WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державна контрольно-ревізійна служба та її функції в господарському контексті та взаємодія з іншими контрольними органами - Реферат

Державна контрольно-ревізійна служба та її функції в господарському контексті та взаємодія з іншими контрольними органами - Реферат

частини державного бюджету главою держави покладено на державну податкову службу.
В цілому органи контролю, яким нормативно-правовими актами, прийнятими переважно суб'єктами контролю першої підсистеми, делеговано функції по здійсненню постійного контролю у сфері фінансів, належать до суб'єктів контролю другої підсистеми і становлять її важливу центральну частину. Відмінність цих суб'єктів полягає в тому, що за результатами їх роботи управлінські рішення переважно приймають суб'єкти контролю першої підсистеми(тобто центральні органи влади).
До другої підсистеми також відносяться контролюючі органи і особи підприємств, установ і організацій. Це-керівники, головні бухгалтери та інші посадові особи і ревізійні комітети та органи відомчого контролю суб'єктів господарювання, на яких згідно з чинним законодавством покладено обов'язки по здійсненню відомчого контролю.
До останньої, третьої, групи контролюючих органів другої підсистеми належать органи незалежного фінансового контролю, виконавцями якого передусім є аудитори і аудиторські фірми.
З огляду на актуальністьдержавного управління, викликану незабезпеченістю економіки достатнім обсягом фінансових ресурсів, провідна роль у регулюванні їх потоків, раціональному і ефективному використанні належить системі державного фінансового контролю, до якої відносять органи державної контрольно-ревізійної служби, державного казначейства, державної податкової служби, державної інспекції по контролю за цінами, парламентського контролю та деякі інші.
Державна контрольно-ревізійна служба - є важливим органом державного фінансового контролю, який веде контроль починаючи з бюджетних установ у селах аж до міністерств і відомств. Їі найважливішими функціями є:
- контроль за витрачанням бюджетних коштів усіх рівнів і коштів позабюджетних фондів;
- контроль за збереженням державного майна у бюджетних установах;
- контроль за достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в бюджетних установах.
За такої ситуації відмовитися від постійного контролю за використанням бюджетних коштів, у тому числі державного бюджету на місцях силами ДКРС недоцільно як з точки зору профілактики фінансових, порушень, так і з точки зору економічного ефекту такого контролю.
Здійснюючи з власної ініціативи ревізії і перевірки за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, а також на підприємствах і організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів а за дорученням правоохоронних органів - і в решти суб'єктів господарювання, розробляючи пропозиції щодо усунення виявлених хиб і порушень та запобігання їх в подальшому, ДКРС тим самим сприяє скороченню потреби в бюджетних коштах, наповненню дохідної частини бюджетів і державних фондів та попереджає фінансові порушення і злочини. Свою специфічну роль ДКРС відіграє також у викритті і запобіганні виникненню "тіньової" економіки, яка визначається як економічна діяльність суб'єктів господарювання, що не враховується, не контролюється і не оподатковується державою, і спрямована на отримання доходу шляхом порушення чинного законодавства.
Отже, функціонування ДКРС - невід'ємна складова системи органів державного фінансового контролю.
Державна контрольно-ревізійна служба України складається з Головного контрольно-ревізійного управління України, контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів(відділів, груп) в районах, містах і районах у містах.
Державна контрольно-ревізійна служба має централізовану організаційну структуру. Головне контрольно-ревізійне управління України очолює заступник Міністра фінансів України, який призначається Кабінетом Міністрів України. Керівників регіональних контрольно-ревізійних управлінь і підрозділів призначають вищі керівники за підпорядкованістю. Структурні підрозділи контрольно-ревізійної служби є юридичними особами, мають самостійні кошториси, розрахункові та інші рахунки в банках.
Функції державної контрольно-ревізійної служби полягають у проведенні ревізій та перевірок фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності у міністерствах, відомствах, підприємствах і організаціях, які утримуються за рахунок державного бюджету. До її функцій також належить проведення ревізій та перевірок правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються з державного бюджету, контролюють повноту оприбуткування, використання і збереження валютних коштів; перевіряють виконання рішень за результатами проведених ревізій,
Ревізія - це метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. За наслідками ревізій складається акт.
Перевірка - це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їх підрозділів. Наслідки перевірки оформляють довідкою або доповідною запискою.
Державна контрольно-ревізійна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом "Про Державну контрольно-ревізійну службу", який був прийнятий 26 січня 1993 року, іншими законодавчими актами, Указами Президента та Постановами Кабінету Міністрів України.
Головному контрольно-ревізійному управлінню України, контрольно-ревізійним управлінням в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі,

 
 

Цікаве

Загрузка...