'язання банк оформляє меморіальним ордером у порядку, передбаченому пунктом 23

 
 

Цікаве

Загрузка...