WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридична відповідальність - Реферат

Юридична відповідальність - Реферат

договором можуть бути передбачені випадки, коли допускається стягування тільки неустойки (штрафу, пені), а не збитків; коли збитки можуть бути стягнуті в повній сумі понад неустойку (штраф, пеня); коли за вибором кредитора можуть бути стягнуті або неустойка, або збитки.
Таким чином, кожний вид юридичної відповідальності має як свої конкретні цілі, так і спільні - це покарання за правопорушення і попередження, недопустимість їх в майбутньому.
Як уже зазначалось вище , юридична відповідальність виступає гарантом стану законності та правопорядку в суспільстві. Проте в державі також існує таке поняття , як державна дисципліна. Юридична відповідальність значною мірою впливає на стан державної дисципліни. На особливу увагу заслуговує питання про дисципліну. Дисципліна є найважливішим соціальним чинником, що має безпосередній вплив на життя суспільства і кожної людини. Від рівня дисципліни значною мірою залежать успіхи в економічній діяльності, якість соціального обслуговування.
Дисципліна і правопорядок взаємопов'язані і характеризують у суспільстві взаємозв'язок людини із своїм трудовим колективом, суспільством, масою інших людей. Ставлення людини до питань дисципліни є одним із показників рівня соціалізації - здатності усвідомлювати, підтримувати і розвивати соціальні взаємодії.
Дисципліна - це певний порядок поведінки людей, що забезпечує узгодженість їх дій у колективі, суспільному і державному житті. Існує ряд різновидів дисципліни залежно від того, що регулює і якими нормами стверджується порядок поведінки людей: дисципліна державна, громадська, партійна, трудова, договірна, технологічна, військова і т. ін. Проте в даному випадку заслуговує на увагу саме державна дисципліна.
Державна дисципліна - це дотримання всіма організаціями і громадянами встановленого державою порядку діяльності державних органів, підприємств і установ по виконанню покладених на них обов'язків. Державна дисципліна передбачає свідоме позитивне ставленнягромадян до встановленого правопорядку, що виражає інтереси всього населення. Дисципліна сприяє розвитку соціально-політичної активності громадян, являє собою невід'ємну рису демократії. Державна і громадська дисципліна - важливі форми вияву соціальної відповідальності особи. В дотриманні державної і громадської дисципліни виявляється політична, правова і моральна культура громадян.
Актуальним завданням нашого суспільства є удосконалення дисципліни, виконання законів, підзаконних актів, договорів, інших обов'язкових рішень. У систематичній роботі щодо зміцнення правопорядку, законності, дисципліни потрібно домагатися стабільності правових актів, щоб нове рішення приймалося лише після виконання попереднього рішення або виникнення нових обставин.
Проте законність і державна дисципліна не тотожні, обсяг їх нормативної основи не збігається. Якщо законність опирається лише на правові акти загального характеру (правові норми), то державна дисципліна, як і решта видів дисципліни, - ще й на конкретні розпорядження, тобто на індивідуальні акти.
Усталеність дисципліни залежить від рівня правового виховання. У правовій практиці діє принцип: незнання закону не звільняє правопорушника від відповідальності; скоївши правопорушення, не можна посилатися в своє виправдання на незнання закону.
Отже, основна вимога державної дисципліни - це найсуворіше виконання законів та інших, заснованих на законах, нормативних та індивідуальних актів. Законність є серцевина, основа дисципліни. Це й визначає тісний їх взаємозв'язок і взаємозалежність зміцнення державної дисципліни невіддільне від процесу зміцнення законності.
Висновки
Як бачимо, з вище наведеного, юридична відповідальність відіграє значну роль для покращення стану законності та правопорядку у суспільстві. Законність є одним основоположних принципів діяльності державних органів, громадських організацій, роботи посадових осіб і поведінки громадян. Стан законності у суспільстві є найважливішим напрямком діяльності щодо формування правової держави.
На даний момент Україна уже вибрала модель свого розвитку - вона повинна стати правовою державою. Стан законності сприяє встановленню правової держави головною цінністю для якої є її кожен окремо взятий громадянин.
Юридична відповідальність, як зазначалось вище, також характеризується невідворотністю, хоча на даний час даний принцип практично не реалізовується. Перехід законодавця до впровадження фінансових санкцій за деякі види злочинів, на мою думку є недоцільним. Оскільки саме це дасть можливість уникати кримінальної відповідальності матеріально-забезпеченим особам, на відміну від молозабезпечиних осіб., яким залишається тільки відбувати термін увязнення.
Список використаних джерел
1. Конституція України. - К., 1996.
2. Алексеев С.С. Теория права. - М.: Издательство БСК, 1995. - 326 с.
3. Алексеев С.С. Общая теория права т.1 - М.,Юридическая литература. 1991- 412 с.
4. Андрусяк Т. Теорія держави і права. - Львів, 1997. - 311 с.
5. Братусь С.Н. Юридическая ответственность й законность. - М., 1976. 489 с.
6. Загальна теорі держави і права / за ред. В.В. Копєйчикова-К.Юрінком. 1997-326 с.
7.Коваль С.В. Основи правознавства у схемах і таблицях -Тернопіль. Лілея. 1997- 156 с.
8. Колодій А.М., Копєйчиков В.В., Лисенко С.Л. Теорія держави і права. -К., "Юрінформ", 1995. - 245 с.
9. Котюк В.О. Основи держави і права. - К.: "Вентурі," 1995. - 278 с.
10.Кравчук М.В. Теорія держави і права- Тернопіль. Економічна думка. 1999- 114 с.
11. Общая теория права. Учебник для юридическиз ВУЗов /Под ред. А.С.Пиголкина. - М., 1995. - 238 с.
12.Основи держави і права. Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1997. -245 с.
13.Основи права /Под ред. А.В.Мицкевича. - М., "Норма Инфра. М", 1998 .- 381 с.
14. Правознавство./ за ред. М.Настюка. - Львів, Світ, 1995.- 241 с.
15.Юридичний словник-довідник - К., Репіта, 1996. - 673 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...