WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Перелічіть види податкових правопорушень і які санкції фінансової відповідальності, заходи адміністрації і кримінальна відповідальність за кожне з них - Реферат

Перелічіть види податкових правопорушень і які санкції фінансової відповідальності, заходи адміністрації і кримінальна відповідальність за кожне з них - Реферат


Реферат на тему:
"Перелічіть види податкових правопорушень і які санкції фінансової відповідальності, заходи адміністрації і кримінальна відповідальність за кожне з них настання"
В ст.67 Конституції України сказано: "Кожен зобов'язаний сплачувати податки та збори в порядку і розмірі, встановлених законом". Кожен із суб'єктів податкових правовідносин зобов'язаний дотримуватися норм податкового права. І в разі порушення цих норм держава застосовує заходи примусу. До відповідальності можуть бути притягнуті всі учасники по-даткових правовідносин: платники податку, податкові органи та їх посадові особи, особи, що сприяють сплаті податків (банки, інші кредитні установи, їх керівники).
В широкому значенні під "податковим правопорушенням" розуміють будь-які порушення норм податкового права, за які передбачене застосування санкцій, фінансово-правових норм, притягнення до адміністративної, кримінальної чи дисциплінарної відповідальності.
Платник податку може бути притягнутий до відповідальності у разі:
- ухилення від сплати податку, іншого обов'язкового платежу;
- заниження об'єкта оподаткування;
- несвоєчасної сплати податку, іншого обов'язкового платежу;
- неподання (несвоєчасного подання) податкових декларацій, розрахунків, інших документів, необхідних для обчислення податків, обов'язкових платежів до податкових органів;
- неподання (несвоєчасного подання) до банку платіжних доручень на сплату податків, інших обов'язкових платежів;
- недопущення перевіряючих для обстеження приміщень, що використовуються для отримання доходів, тощо.
Не сплачені у встановлені строки податки, інші обов'язкові платежі до бюджету, державних цільових фондів, пеня та штрафи, застосовані до платника, визнаються податковою заборгованістю.
За наявності податкової заборгованості платник не буде притягуватись до юридичної відповідальності у випадку:
- надання йому відстрочки (розстрочки) на умовах податкового кредиту;
- списання податкової заборгованості, яке провадиться у випадках, передбачених законами України (наприклад, ст.18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" №2181-ІІІ від 21.12.2000р.);
- реструктуризації податкової заборгованості, що здійснюється відповідно до законодавства України (наприклад, згідно Закону України від 5 березня 1997 р. "Про реструктуризацію заборгованості Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату "Криворіжсталь").
Згідно статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" №2181-III від 21 грудня 2000 року (далі Закон) штрафні санкції за порушення податкового законодавства накладаються на платника податків у розмірах, визначених цією статтею, крім штрафних санкцій за порушення ва-лютного законодавства, що встановлюються окремим законодавством.
Штрафні санкції накладаються контролюючими органами, а у випадку, передбаченому пунктом 17.2 цієї статті, самостійно нараховуються та сплачуються платником податків.
Платник податків, що не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку.
Для фізичних осіб, які займають посади, що підпадають під визначення суб'єктів корупційних діянь відповідно до закону, за неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи таких фізичних осіб, отриманих протягом зайняття такої посади, штраф застосовується у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку.
У разі коли контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання платника податків, останній сплачує штраф у розмірі десяти відсотків суми податкового зобов'язання за кожний повний або неповний місяць затримки податкової декларації, але не більше п'ятдесяти відсотків від суми нарахованого податкового зобов'язання та не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У разі коли контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового зобов'язання платника податків такий платник податків зобов'я-заний сплатити штраф у розмірі п'яти відсотків від суми недоплати за кожний з податкових періодів, установлених для такого податку, збору (обов'язкового платежу), починаючи з податкового періоду, на який припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким платником податків податкового повідомлення від контролюючого органу, але не більше двадцяти п'яти відсотків такої суми та не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У разі коли платника податків (посадову особу платника податків) засуджено за скоєння злочину щодо ухилення від сплати податків або якщо платник податків декларує переоцінені або недооцінені об'єкти оподаткування, що призводить до заниження податкового зобов'язання у великих розмірах, такий платник податків сплачує штраф у розмірі п'ятде-сяти відсотків від суми недоплати, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Заниженням податкового зобов'язання у великих розмірах вважається сума недоплати, яка встановлюється на рівні, визначеному Кримінальним кодексом України.
У разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання протягом граничних строків, визначених цим Законом, такий платник податку зобов'язаний сплатити штраф у таких розмірах:
при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, - у розмірі десяти відсотків такої суми;
при затримці від 31 до 90 календарних днів включно, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, - у розмірі двадцяти відсотків такої суми;
при затримці, що є більшою 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, -у розмірі п'ятдесяти відсотків такої суми.
Для фізичних осіб, які займають посади, що підпадають під визначення суб'єктів корупційних діянь відповідно до закону, за неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи таких фізичних осіб, отриманих протягом зайняття такої Посади, штраф застосовується у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку.
Крім санкцій, які встановлені Законом. Інструкція про порядок застосування та

 
 

Цікаве

Загрузка...