WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Роль правового захисту інформаційних технологій, його еволюція - Реферат

Роль правового захисту інформаційних технологій, його еволюція - Реферат

формуються для всебічного регулювання суспільних відносин.
Більшість дослідників розглядають систему інформаційного права так само, як і будь-яку галузь права, як комплекс таких складових: галузь правової науки; галузь законодавства та іншої нормативно-правової діяльності; сферу правозастосування; стан правосвідомості. Їх певною мірою охоплює і навчальна дисципліна "інформаційне право".
Інформаційне право як наука лише розпочинає вивчення суспільних відносин та їхніх закономірностей в інформаційній сфері. Ці відносини відображаються у праві, правоохоронній і правозастосовчій практиці, у суспільній правосвідомості. Можна констатувати, що здоровий глузд науки перемагає, і разом з інформаційними відносинами на новому етапі розвитку людства розвиватиметься і наукова складова інформаційного права. На жаль, реальністю є те, що цей процес необґрунтовано гальмується, здійснюється недостатньо послідовно.
Галузь інформаційного законодавства та інша нормативно-правова база інформаційного права в Україні розвиваються активно. Разом з тим слід зазначити, що правотворчий процес здійснюється безсистемно, шляхом вирішення окремих проблем в окремих законах і підзаконних актах фрагментарно, а у багатьох випадках - без узгодження з чинним законодавством.
Найбільш складною є правозастосовча сфера інформаційного права. Багато проблем пов'язано із прогалинами в інформаційному законодавстві. Так, дослідники проблеми регулювання відносин у сфері обігу інформації з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці, зокрема й автор публікації, вважають її "білою плямою" в інформаційному законодавстві України. Без вирішення цих проблем передчасно вести мову про цивілізовані відносини, пов'язані з інформацією взагалі. І це одна з причин того, що правоохоронна сфера правозастосування не у повному обсязі забезпечуватиме захист інформаційних прав і свобод суб'єктів України.
Необхідно наголосити на неабиякому значенні правосвідомості для формування в сучасних умовах цивілізованих суспільних відносин в інформаційній сфері. Необхідність підвищення інформаційної культури й правосвідомості потребують докорінних змін підходів до системи цільового інформування населення, освіти і виховання.
Актуальною проблемою інформаційного права є розвиток його дефінітивної частини. Реальністю нової комплексної галузі права та інформаційного законодавства України є дефіцит нормативного визначення термінів, які мають предметну властивість, та сфер соціальної діяльності, в яких здійснюються правові відносини.
Потребують додаткових обґрунтувань і нормативного визначення терміни і поняття, що мають предметну властивість і є титульними для інформаційного права, а саме: інформація, інформаційний ресурс; електронний документ; електронний документообіг; електронно-цифровий підпис; електронна бібліотека; правовий режим інформації; конкретні види інформації обмеженого доступу, що не становить державної таємниці; конфіденційна інформація та ін. Деякі з наведених термінів вже визначені на нормативному рівні, однак залишається багато різночитань як у правовому їх
Захист прав інтелектуальної власності залишається проблемою в Україні - і вона найбільше потерпає від наслідків цієї проблеми. В України великий потенціал у галузі високих технологій. Але деякі компанії просто не хочуть інвестувати, оскільки вони небезпідставно вважають, що їхні авторські права будуть порушені, а інтелектуальна власність вкрадена.
Досвід в багатьох місцях показує, що швидше розвиваються ті країни, які прийняли ефективні закони щодо інтелектуальної власності та готові боротися з неліцензійною продукцією. Чи в Україні, чи десь в інших країнах захист інтелектуальної власності слабкий. Маленька група, що виробляє піратську продукцію, отримує величезні прибутки, в той час як музиканти, винахідники, розробники програмного забезпечення потерпають від цього. І населення країни в цілому позбавлене переваг легітимного економічного зростання та позитивного інвестиційного клімату. Ось чому ми продовжуємо стверджувати, що захист прав інтелектуальної власності в першу чергу в інтересах України.
Крайній термін адаптації діючого законодавства країн-членів Європейського Союзу до директиви Європарламенту про захист контента від незаконного копіювання минув 21 грудня. З усіх європейських країн відповідні доповнення до чинного законодавства прийняли тільки Греція і Данія. Директива про захист від копіювання являє собою широкий спектр законів, спрямованих на запобігання несанкціонованому поширенню в інтернеті або переносу на цифрові носії фільмів, музики і програмного забезпечення.
За заявою виробників ПЗ і медіаконтента, вони залишаються беззахисними перед особою цифрового піратства, що представляє для них найбільшу загрозу. Альянс виробників ділового програмного забезпечення (Business Software Alliance), що нараховує в ряді своїх членів таких гігантів, як Apple, Microsoft і Intel, оцінює збиток, нанесений європейської індустрії ПЗ незаконним копіюванням програм у 3,09 млрд. євро. Звукозаписні компанії і кіностудії також несуть значні збитки, зокрема, через діяльність файлообмінних мереж, таких як Kazaa і Grokster.
Європарламент висунув антипіратську ініціативу ще в квітні цього року, і виробники медіаконтента покладали на неї великі надії. Фірми звукозапису і кіностудії лобіювали прийняття цієї директиви протягом року, переконуючи парламентаріїв посилити чинне законодавство з питань захисту від незаконного копіювання. Однак, схоже, лобістам не вдалося переконатиполітиків у необхідності термінового прийняття таких мір, як обов'язкові відрахування правотримачу за завантаження музичних треків на жорсткий диск комп'ютера або мобільний телефон. Інші зацікавлені особи, наприклад, інтернет-провайдери, заявили, що подібні умови приведуть до обмеження прав споживачів. Відповідно до офіційної заяви Патентного офісу З'єднаного королівства Великобританії і Північної Ірландії, по даному питанню існують безліч різних точок зору, тому негайне приведення законодавства у відповідність з директивою було б поспішним рішенням.
На думку Франсіско Міньорансе, керівника європейського відділення BSA, пройде досить багато часу, перш ніж директива буде остаточно адаптована всіма країнами ЄС. "Можливо, це відбудеться в середині наступного року, однак якщо затримка протриває більш тривалий час, ініціатива буде загублена", - повідомив Міньорансе.
Інформатизація й інформаційні технології останнім часом посіли у житті людей дуже важливе місце і стають фундаментом нових якісних змін у світі. Відкриваючи нові можливості, інформатизація потребує до себе уважного і дбайливого ставлення. Слід зазначити, що досі в Україні не зроблено конкретних кроків щодо підтримки цієї важливої галузі техніки, що позначилося на темпах її розвитку.
Що стосується питань правового захисту сучасних інформаційних технологій від "піратства", то в Україні сьогодні докладається чимало зусиль, щоб по всій території використовувалося ліцензійне програмне забезпечення, зокрема компанії Microsoft та ін.
Література
1. Закон України "Про державну таємницю" в редакції Закону від 21.09.99 // Голос України.- 1999. - 26 жовт.
2. Мастяниця Й. У., Соснін О. В. Шиманський Л. Є. Інформаційні ресурси України: проблеми державного управління / За заг. ред. О. В. Сосніна. - К.: НІСД, 2002. - 141 с.
3. Копылов В. А. Информационное право: Учеб. пособ. - М.: Юристъ, 1999. - 400 с.
4. Бачило И. Л., Копылов В. А. Есть ли основания для создания отрасли "Информационное право" // Информационное общество. - 1999.- № 6. - С. 49-50.
5. Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право: Учебник / Под ред. Б. Н. Топорнина. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. - 789 с.
6. Информационная безопасность России / Ю. С. Уфимцев, Е. А. Ерофеев, В. П. Буянов и др. - М.: Экзамен, 2003. - 560 с.
7. Алексеев С. С. Структура советского права. - М., 1975. - С. 130-160.
8. Ющик О. І. Галузі та інститути правової системи. - К.: Оріяни, 2002. - 112 с.
9. Закон України "Про інформацію" від 02.10.92 // Закони України / Верховна Рада України; Ін-т законодавства. - К.: Книга, 1996. - Т. 4. - С. 72-78.
10. Погорілко В. Ф. Основи конституційного ладу України // Конституційне право України / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, О. В. Городецький та ін.: Підручник. - 2-ге вид.- К.: Наук. думка, 2000. - С. 122-184.

 
 

Цікаве

Загрузка...