WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Регіональні механізми забезпечення прав людини - Реферат

Регіональні механізми забезпечення прав людини - Реферат

стримує процес імплементації європейських стандартів прав людини у національне законодавство України. Багато міжнародних документів у сфері прав людини є на жаль, маловідомими, у відповідних органах державної влади, які насамперед мають відповідати за їх ратифікацію.
Важливе місце питання прав людини займають і в діяльності Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ), яка почала свою роботу з липня 1973 р. в Хельсінкі, об'єднавши всі держави Західної Європи, а також США і Канаду.В кінці 1994 р. Нарада була перетворена в Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Перший етап роботи Наради завершився 1 серпня 1975 р. підписанням Хельсінського заключного акта, в одному із розділів якого були зафіксовані домовленості країн-учасниць щодо дотримання прав людини. Зокрема, Акт визначив основні напрями і форми співробітництва держав у різних галузях прав людини (освіти, культури, інформації, контактів між людьми).
Піклуючись про здійснення контролю за виконанням своїх зобов'язань з прав людини держави-учасниці на нараді у Відні у 1989 р. ухвалили підсумковий документ Віденської зустрічі, в якому зобов'язалися обмінюватися одна з одною інформацією і відповідати на взаємні запити про стан справ з правами людини на їхній території, проводити двосторонні зустрічі з метою вивчення цих проблем.
Існує також Міжамериканська конвенція з прав людини, яка була ухвалена на Міжамериканській дипломатичній конференції 20 листопада 1969 р. в Коста-Ріці і підписана 12 із 19 латиноамериканських держав. Вона набула чинності з 1978 р. Але в цьому документі не одержали закріплення багато з прав і свобод, вміщених у Пакті про громадянські і політичні права. Відсутні, наприклад, такі важливі права, як право народів на самовизначення, право етнічних, релігійних і мовних меншин користуватися своєю культурою, сповідувати свою релігію, дотримуватись своїх звичаїв, а також користуватися рідною мовою та ін.
Згідно з цією Конвенцією, повноваження по здійсненню контролю за виконанням обов'язків, взятих на себе державами-учасницями, покладені на Міжамериканську комісію і Міжамериканський суд з прав людини, їхні функції переважно запозичені із Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Діяльність цих органів на практиці виявилася неефективною, що пояснюється, головним чином, певною нестабільністю політичних режимів в ряді держав цього регіону. З тієї ж причини досі відсутні регіональні органи з прав людини в Азії.
У 1981 р. регіональну організацію з прав людини створили африканські держави. Вони ухвалили Хартію прав людини і прав народів, положення якої враховують специфіку континенту і завдань держав-учасниць. У цьому документі на перший план висуваються питання самовизначення, боротьби з колоніалізмом, з іноземним пануванням, проблеми соціально-економічного і культурного розвитку, здійснення суверенних прав над природними багатствами і ресурсами. Важливе місце в Хартії зайняли такі права народів, як право на міжнародний мир і безпеку, на розвиток, на благополучне навколишнє середовище та інші права. Хартія передбачила і створення Комісії з прав людини і прав народів.
Ця комісія щорічно проводить свої сесії. Держави-учасниці кожні два роки подають доповіді про законодавчі та інші заходи, ухвалені ними для забезпечення прав і свобод, передбачених Хартією. Але функції Комісії сформульовані лише в загальних рисах, а в Хартії відсутні норми про повноваження цього органу ухвалювати будь-які рішення з доповідей, що обговорюються. На практиці Африканська комісія формулює лише пропозиції по законодавчому забезпеченню тих чи інших прав і свобод.
У хартії прав людини і прав народів, на відміну від Європейської і Міжамериканської конвенції, проводиться різниця між повідомленнями про поодинокі порушення прав індивідів і тими, які свідчать про масові і грубі порушення прав людини. Якщо Африканська комісія, вивчивши повідомлення, приходить до висновку про наявність в тій чи іншій країні систематичних порушень прав людини і прав народів, вона повідомляє про це Асамблею голів держав і урядів. За дорученням Асамблеї Комісія проводить всебічне розслідування таких випадків і подає їй свою доповідь з висновками і рекомендаціями. Всі повідомлення розглядаються конфіденційно доти, доки асамблея глав держав і урядів не ухвалить рішення. Інформація про окремі порушення прав і свобод людини Комісією не розглядається.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Загальна декларація прав людини // Міжнародні договори України. -К., 1992.
2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права // Міжнародні договори України. - К., 1992.
3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права // Міжнародні договори України. - К., 1992.
4. Конвенція про права дитини. УПФ. - К., 1995.
5. Английская буржуазная революция XVII в. в 2-х томах. - М., 1954.
6. Бернард Г. Сіган. Створення Конституції для народу чи республіки, які здобули свободу. - К. 1993.
7. Буткевич В.Г. Права людини в Україні. З погляду творення нової правової бази. - Політична думка. - 1993, № 1.
8. Война за независимость й образование США / Под ред. Г.Н. Севастьянова. - М., 1976.
9. Декларація прав людини очима дітей. - Дрогобич, 1994.
10. Дмитриева Г.К. Международная защита прав женщин. - К., 1985.
11. Документи истории Великой французской революции. - М., 1990.
12. Законодательство английской революции 1640-1660 гг.-М., 1946.
13. Защита прав человека й национальньїх меньшинств. Реализация международно-правовьіх норм во внутреннем праве. - К., 1992.
14. История средних веков. Хрестоматия. Пособие для учителя. В 2-х частях, Ч.1.-М., 1988.
15. История Франции. В 3-х томах. - М., 1972 -73 гг, Т.2.
16. Кампо В. Конституційний контроль. Засади, статус, механізми // Віче. -1993.-№ 6.
17. Книга для чтения по истории средних веков.-М., 1986, ст. 117- 118.
18. Коментар до Конституції України. - К., Інститут законодавства ВРУ, 1996.
19. Конституційні акти України 1917 - 1920 рр. - К., 1992.
20. Консультативне обслуговування і технічна допомога в галузі прав людини. Виклад фактів. - № 3. - ООН, Женева, 1994.
21. Копейчиков В.В. Про теоретичні засади конституційного ладу // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 1993. - № 1.
22. Кудрявцев А.Е. Великая английская революция. - Л., 1925.
23. Лавровский В.М. Сборник документов по истории английской буржуазний революции XVII в. - М., 1973.

 
 

Цікаве

Загрузка...