WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державний патент України - Реферат

Державний патент України - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Державний патент України"
Патент (на винахід) - документ, який видається компетентною державною установою і який засвідчує: визнання заявленого об'єкта винаходом, пріоритет даного винаходу, авторство та виключне право на винахід.
Патент діє на території тієї держави, яка його видала. Патент може бути виданий на ім'я автора або іншої фізичної чи юридичної особи (за умови їх згоди).
Без згоди патентовласника винахід не може бути використаний. Лише патентовласник може надати згоду на використання винаходу або поступитися патентом. В деяких країнах існує набір законодавчих актів, які дозволяють державі у випадках, коли винахід має особливо важливе значення для країни, але з патентовласником не досягнуто угоди про видачу ліцензії або передачу патенту, примусово викуповувати патент з виплатою винагороди власнику. Як спосіб захисту патентовласника, законодавством багатьох країн передбачені штрафні санкцій при ввезенні на територію країни виробів, в яких втілено аналогічний винахід (штрафи, накладання арешту на ввезені товари, пред'явлення позову про відшкодування збитків, тощо).
Видача патентів відбувається у відповідності з нормами патентного права кожної країни. До винаходу пред'являються вимоги щодо "винахідницького рівня", "прогресивності", "придатності до використання", тощо при обов'язковості новизни. Фактори, які впливають на новизну, в різних країнах є різними. Так, наприклад, в одних країнах на новизну впливає будь-яке опублікування та використання ідеї винаходу, незалежно від того де ці обставини мали місце - всередині країни чи за кордоном. В інших країнах, на новизну впливає опублікування ідеї всередині країни чи за кордоном але використання всередині країні або лише обставини, які мали місце всередині країни.
Територіальний характер дії патенту переборюється завдяки укладанню міжнародних угод, наприклад, Конвенція про єдине патентне право країн ЄС.
Патент на промисловий зразок
Порядок видачі патенту на промисловий зразок регулюється Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.93 р. №3688-XII.
Законом визначено, що об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та економічних потреб.
Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим і промислово придатним. Зразок визнається новим, якщо сукупність його істотних ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.
Промисловий зразок визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.
Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Держпатенту і продовжується Держпатентом за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років.
Право на одержання патенту має автор або його спадкоємець, якщо інше не передбачено законом.
Право на одержання патенту має роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором не передбачено інше.
Для одержання патенту подається заявка, яка підлягає експертизі.
На підставі рішення про видачу патенту на промисловий зразок та за наявності документа про сплату збору за видачу патенту Держпатент публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу патенту.
Патент надає власнику виключне право використовувати промисловий зразок на свій розсуд.
Патент надає власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу.
Власник патенту може передати на підставі договору право власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту.
Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору.
Будь-яке посягання на права власника патенту вважається порушенням його прав, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Патент на сорти рослин
Порядок видачі патенту на сорти рослин визначено Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21.04.93 р. №3116-XII.
Право на сорт рослин охороняється державою і засвідчується патентом. Патент засвідчує авторство на сорт рослин і виключне право на його використання.
Строк дії патенту становить 20 років від дати надходження заявки до Держпатенту України. Для винограду, деревних і плодових культур цей строк становить 30 років. За клопотанням власника патенту строк його дії може бути продовжено Держпатентом, але не більше як на 10 років.
Патент видається на сорт, який є новим та відповідає умовам відмінності, однорідності і стабільності.
Сорт вважається новим, якщо на дату надходження заявки про видачу патенту на сорт до Держпатенту України насіння цього сорту не продавалося чи не відчужувалося іншим шляхом автором сорту або його роботодавцем іншим особам для використання сорту на території України більше одного року, на території будь-якої іншої країни для винограду, деревних декоративних, плодових культур та лісових порід - більше шести років, для будь-яких інших культур - більше чотирьох років.
Автором сорту визнається громадянин, творчою працею якого цей сорт створено. Якщо сорт створено спільною працею кількох осіб, всі вони визнаються співавторами цього сорту.
Право на одержання патенту має роботодавець, якщо сорт створено працівником - автором сорту при виконанні ним службових обов'язків.
Власник патенту або його правонаступник має право передавати будь-якому громадянину або юридичній особі повністю чи частково права, що надаються патентом, на підставі ліцензійного договору.
Згідно з цим договором власник патенту (ліцензіар) передає права (виключні або невиключні) на використання сорту іншій особі (ліцензіату), яка бере на себе обов'язки вносити ліцензіару платежі та здійснювати інші дії, передбачені договором.
Громадянин або юридична особа, яка має право на одержання патенту на сорт рослин, подає з цього приводу заявку до Держпатенту України.
Рішення про видачу патенту приймається після проведення експертизи.
Видача патенту проводиться Держпатентом після занесення сорту до Державного реєстру сортів рослин України в місячний строк від дати одержання документа про сплату відповідного мита.
Після прийняття рішення про видачу патенту Держпатент України публікує інформацію в офіційному бюлетені, що містить ім'я автора (співавторів) сорту, назву сорту, його опис та інші відомості за визначенням Держпатенту України.
Громадяни або юридичні особи мають право подавати заявки до відповідних служб іноземних країн про видачу охороннихдокументів на сорти рослин, створені в Україні.
До подання заявки про видачу охоронного документа на сорт рослин у відповідні служби іноземних країн заявник зобов'язаний подати на цей сорт заявку до Держпатенту України і повідомити про свій намір.
Патент на винаходи і корисні моделі
Порядок видачі патентів на винаходи і корисні моделі регулюється Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.93 р. №3687-XII.
Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини) або спосіб.
Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне рішення виконання пристрою.
Право власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом.
Строк дії патенту на винахід становить 20 років, а на корисну модель - п'ять років від дати подання заявки до Держпатенту.
Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.
Корисна модель відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є новою і промислово придатною.
Право на одержання патенту має винахідник або його спадкоємець, якщо інше не передбачено законом.
Винахідники, які створили винахід або корисну модель спільною працею, мають рівні права на одержання патенту.
Право на одержання патенту має роботодавець, якщо винахід або корисну модель створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків.
Особа, яка бажає отримати патент і має на це право, подає до Держпатенту заявку.
За наявності документа про сплату збору за подання заявки Держпатент проводить експертизу заявки.
На

 
 

Цікаве

Загрузка...