WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Права людини і держава - Реферат

Права людини і держава - Реферат

міжнародної допомоги і співробітництва, зокрема в економічній і технічній галузях, вжити у максимальних межах наявних ресурсів заходи, щоб поступово забезпечити повне здійснення тих прав, що визнаються у цьому Пакті, всіма належними способами, включаючи, зокрема, законодавчі заходи".
Отже, необхідність соціальної орієнтованості держави, гарантування прав "другого покоління" визнається міжнародним товариством. Проте далеко не всі держави можуть вже нині реально захистити всі найважливіші права цієї групи. Основна причина - стан економіки країни. Адже соціальна функція може здійснюватись у повному обсязі лише при високому рівні економічного розвитку, що дозволяє розумно перерозподіляти засоби і ресурси, зберігаючи свободу ринкових відносин і підприємництва.
Визнаючи обмеженість реальних можливостей сучасної Української держави у забезпеченні соціальної захищеності індивіда, необхідно, проте, затвердити принцип соціальної держави як важливий фактор взаємовідносин людини і держави, вирівнювання різких перекосів, що склалися у нашому суспільстві.
У процесі реалізації прав і свобод держава виступає посередником між особою та суспільством та, використовуючи гуманістичну основу права, робить його інструментом досягнення своїх цілей. Для задоволення своїх потреб та інтересів людство змушене шукати оптимальні форми співвідношення між особою, державою та громадянським суспільством, застосовуючи при цьому право. Так виникає і оформлюється ідея правової держави. Сучасне розуміння правової держави ґрунтується на основних принципах фундаментальних ідей, що визначають ідеальну модель держави, яку можна назвати правовою. Такими принципами є:
1. Принцип верховенства права, походження якого пов'язують з англійським "rull of low" - "панування права". Цей принцип означає:
o розгляд всіх питань суспільного та державного життя з позиції права, закону;
o поєднання загальнолюдських морально-правових цінностей (розумність, справедливість) та формально-регулятивних цінностей права (нормативність, рівність всіх перед законом) із організаційно-територіальним поділом суспільства та легітимною публічною владною силою;
o необхідність ідеологічно-правового обґрунтування будь-яких рішень державних та громадських органів;
o наявність в державі необхідних форм і процедур для втілення та дії права (конституції та законів, системи матеріальних та процесуальних гарантій тощо).
2. Принцип правової захищеності людини і громадянина полягає втому, що:
o існує рівність сторін та взаємна відповідальність держави та громадянина;
o закріплюється особливий тип правового регулювання та форма правовідносин (договір і вища його форма - конституція, що прийнята народом);
o встановлюється стійкий, стабільний правовий статус громадянина і чіткий, безперебійно працюючий юридичний механізм його забезпечення.
3. Принцип єдності права та закону - будь-який нормативно-правовий акт повинен не тільки за назвою та формою, але й за змістом бути правовим, відображати природно-правові ідеї та цінності.
4. Принцип правового розмежування діяльності гілок державної влади - не влада повинна бути розділена між кількома центрами впливу, а для виконання гілками влади своїх функцій повинна бути створена система балансу та взаємодії у вигляді стримувань і противаг.
Існують й інші принципи правової держави: закон - вищий нормативно-правовий акт, конституційно-правовий контроль, політичний плюралізм тощо.
У правах та обов'язках фіксуються зразки, стандарти поведінки, що формуються під впливом моральних уявлень про добро та зло, честь, порядність тощо. Держава бере їх під захист і вважає обов'язковими, корисними та доцільними для нормального функціонування соціальної системи. Так поступово норми і принципи моралі отримують закріплення у правових принципах. Разом з тим існують принципові відмінності між правом та мораллю:
Право Мораль
Спосіб формування Закріплюється (встановлюється) державою Виникає стихійно
Форма існування У письмових джерелах У свідомості людей
Спосіб забезпечення Забезпечується державою Підтримується силою суспільного впливу
Характер регулятивного впливу Через механізм правового регулювання Безпосередньо через свідомість
Сфера дії Відносини, що контролюються державою Відносини, що непідконтрольні державі
Взаємодія права і моралі складна. У цивілізованому суспільстві право підтримується суспільною свідомістю і входить до числа його моральних цінностей. Більш того, певні загальнолюдські цінності (життя, свобода, рівність...) є спільними і для моральної, і для правової системи.
Однак в суспільстві існує група цінностей, що характерні для певного соціального прошарку, верстви, і можуть не збігатися із суспільною мораллю. Порушення моральних принципів суспільства у деяких випадках могло бути достатнім приводом для певних правових наслідків (санкцій). В цілому, можна вважати, що в процесі суспільного розвитку прослідковується тенденція гармонізації механізмів взаємодії права та моралі. Це пов'язано, перш за все, із характером культури та ступенем цивілізації кожного конкретного суспільства.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Загальна декларація прав людини // Міжнародні договори України. -К., 1992.
2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права // Міжнародні договори України. - К., 1992.
3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права // Міжнародні договори України. - К., 1992.
4. Конвенція про права дитини. УПФ. - К., 1995.
5. Английская буржуазная революция XVII в. в 2-х томах. - М., 1954.
6. Бернард Г. Сіган. Створення Конституції для народу чи республіки, які здобули свободу. - К. 1993.
7. Буткевич В.Г. Права людини в Україні. З погляду творення нової правової бази. - Політична думка. - 1993, № 1.
8. Война за независимость й образование США / Под ред. Г.Н. Севастьянова. - М., 1976.
9. Декларація прав людини очима дітей. - Дрогобич, 1994.
10. Дмитриева Г.К. Международная защита прав женщин. - К., 1985.
11. Документи истории Великой французской революции. - М., 1990.
12. Законодательство английской революции 1640-1660 гг.-М., 1946.
13. Защита прав человека й национальньїх меньшинств. Реализация международно-правовьіх норм во внутреннем праве. - К., 1992.
14. История средних веков. Хрестоматия. Пособие для учителя. В 2-х частях, Ч.1.-М., 1988.
15. История Франции. В 3-х томах. - М., 1972 -73 гг, Т.2.
16. Кампо В. Конституційний контроль. Засади, статус, механізми // Віче. -1993.-№ 6.
17. Книга для чтения по истории средних веков.-М., 1986, ст. 117- 118.
18. Коментар до Конституції України. - К., Інститут законодавства ВРУ, 1996.
19. Конституційні акти України 1917 - 1920 рр. - К.,1992.
20. Консультативне обслуговування і технічна допомога в галузі прав людини. Виклад фактів. - № 3. - ООН, Женева, 1994.
21. Копейчиков В.В. Про теоретичні засади конституційного ладу // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 1993. - № 1.
22. Кудрявцев А.Е. Великая английская революция. - Л., 1925.
23. Лавровский В.М. Сборник документов по истории английской буржуазний революции XVII в. - М., 1973.

 
 

Цікаве

Загрузка...