WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основи житлового права України - Реферат

Основи житлового права України - Реферат


Реферат на тему:
"Основи житлового права України"
ПЛАН
1. Житлове право України: поняття і предмет його правового регулювання
2. Житлове законодавство України, загальна характеристика. Житловий Кодекс України
3. Житловий фонд України та його види. Право громадян на житло і форми його реалізації
4. Список використаної літератури
1. Житлове право України: поняття і предмет його правового регулювання
Житлове право України - це сукупність правових норм, що регулюють житлові правовідносини між громадянами та громадян із державними та громадськими організаціями у процесі реалізації конституційного права людини і громадянина на житло.
Правове регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі вирішення житлових питань, забезпечується комплексною галуззю права, котра охоплює норми цивільного, адміністративного, земельного, господарського, сімейного та інших спеціальних галузей права, об'єднання і кодифікація яких утворили нову галузь - житлове право.
Предметом правового регулювання житлового права України є правовідносини, що виникають у процесі: а) реалізації права на житло; б) надання людині й громадянинові жилих приміщень у користування; в) користування людиною жилим приміщенням; г) управління житловим фондом; д) експлуатації та охорони житлового фонду; е) капітального й поточного будівництва житла; є) виключення з житлового фонду жилих будинків і приміщень, що не придатні для проживання; ж) розгляду житлових спорів та ін.
Житлові правовідносини виникають, змінюються і припиняються відносно вже готового жилого будинку чи іншого приміщення, придатного для проживання людини. Вони неоднорідні, і більшість із них мають майновий характер, складаються у сфері розподілу й користування житлом.
Всі вищеназвані житлові правовідносини регулюються системою норм житлових нормативно-правових актів, що складають житлове законодавство України.
2. Житлове законодавство України, загальна характеристика. Житловий Кодекс України
Житлове законодавство України базується на Конституції України і складається з нормативно-правових актів у галузі цивільного, житлового законодавства, цього Кодексу та інших нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у житловій сфері та прийнятих на їх виконання інших нормативно-правових актів. Воно забезпечується розвитком і охороною всіх видів державного житлового фонду, утворенням ринкової системи житлового забезпечення громадян через приватизацію житла, справедливим розподілом жилої площі під контролем громадськості.
Систему нормативно-правових актів, що регулюють житлові відносини в Україні, складають: Конституція України; Житловий кодекс України; Закон України про приватизацію державного житлового фонду та інші закони; укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти.
Конституційне право на житло вважається забезпеченим лише тоді, коли громадянин України має житло, що відповідає установленим нормам і придатне для проживання. За відсутності такої жилої площі та потреби в соціальному захисті громадянин визнається таким, що потребує покращення житлових умов і згідно з чинним законодавством може претендувати на одержання відповідного житла, яке надається за правом наймання державою чи органами місцевого самоврядування безоплатно, або на забезпечення себе і своєї сім'ї житлом за свій рахунок за доступну для них плату.
Основними завданнями житлового законодавства є регулювання житлових відносин із метою:
забезпечення конституційного права громадянина України на житло;
належного використання і збереження всіх видів житлового фонду;
зміцнення законності в царині житлових відносин за ринкової економіки.
Житлове законодавство регулює відносини щодо:
" виникнення, здійснення і припинення права власності на житло;
" обліку громадян, які потребують одержання житла або поліпшення житлових умов;
" реалізації прав власників житла і користувачів житлом;
" забезпечення збереження, утримання, експлуатації і ремонту житлового фонду;
" надання, споживання, оплати житлово-комунальних послуг;
" бронювання житла, яке перебуває у державній та комунальній власності;
" приватизації та реприватизації житлового фонду відповідно до закону;
" забезпечення житлом громадян, які потребують соціального захисту та соціальних гарантій щодо оплати такого житла;
Відносини, пов'язані з відведенням земельних ділянок для житлового будівництва, будівництвом і реконструкцією житлових будинків, наданням кредитів, регулюються відповідним законодавством, будівельними і санітарними нормами з урахуванням норм Житлового Кодексу України.
Житловий кодекс України набрав чинності з дня опублікування, крім: пункту 10) статті 15, який ввівся в дію з 01 січня 2006 року; пункт 1) частини 1 статті 87, який вводиться в дію з 01 січня 2007 року; пункт 4) частини 1 статті 87, який вводиться в дію з 01 січня 2008 року.
До приведення законодавства у відповідність із Житловим кодексом України акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу.
Житловий кодекс України застосовується до житлових правовідносин, що виникли після введення його в дію.
У житлових правовідносинах, що виникли до введення в дію Житлового кодексу України, здійснення прав і обов'язків учасників цих правовідносин після 1 січня 2004 року регулюється відповідно до цього Кодексу.
3. Житловий фонд України та його види. Право громадян на житло і форми його реалізації
Житловий фонд - складний інженерний комплекс, що криє в собі; а) жилі будинки і приміщення в інших будівлях; б) різноманітне теплоенергетичне обладнання; в) автоматичні засоби управління та експлуатації; г) розгалужену мережу комунікацій; д) протипожежне, ліфтове, сантехнічне та інше устаткування. Простіше: житловий фонд - сукупність усіх видів житла усіх форм власності.
Різновидами житлового фонду України є житловий фонд загального, соціального та спеціального призначення, за формою власності житловий фонд буває приватним та державним.
Житловий фонд загального призначення - сукупність житла усіх форм власності, який використовується громадянами на загальних підставах;
Житловий фонд соціального призначення - сукупність житла усіх форм власності, яке надається безоплатно або за доступну плату громадянам України, що потребують соціального захисту;
Житловий фонд спеціального призначення - сукупність житла усіх форм власності, яке надається працівникам підприємств, установ,

 
 

Цікаве

Загрузка...