WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Представництво у цивільному процесі - Реферат

Представництво у цивільному процесі - Реферат

діяльність особи, спрямована на захист суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів іншої особи, державних і громадських інтересів, а також сприяння судові в з'ясуванні об'єктивної істини в справі.
В законодавстві зазначені такі види представництва (ст.110 ЦПК):
1) представництво громадян;
2) представництво юридичних осіб;
3) представництво по справах недієздатних та обмежено дієздатних осіб (ст.111 ЦПК);
4) офіційне представництво відсутнього боржника.
В основу класифікації можуть бути покладені підстави виникнення:
1) за ознаками особи, в інтересах якої воно здійснюється;
2) за ознаками особи, яка його здійснює.
За підставами виникнення розрізняють:
1) договірне (добровільне і необхідне, виникає на підставі добровільно укладеного договору доручення, трудового договору, членства в громадській організації, здійснювати його можуть адвокати, юрконсультанти, працівники підприємств, організацій в силу трудового договору, уповноваженими організацій, співучасниками);
2) законне представництво (обов'язкове і необхідне, виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акту, найбільш поширеним є здійснення представництво адвокатами: ст.59 КУ, ЗУ "Про адвокатуру", ст.112 ЦПК; профспілки захищають інтереси робітників і службовців - ст.244 КЗпП, п.2 ст.112 ЦПК; громадськіоб'єднання представляють інтереси своїх членів згідно своїх статутів ЗУ "Про громадські об'єднання"; у справах з авторських і суміжних прав представництво здійснюють уповноважені державного агентства України з авторських і суміжних прав; декілька позивачів уповноважують представником когось з співучасників згідно п.5 ст.112 ЦПК; особи, допущені за п.6 ст.112 ЦПК здійснюють законне договірне представництво і не потребують юридичної освіти; щодо безвісно відсутньої особи - представником є опікун, що здійснює управління майном безвісно відсутнього; оголошений померлим - особа, що здійснює управління спадковим майном).
За способом виникнення:
1) необхідне (факультативне і обов'язкове);
2) добровільне.
За ознаками особи, інтереси якої представляється:
1) представництво сторін (позивача, відповідача);
2) третіх осіб (з самостійними вимогами і без самостійних вимог);
3) представництво заявника заінтересованих осіб;
4) представництво органів державного управління.
За ознаками особи, яка здійснює представництво:
1) адвокатами;
2) юридичними консультантами;
3) уповноваженими профспілок;
4) батьками, опікунами, піклувальниками;
5) співучасниками;
6) громадянами, які допущені судом до представництва конкретної осіб в конкретній справі (ст.111, 112 ЦПК).
3.Процесуальні права і обов'язки представника в цивільному процесі
Представниками сторін і третіх осіб у суді можуть бути:
1) члени органів управління, працівники державних підприємств, установ, організацій, колгоспів, інших кооперативних організацій, їх об'єднань, інших громадських організацій - в справах цих підприємств, установ і організацій;
2) уповноважені професійних спілок - у справах осіб, захист прав та інтересів яких здійснюється професійними спілками;
3) уповноважені організацій, яким їх статутом чи положенням надано право представляти інтереси членів цих організацій, - у справах членів цих організацій;
4) адвокати;
5) один із співучасників за дорученням інших співучасників (стаття 104 цього Кодексу);
6) інші особи, допущені судом, який розглядає справу, до представництва в даній справі.
Повноваження представників сторін і третіх осіб на ведення справи в суді повинні бути стверджені такими документами:
1) членів колегіальних органів управління колгоспами, іншими кооперативними організаціями, їх об'єднаннями, іншими громадськими організаціями - витягом з протоколу засідання належного органу управління, що уповноважив вести справу в суді;
2) працівників підприємств, установ, організацій - довіреністю від імені підприємства, установи, організації;
3) уповноважених профспілок - довіреністю відповідного профспілкового органу;
4) адвокатів - ордером, виданим юридичною консультацією;
5) інших осіб - довіреністю чи усною заявою довірителя з занесенням її до протоколу судового засідання.
Оригінали документів, зазначені у цій статті, або копії з них приєднуються судом до справи.
Повноваження на ведення справи в судi дає представниковi право на вчинення вiд iменi особи, яку вiн представляє, всiх процесуальних дiй, крiм передачi справи в товариський чи третейський суд, повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмета позову, укладення мирової угоди, передачi повноважень iншiй особi (передоручення), оскарження рiшення суду, подачi виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей.
Повноваження представника на вчинення кожної iз зазначених в цiй статтi дiй повиннi бути спецiально обумовленi у виданiй йому довiреностi.
Представники сторiн та третiх осiб, що є службовими особами, а також члени колегiї адвокатiв за несумлiнне ведення справи вiдповiдають у дисциплiнарному порядку або в порядку громадського впливу.
Література
1. Конституція України. - К., 1996.
2. ЦПК України (станом на 1 вересня 2001 р.) - К., 2001. - 127.
3. Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам. - М., 1984, с.34-442.
4. Сучасні системи адвокатури / За ред. Святоцького О.Д. - К., 1993.
5. Штефан М.И., Дрижчая Е.Г., Гусев Е.В. Представительство граждан в суде. - Киев, 1991.

 
 

Цікаве

Загрузка...