WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Закон про рекламу. Особливості реклами у фармації - Реферат

Закон про рекламу. Особливості реклами у фармації - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Закон про рекламу.
Особливості реклами у фармації"
ПЛАН
1. Роль і місце Закону України "Про рекламу"
2. Вимоги до реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації
Список використаної літератури
1. Роль і місце Закону України "Про рекламу"
Цей Закон визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами.
Даний Закон регулює відносини, пов'язані з виробництвом, розповсюдженням та споживанням реклами на території України. Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов'язані з розповсюдженням інформації, обов'язковість розміщення та оприлюднення якої визначено іншими законами України. Дія цього Закону не поширюється на оголошення фізичних осіб, не пов'язані з підприємницькою діяльністю.
Слід відзначити, що дія Закону обмежується територіально. При цьому, його дія поширюється на відносини, що виникають, продовжуються чи завершуються між учасниками рекламного ринку саме на території України (наприклад, статтею 13 Закону регулюється питання розповсюдження на території України рекламної продукції, виробництво якої здійснюється за межами її території).
Під виробництвом реклами слід розуміти діяльність по створенню, переробці рекламної інформації, надання їй матеріальної форми (закріплення на матеріальних носіях). Виробництвом реклами слід вважати як весь процес, пов'язаний зі створенням рекламної інформації, її матеріальним закріпленням, так і окремі його стадії.
Діяльність, пов'язана із виробництвом реклами не обов'язково є підприємницькою, оскільки може здійснюватись фізичними особами (зокрема, у випадках цивільно-правових відносин підряду, трудових відносин, відносин інтелектуальної власності), а також юридичними особами без мети отримання прибутку.
Діяльність по створенню носіїв реклами, в тому числі призначених виключно для розміщення реклами, у випадку, якщо такі носії реклами не містять рекламної інформації, не може вважатися виробництвом реклами.
Розповсюдженням реклами є діяльність, спрямована на донесення рекламної інформації до невизначеної кількості споживачів реклами у будь-якій формі та в будь-який спосіб, за допомогою різноманітних рекламних засобів.
Розповсюдження реклами, як правило, здійснюється в межах підприємницької (з метою отримання прибутку) або господарської діяльності.
Споживанням реклами є процес сприйняття будь-якими фізичними особами (громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства) рекламної інформації.
Статтею 2 Закону "Про рекламу" визначаються у якості винятків види інформації про осіб чи товари, спрямовані на невизначене коло споживачів інформації, які не вважаються рекламою. Такою, передусім, є інформація, обов'язковість розміщення та оприлюднення якої визначено іншими законами України. Прикладами такої інформації є обов'язкове розміщення в друкованих ЗМІ відомостей про емісію цінних паперів, річних звітів акціонерних товариств, відомостей про ліквідацію підприємств тощо. Закон також робить виняток для оголошень фізичних осіб, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю (наприклад, оголошення про продаж, купівлю, оренду особистого майна громадян, шлюбні оголошення тощо).
Законодавство України про рекламу складається з цього Закону та інших нормативних актів, які регулюють відносини у сфері реклами.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про рекламу, застосовуються правила міжнародного договору.
Частиною 1 статті 3 Закону визначається термін "законодавство України про рекламу", під яким слід розуміти всю сукупність законів та підзаконних нормативно-правових актів України, які регулюють відносини у сфері реклами - тобто відносини, пов'язані з виробництвом, розповсюдженням та споживанням реклами на території України. Законодавство України про рекламу включає у себе як нормативні акти, об'єктом правового регулювання яких є виключно рекламні відносини (власне Закон "Про рекламу", проект Закону "Про політичну рекламу" тощо), так і такі, для яких рекламні відносини є не єдиним об'єктом регулювання (Закони "Про телебачення і радіомовлення", "Про захист економічної конкуренції" тощо). Законодавство України про рекламу складається з законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів, наказів міністерств та інших органів державної влади, зокрема, державних органів, контролюючі повноваження яких визначені статтею 26 Закону "Про рекламу". Окремі питання регулювання відносин у сфері реклами регулюються нормативними актами місцевих органів влади. Листи державних органів, що розглядають питання застосування і тлумачення норм рекламного законодавства, мають рекомендаційний характер, не маючи юридичної сили.
Закон України "Про рекламу" є спеціальним і найважливішим законодавчим актом, що входить до складу законодавства України про рекламу. Даним Законом не лише наводяться визначення основних законодавчих термінів, що застосовуються у сфері реклами, а й регулюються найважливіші відносини даної галузі. Тому, зміни до рекламного законодавства можуть вноситись лише за умови відповідності (не суперечливості) змінюваних норм Закону "Про рекламу", або ж одночасно із внесенням змін до нього.
Частиною 2 статті 3 Закону встановлено ієрархію джерел права у сфері реклами відповідно до їх юридичної сили. У відповідності до положень даної частини, норми міжнародних договорів України, які на підставі згоди на їх обов'язковість, наданої Верховною Радою України, набули статусу частини національного законодавства України, мають вищу юридичну силу ніж норми законодавства України по рекламу. Тому, у випадку невідповідності положень українського рекламного законодавства положенням ратифікованих міжнародних договорів України у сфері реклами, діють останні. Закріплений даною частиною принцип відповідає визнаному в більшості держав принципу примата норм міжнародного права над нормами національного законодавства.
2. Вимоги до реклами лікарських засобів, медичної техніки,методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації
Дозволяється реклама: лише таких лікарських засобів, які відпускаються без припису (рецепту) лікаря, та лише таких медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких не потребує спеціальних знань та підготовки.
2. Забороняється реклама лікарських засобів, які

 
 

Цікаве

Загрузка...