WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державна контрольно-ревізійна служба та її функції в господарському контексті та взаємодія з іншими контрольними органами - Реферат

Державна контрольно-ревізійна служба та її функції в господарському контексті та взаємодія з іншими контрольними органами - Реферат

контрольно-ревізійним підрозділам(відділам, групам) у районах, містах і районах у містах надається право:
Ревізувати і перевіряти у міністерствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів і матеріальних цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції устаткування тощо);
1. Безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі і інші приміщення для їх обстеження та з'ясування питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою. Припиняти на розрахункових та інших рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах операцій у випадках, коли керівництво об'єкта, на якому необхідно провести ревізію чи перевірку, перешкоджає працівнику державної контрольно-ревізійної служби виконувати свої обов'язки;
2. Залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців відповідних міністерств, державних комітетів, інших органів державної виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів, готової продукції, інших перевірок з оплатою за рахунок спеціально передбачених на цю мету коштів;
3. Вимагати від керівників об'єктів, що ревізуються та перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, у необхідних випадках опечатувати каси та касові приміщення, склади, архіви, а при виявленні підроблень, інших зловживань вилучати на строк до закінчення ревізії або перевірки, залишаючи у справах акт вилучення та копії або реєстри вилучених документів;
4. Одержувати від Національного банку України та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції й залишки на рахунках об'єктів, що ревізуються або перевіряються, а від інших підприємств іорганізацій, в тому числі недержавних форм власності, - довідки і копії документів про операції та розрахунки з установами, організаціями, підприємствами, що ревізуються або перевіряються;
5. Одержувати від службових і матеріально-відповідальних осіб об'єктів, що ревізуються та перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході ревізій і перевірок;
6. Пред'являти керівникам й іншим службовим особам об'єктів, що ревізуються чи перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання державної власності і фінансів, вилучати до бюджету виявлені ревізіями або перевірками приховані і занижені валютні і інші платежі, ставити перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування, якщо отримані підприємствами, установами і організаціями кошти і позички використовуються з порушенням чинного законодавства;
7. Стягувати у дохід держави кошти, одержані міністерствами, відомствами, державними комітетами, державними фондами, підприємствами, установами і організаціями за незаконними угодами без встановлених законом підстав та з порушенням чинного законодавства;
8. Накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, на керівників й інших службових осіб підприємств, установ і організацій адміністративні стягнення;
9. Застосовувати до підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності фінансові санкції, передбачені законодавством з оподаткування.
Ревізії, контрольні перевірки проводяться на підставі розпорядчого документа, підписаного начальником служби, управління, керівником підрозділу служби в районі, місті. За ініціативою державної контрольно-ревізійної служби ревізія підприємства, установи, організації проводиться не частіше від одного разу на рік. За дорученням правоохоронних органів ревізію проводять у будь-який час.
Органи державної контрольно-ревізійної служби проводять ревізії та перевірки суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності за постановою правоохоронних органів. Ці самі органи подають допомогу ревізорам у виконанні ними службових обов'язків.
Службові особи державної контрольно-ревізійної служби є представниками органів державної виконавчої влади. Законні вимоги ревізорів є обов'язковими для виконання службовими особами об'єктів, які ревізують. Ці особи при виконанні своїх службових обов'язків перебувають під захистом закону.
Вище перераховані функції державної контрольно-ревізійної служби в Україні, права і обов'язки посадових осіб цієї служби не поширюються на контроль місцевих Рад народних депутатів (муніципальний контроль), аудиторський і відомчий контроль.
Список використаної літератури:
1. Конституція України затверджена ВРУ 28.06.96 № 254/96-ВР // Відомості ВРУ-1996-№30.
2. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу" від 26.01.93р. №2939-XII. // Відомості ВРУ. -1993.-№5
3. Барановський О.І. Фінансова безпека держави. // Фінанси України №11, 1996р.
4. Білуха М.Т. Теорія фінасово-господарського контролю і аудиту. - К.: Вища школа, 1994р.
5. Дорош Н.І. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення. // Фінанси України №1, 1998р.
6. Каленський М.М., Стефанюк І.Б. До питання розвитку державної контрольно-ревізійної служби. // Фінанси України №2, 1999р.
7. Каленський М.М. Реформування ДКРС : самаціль чи необхідність. // Фінансовий контроль №1, 1999р.
8. Каленський М.М. Порядку без контролю не буває. // Урядовий кур'єр. 26 січня 1999р.
9. Стефанюк І.Б. Державне управління і фінансовий контроль в умовах ринку. // Фінаси України №8 1999р.

 
 

Цікаве

Загрузка...