WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави - Реферат

Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави - Реферат

1997 р. - 35,7%. Для країн, що розвиваються, темпи річного приросту патентування за процедурою РСТ складають 80,6%. Справляють враження і фінансові показники діяльності ВОІВ, яка є єдиною процвітаючою в цьому плані установою ООН. Основним джерелом доходу ВОІВ є збори (мито), які сплачують заявники за міжнародну реєстрацію патентів, товарних знаків та промислових зразків.
Ці надходження складають від 85% до 90% щорічного бюджету ВОІВ, який у 1998-1999 рр. становив 392 млн швейцарських франків, а у 2000-2001 рр. - 410 млн (260 і 273 млн дол. США відповідно). На період 2002-2003 рр. прогнозується доход ВОІВ приблизно 530 млн швейцарських франків (350 млн дол. США).
Ставки зборів за дії, пов"язані з міжнародною реєстрацією товарних знаків та з патентуванням за процедурою РСТ, послідовно зменшуються, але їхній загальний обсяг зростає за рахунок збільшення кількості заявок, що подаються, та кількості країн, які стають учасниками відповідних міжнародних угод. Щорічні внески 179 держав-членів ВОІВ складають лише 5-7% надходжень до її бюджету, причому вони не підвищуються вже багато років.
Завдяки постійному зростанню доходів ВОІВ забезпечує міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності, підвищує рівень її охорони у світі, урізноманітнює і вдосконалює надання відповідних послуг. За останні кілька років значно підвищився рівень і зросли обсяги допомоги ВОІВ країнам, що розвиваються, і (меншою мірою) країнам з перехідною економікою.
Як основну мету такої допомоги ВОІВ декларує застосування зазначеними країнами "... орієнтованого на інтелектуальну власність ринково- 142 Стратегiчна панорама 2" 2002 Гуманітарні проблеми го розвитку для економічного підйому в новому тисячолітті". Наведені приклади свідчать про те, що в сучасних умовах провідним стає інноваційний спосіб розвитку економіки,який, в свою чергу, неможливий без існування в країні умов для використання прав інтелектуальної власності.
Розвинута і надійна система охорони інтелектуальної власності, що включає її надання, використання і захист, є невід"ємним атрибутом цивілізованого суспільства, обов"язковою умовою економічного, науковотехнічного і соціально-культурного розвитку будь-якої держави. Необхідність охорони інтелектуальної власності зафіксована в міжнародних пактах ООН з прав людини, а також в положеннях Заключного Акту Гельсінкської наради з безпеки та співробітництва в Європі.
Важливо відзначити, що хоча новітня історія подає приклади економічного розвитку країн в умовах порушення або звуження прав людини (Чилі, Китай), немає жодного випадку стабільного економічного зростання за відсутності в країні системи забезпечення прав інтелектуальної власності. Мета цієї системи полягає головним чином у тому, щоб не допускати використання результатів чужої творчої праці і посягання таким чином на права, інтереси та прибутки законних власників.
3. Державна система охорони інтелектуальної власності в Україні
Цілісна і сучасна система інтелектуальної власності, яка не тільки гарантує надання прав, але має дієві механізми їхньої реалізації, необхідна для забезпечення ефективного господарювання всередині країни, зростання обсягів міжнародної торгівлі та інтенсивного культурного обміну, залучення інвестицій тощо. У нашій країні формується і зростає специфічний сегмент ринку, який складають результати творчої діяльності.
Загальновідомо, що Україна має високий потенціал інноваційного розвитку, і важливим завданням держави є використання цього потенціалу на благо суспільства. Згідно з Концепцією науково-технологічного та інноваційного розвитку України, схваленою в липні 1999 р. Верховною Радою, одним з основних принципів державної політики проголошено інноваційну модель структурної перебудови і зростання економіки, утвердження України як високотехнологічної держави.
Нормативно-правова база, хоча і недосконала, але достатня для забезпечення надання, використання і захисту прав інтелектуальної власності. Відповідні положення містяться в Конституції України (статті 41, 42, 54), у Кодексах, в законах загальної дії ("Про власність", "Про підприємства в Україні", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про мови в Українській СРСР", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про інформацію", "Основи законодавства України про культуру" та ін.).
Спеціальне законодавство у цій сфері складають 12 законів, що регулюють правовідносини стосовно тих або інших об"єктів інтелектуальної власності. Всього діє 2" 2002 Стратегiчна панорама 143 Гуманітарні проблеми понад 30 законодавчих, понад 20 підзаконних і більше 50 відомчих нормативно-правових актів. Невід"ємна частина чинного законодавства - міжнародні договори, угоди і конвенції, які безпосередньо стосуються інтелектуальної власності або містять окремі розділи, статті, положення про неї.
Серед них, зокрема, 12 договорів під егідою ВОІВ, Конвенція про охорону селекційних досягнень, Всесвітня Конвенція з авторського права, Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейським Союзом, низка угод, укладених в рамках СНД, а також двосторонні міждержавні угоди, зокрема про торгово-економічне і науково-технічне співробіт ництво, міжвідомчі угоди про співробітництво у сфері промислової власності.
Чинне законодавство у сфері інтелектуальної власності постійно вдосконалюється і поступово приводиться у відповідність до міжнародних норм і стандартів. За останні рік-два ця робота значно активізувалась в зв"язку з адаптацією чинного законодавства в цілому до норм Європейського Союзу та положень ТРІПС (Угода про торговельні аспекти інтелектуальної власності, один з багатосторонніх договорів Світової організації торгівлі (СОТ)).
Висновки
На зламі тисячоліть, в період стрімких кардинальних змін у житті мільйонів людей, саме інтелектуальна власність має стати в Україні тією рушійною силою, яка надасть потужний імпульс розвитку країни, гарантує економічну безпеку країни, сприятиме входженню нашої держави у світову спільноту як достойного партнера. Процеси глобалізації постіндустріального суспільства навряд чи залишають можливість іншого вибору.
Посилення економічної взаємозалежності країн світу, їх відкритість для зовнішніх впливів, збільшення розриву у рівні життя "золотого мільярду" жителів розвинутих країн і всього іншого людства, формування однополюсного світового устрою - всі ці фактори ставлять руба питання вибору стратегії розвитку країни. Або Україна "вписується" в глобалізацію шляхом використання потенціалу інтелектуальної власності, або буде відкинута на периферію світового розвитку.
Список використаної літератури
1. Державний департамент інтелектуальної власності. Річний звіт. 2000 рік. - К., 2001. - 64 с.
2. Державний департамент інтелектуальної власності. Річний звіт. 2001 рік. - К., 2002. - 64 с.
3. Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. - К.: НІСД, 1997. - 144 с.
4. Фейгельсон В. М. Интеллектуальная собственность и внешнеэкономическая деятельность. - М.: ВНИИПИ, 1997. - 114 с.
5. IV Международная конференция "Актуальные проблемы интеллектуальной собственности": Тез. докл. - К.: УкрІНТЕІ, 2000. - 256с.

 
 

Цікаве

Загрузка...